Biodanzalogie

Hier vind je regelmatig berichten over Biodanza; de theorie, de praktijk, de vertaling naar het dagelijks leven, de effecten, poezie en meer....

zaterdag 25 maart 2017

Dansen is...Dansen is bewegen
Met heel je hebben en houwen
Met hart en ziel en zaligheid
Je leven in beweging
Vol zijn van betekenis

De kunst is
Steeds kaler te worden
Zichtbaar
Zonder tierlantijnen
Met lege handen
Afgelegde maskers
Open hart
Ontbloot zelf

Dat vraag een beoefenen
Beoefenen is niet
Af en toe even lekker dansen
Beoefenen
Is ontdekken
Dat je een reis maakt
Die regelmatige stappen nodig heeft

Niet aflatende toewijding
Ook als je geen zin hebt
Of als je bang bent
Of er geen gat meer in ziet
Of te moe bent om te dansen

Juist dan
Heeft je reis stappen nodig
Danspassen
Huppelsprongen
Verbindende bewegingen

Je bent op reis
Naar het meest echte in jezelf
Dat is de beweging van je leven

Ik hou van trouw
Ook al worstel ik er zelf ook mee
Het is niet hip en niet sexy
Toegewijd beoefenen

Maar het is zo'n rijkdom
Om een doorgaande beweging te vinden 
Op weg naar jezelf

Ik fluister heel zachtjes...
Kom je? Ga je mee?

Dit is de dans van je leven...
Grijp hem...

Ik dans met je mee.


dinsdag 14 maart 2017

Op welke partij zou het leven zelf stemmen?


Een kernbegrip in de theorie en de praktijk van Biodanza is HET BIOCENTRISCH PRINCIPE


Niet wij mensen zijn het centrum van het leven, maar alle leven is even belangrijk en HEILIG.

Biodanzaschool Eindhoven verwoord het zo:

Het Biocentrisch principe vindt zijn inspiratie in de intuïtieve overtuiging dat het universum is georganiseerd in dienst van het leven.

Het is een voorstel om onze culturele waarden te herformuleren en niet meer de mens als centrum van alles te zien, maar het respect voor het leven en de organisatie van het leven. 

Het Biocentrisch principe beoogt het leven te versterken en zijn evolutieve krachten tot uitdrukking te brengen. 

Zo bezien is Biodanza een gedicht op het leven, gebaseerd op universele wetten die het leven in stand houden en de evolutie ervan mogelijk maken. Alle facetten van Biodanza vinden hun weerklank in het rijke en ontroerende verschijnsel dat leven heet.


Het Biocentrisch Principe stelt het respect voor het leven centraal en beschouwt dit als het uitgangspunt voor alle takken van wetenschap en menselijke gedragingen. 

Het Biocentrisch principe herstelt het idee dat het leven heilig is. We onderschrijven de visionaire gedachte van Albert Schweitzer:

“Mijmerend  over het leven voel ik me verplicht om elke wil van het leven om mij heen evenzeer te respecteren als de mijne, want die is identiek aan de mijne”.
  • Het basisidee van het Goede is, het leven te behouden, het te bevorderen en het tot zijn hoogste waarde te brengen. 
  • En dat het Kwade is, alles wat het leven vernietigt, intimideert, devalueert en de bloei ervan belemmert.
Het Biocentrische principe legt het accent op een universum dat gezien wordt als een levend systeem met grote complexiteit.  


Het koninkrijk van het leven omvat alles wat bestaat, van neutrino's tot quasars, van stenen tot de subtielste gedachten. Elke uiting, elke beweging, elke dans is een levende taal.
  • Ten aanzien van onze verkiezingen..... wat zou het leven zelf dan stemmen?
  • Wat is niet alleen goed voor mij, maar voor het leven in zijn geheel?
  • Wat is niet alleen prettig voor nu, maar ondersteund het leven op de langere termijn?
  • Als je de macht hebt om te sturen richting de heiligheid van het leven, zou het leven dan willen dat je je gewicht in de schaal legt, of dat je niets doet en die macht verloren laat gaan?
Zullen we samen Biocentrisch gaan stemmen?

Partij van de liefde
Partij van de natuur
Partij van de levengevende visie
Partij van de ontmoeting
Partij van de dans
Partij van kunst
Partij van de vreugde
Partij van de heiligheid van het levenLaat je je potloodje dansen? Het leven heeft je nodig! 


dinsdag 7 maart 2017

Angsthazen & Fear Bunnies (for dancers and teachers)


When you are doing something for the first time, there is often an element of fear. The fear means that you are renewing yourself. You enter new territory, you go somewhere that is unknown to you. You can be scared, and have the idea that monsters are all around you...But in fact there are new possibilities in front of you! The best you can do is to look your "fearbunnies" (in holland we call them "angsthazen") straight into the eyesThen what you can do, is listen very carefully. So that you will learn to know each otherMaybe you can even begin to love your fears and give them little kissesThen you can come up with a great planAnd then start the dance with fear. Fear is wonderfull, it sometimes protects you from harm, it sometimes warns you, and sometimes it tells a lot about your hidden motivations and obstacles. Listen to fear and dancing with is, is always a great ideaFear become a well known guest, and when it is welcomed in your heart, it often looses it's overwhelming-ness. It even can become very innocent...And then a miracle will happen. New growth takes place, new adventures begin, new territory is open to you.... and you will be astounded by the wonders of life and love! 


maandag 27 februari 2017

gentleness and strength, klein en groot


Iets kleins

Eén kaarsje kan een hok in een huisje veranderen
Eén kusje kan eenzaamheid veranderen verbinding
Eén knuffel kan verdriet in getroost zijn veranderen
Eén hand kan van een ramp een wonder maken
Eén blik kan een vreemde omtoveren tot een geliefde
Eén melodie kan al je gevoel weer laten stromen
Eén geur kan je verleden doen herleven
Eén zin kan van een mens een dichter maken

Vergeet nooit hoe groot iets kleins kan zijn

Gedicht uit: Schrijvend tot jezelf komen
Saskia de Bruin, Uitgeverij Ankh-HermesNothing is so strong as gentleness

Nothing is so gentle as real strength


Frances de Sales

zaterdag 14 januari 2017

Poesia sin fin

Oh ik heb zo'n prachtige fim gezien! 
Het voelde als ronddansen door het hoofd van een soort Rolando....
Een schitterend kunstwerk, vol poezie, kunst, muziek, mythen, symbolen, het diepe onbewuste.... onbeschrijflijk bijzonder. Als je de kans hebt, ga erheen en laat je overspoelen door dit bewegende kunstwerk.
Probeer het niet te begrijpen, maar voed je poetische dansinstincten... 
It's possible to open your heart.
It's possible to open your creativity.
To live with less, but to live well. 
Well. 
That is what I want. 
Poetry without end. 
Endless poetry. 
That is what I will do.

Alejandro jodorowsky

sas

vrijdag 16 december 2016

Inwijding in het lesgeven

In het derde jaar van de opleiding, leren studenten les te geven. Het is altijd een heel ontroerend moment, als iemand voor het eerst een dans introduceert en voordoet. Het is een inwijding. De theorie is belangrijk, Biodanza is een vak apart, maar de essentie van de dansen, samen met je eigen echtheid zijn alles bepalend. 
Je helpt de groep aan wie je lesgeeft, het leven opnieuw te ontdekken en te dansen. Je authenticiteit is daarbij onontbeerlijk. Wanneer je authenticiteit veinst, doorziet iedereen die authentiek is dat onmiddellijk. Daarom is het lesgeven/faciliteren een inwijding. Een nieuwe stap naar meer authenticiteit.

Met al je JIJ-heid sta je daar. Met alle dansen die je hebt beleefd in je cellen, de inspirerende woorden van je docenten en de theorie van Rolando Toro in je hart en daar spring je dan.... zonder te weten of je vleugels zich wel ver genoeg kunnen openvouwen....


De vivencia was zo:

Een beetje theorie
Wanneer je wat theorie vertelt aan het begin van een les, weten dansers een beetje waar de reis vandaan komt en naartoe leidt. We zijn op weg, naar meer levendigheid, betekenisvolle bewegingen, de ontdekking van de pracht van het leven...
Een cirkel

Een Biodanza les is een ceremonie van verbinding, broederschap, de schoonheid van het leven en de mogelijkheid je leven te dansen en je dansen werkelijk te gaan leven... zo wordt alles waar-achtiger...Lopen met synergie

Lopen is een wonder. Alles in je lijf kan samenwerken en zo ontstaat je vermogen om vooruit te komen, in balans te blijven met precies de hoeveelheid energie die daarvoor nodig is...Lopen met een open hart

Mijn kleinzoon deed zijn eerste stapjes. Hij ontdekte dat hij los kon staan en zag zijn moeder binnenkomen. Hij was blij en wilde naar haar toe, hij zette zijn eerste losse stapjes. We lopen allemaal vanuit een verlangen ergens heen te gaan...
Samen lopen met een metgezel

De ruimte, de muziek, de ander en jij, allemaal samen in één uitnodiging. Samen lopen. Afstemmen, de wereld inlopen, elkaar gewaarzijn in de beweging...
Een dans in 2

Een docent zei ooit tegen me "drop all your dance intentions, come into the contact and the dance will naturally emerge..."
De kunst van het huppelen

Huppelen is voor kinderen  toch....?  Of niet? Waarom stoppen we met het omzetten van de vreugde van het leven in onze beweging? Wat als we licht en zorgeloos door het leven zouden gaan? Huppelen is een vak apart, niet iedereen heeft het geleerd als kind... Biodanza is ook een speeltuin, waar je de dingen die je als kind oversloeg, nog in kunt halen. Een beweging van speelsheid....
Een dans van uitstrekking

Verder reiken, je uitstrekken, de ruimte innemen, de kracht van je spieren ervaren, er lichamelijk helemaal mogen zijn....Vloeiendheid

Vloeiendheid is onontbeerlijk in het leven: kunnen afstemmen, om obstakels heen kunnen bewegen, je energie verdelen en gelijkmatig inzetten, kunnen vertragen zodat er meer aandacht is en meer gewaarzijn, kunnen rusten in de beweging. Het is ook een balans vinden tussen hoe een dans gedaan hoort te worden en de essentie van een kwaliteit ontdekken (zoals vloeiendheid). Vloeiend en aandachtig om kunnen gaan met de regels die een kader aangeven....
Contact via de ogen en de vingertop

Een universum kan zich openen, wanneer er werkelijk contact ontstaat. Nu is de uitnodiging die van de ogen en de vingertop. En de dans die dan ontstaat...
De beweging van de nek

Och die nek. Die draagt, die zet zich schrap, die houdt vol, die neemt op zich, die slikt weg, die houdt zich stil.... Maar die kan ook loslaten, gewaar zijn, soepel bewegen, van zich af laten glijden, ontspannen...
Wiegen in de cirkel

Koesteren en gekoesterd worden. Rusten in de groep. Niets op hoeven houden, niets voor hoeven stellen, niets in  hoeven houden, niets toe hoeven voegen. Gewoon zacht gewiegd worden door het leven...
Een cirkel, een afronding

We eindigen zoals we begonnen, het leven is cyclisch, we leren dingen aan, laten weer los, leren nieuwe dingen, open ons hart, ontmoeten en bedanken. Gelijkwaardigheid, broederschap en zusterschap. Het leven is een kostbare schat...
ps: ik zet de officiële namen van de dansen en de muziek en de officiële uitleg hier niet bij, omdat dit een openbare blog is en we ons materiaal heel zorgvuldig bewaren en doorgeven via de opleidingen. 

Ik was helemaal ontroerd, door de studenten op school. Stephen White en Diana Zijlmans stonden met zachte ogen en open harten toe te kijken... naar de schoonheid die tevoorschijn kwam. Biocentrisch leren is leren in liefde en verwondering...

Sas

woensdag 7 december 2016

Dansen is...


Dansen is bewegen
Met heel je hebben en houwen
Met hart en ziel en zaligheid
Je leven in beweging
Vol zijn van betekenis

De kunst is
Steeds kaler te worden
Zichtbaar
Zonder tierlantijnen
Met lege handen
Afgelegde maskers
Open hart
Ontbloot zelf

Dat vraag een beoefenen
Beoefenen is niet
Af en toe even lekker dansen
Beoefenen
Is ontdekken
Dat je een reis maakt
Die regelmatige stappen nodig heeft

Niet aflatende toewijding
Ook als je geen zin hebt
Of als je bang bent
Of er geen gat meer in ziet
Of te moe bent om te dansen

Juist dan
Heeft je reis stappen nodig
Danspassen
Huppelsprongen
Verbindende bewegingen

Je bent op reis
Naar het meest echte in jezelf
Dat is de beweging van je leven

Ik hou van trouw
Ook al worstel ik er zelf ook mee
Het is niet hip en niet sexy
Toegewijd beoefenen

Maar het is zo'n rijkdom
Om een doorgaande beweging te vinden 
Op weg naar jezelf

Ik fluister heel zachtjes...
Kom je? Ga je mee?

Dit is de dans van je leven...
Grijp hem...

Ik dans met je mee.

Alvast hele fijne feestdagen. 

Sukha Amsterdam... maakt zulke mooie lieve dingen.