Biodanzalogie

Hier vind je regelmatig berichten over Biodanza; de theorie, de praktijk, de vertaling naar het dagelijks leven, de effecten, poezie en meer....

woensdag 16 juli 2014

Het onbewuste en de kunst van overdrijving

Bij Biodanza werken we met verschillende lagen van het onderbewuste.
Deze drie lagen zijn met elkaar verbonden. Ze voeden en beïnvloeden elkaar.


Het persoonlijk onbewuste 
Dit heeft te maken met iemands persoonlijke leven en wordt gevoed door de herinnering aan beleefde gebeurtenissen en dan vooral gebeurtenissen uit de kindertijd. Het persoonlijk onbewuste is toegankelijk via anamnese, de levensgeschiedenis, droom interpretatie, vrije associatie analyse van verdedigingsmechanismen.
Het Collectief onbewuste 
Dit wordt gevoed door herinneringen van de soort en heeft te maken met de archetypen die de hele mensheid gemeen heeft. Het is toegankelijk via analyse van iemands archetypen repertoire, uitdrukking via schilderen, dichten, verhalen schrijven, geleide dromen, het gebruik van mythes bij ceremonieën.
Het Vitaal onbewuste (Rolando Toro) 
Rolando heeft het concept van “het vitaal onbewuste” ontwikkeld. Met het vitaal onbewuste bedoeld hij het psychisme van de cellen; de overeenkomst tussen het autonoom functioneren van cellen en ons psychisch functioneren.
Cellen blijken een vorm van geheugen te hebben, ze trekken elkaar aan en stoten elkaar af, ze zijn onderling solidair en communiceren op allerlei manier. Ze hebben een eigen soort bewustzijn en wijsheid.
Het vitaal onbewuste wijst op de harmonie met de levende essentie van het leven. Het vitaal onbewuste zou je kunnen zien als een soort ijkpunt van gezondheid en welzijn. Het lichaam kan zich opnieuw afstemmen (ijken) op de wijsheid van de cellen, de harmonie van het leven en zich zo herstellen, ontwikkelen en vernieuwen.
Biodanza oefeningen stimuleren deze vitale afstemming op het leven; het vitale onderbewuste. Dit werkt ook buiten ons bewustzijn om. Vivencia’s helpen om toegang te krijgen tot het vitale onbewuste en zo de oorspronkelijke harmonie opnieuw mogelijk te maken.
Ritme, melodie, bepaalde bewegingen, aanraking, zachtheid, warmte, contact, veiligheid, ontspanning, plezier, vrolijkheid, lachen, gezonde voeding, verbinding met de natuur, regressie en lichaamsgewaarzijn werken diep door, ook zonder ze te begrijpen of te analyseren.
Levensenergie stroom door ons heen, als mensen blokkeren we die stroom soms en kunnen we ons ervan isoleren. Dit kan ontstaan door allerlei negatieve invloeden en ervaringen. Het is belangrijk te ontdekken hoe we ons weer af kunnen stemmen op de levensenergie en hoe we ons er opnieuw voor kunnen openstellen, zodat we meer levend, gezond en vitaal kunnen zijn. Afgestemd op de liefdevolle, wijze intelligentie die het leven eigen is.
Bij Biodanza integreren en harmoniseren en transformeren we door de combinatie van muziek, beweging en Vivencia. Een krachtig en diep werkend medicijn, dat werkt zonder dat je het hoeft te begrijpen.
En dan vond ik nog dit, en ik ben het er hart-huppelend mee eens.....

Overdrijving volgens Rolando Toro:
"De waarheid is dat ik geloof in overdrijving. Men zegt dat het slecht is, maar ik geloof dat je alles wat echt heel goed is - zoals liefde, vriendschap, aandachtig aanschouwen van de natuur, kunst - moet overdrijven. Daar mag je geen beperking op leggen".

Ik overdrijf nog wat liefde met teksten en kunst van de zalige schrijfster SARK...Geen opmerkingen:

Een reactie posten