Biodanzalogie

Hier vind je regelmatig berichten over Biodanza; de theorie, de praktijk, de vertaling naar het dagelijks leven, de effecten, poezie en meer....

maandag 14 mei 2018

Biodanza; humaniserende levenskunstBiodanza als humaniserende levenskunstBiodanza gaat over levenskunst. De kunst werkelijk tot leven te komen, vanuit je oorspronkelijke potentie en eigenheid. Het gaat erom je vanuit die eigenheid weer te verbinden met het leven, de liefde, de schoonheid en het licht.De Biodanza methode bevat veel levenskunstoefeningen die we doen met behulp van beweging, muziek, en contact in de groep. Levenskunstoefeningen die je helpen je menselijkheid te ontdekken, te hervinden en verder te ontwikkelen. Ieder stadium van die ontwikkeling is, zoals dat bijvoorbeeld bij een bloem voor de hand ligt, perfect.

Wat uiteindelijk ontstaat, is een diepgaande integratie en een vermogen om authentiek, aandachtig en gerust aanwezig te zijn; bij jezelf, bij de ander en in het leven.

Biodanza is de dans van het leven. We dansen het leven en we oefenen de levenskunsten in iedere dans. Er zijn woorden, er is muziek, maar de oefening bestaat voornamelijk uit jouw beweging en jouw wens om daarin op onderzoek uit te gaan. Het gaat erom jezelf de ruimte te geven de levenskunsten te be-oefenen. Steeds opnieuw, met geduld en liefde en ruimte voor de vreugde van het op onderzoek uit zijn.

Iedere dans bevat levenskunstoefeningen. Iedere Vivencia is een reis langs die kunsten. Iedere keer dat je de uitnodiging tot een dans aanneemt, ontdek je een facet van de levenskunst die op je ligt te wachten in die dans.
We hebben geen haast. Ieder gaat zijn eigen tempo. Soms is er een kleine stap, soms een reuze sprong, soms een pauze, soms is er een vlucht of een weerstand. Zo ontwikkelt het leven zich ook. Stapje voor stapje. Het leven kent haar eigen tempo.

Als Biodanza een encyclopedie vol levenskunst is, dan is iedere dans een boek vol wijsheid. Een Vivencia is een reis langs levenskunsten en jouw beweging is een zin, of een gedicht, een nieuw perspectief, een avontuur.

Het gaat niet om de bestemming, het gaat om de reis, om het samen onderweg zijn, samen op onderzoek uit zijn, samen de levenskunst beoefenen. We zijn er voor elkaar. Geven elkaar toestemming. Kijken naar elkaar. Leren van elkaar. Inspireren elkaar. Geven elkaar moed. En we sturen ons licht naar de donkerte die we soms ook tegenkomen.

Het gaat om het samen op reis zijn. Een levenskunstreis…. die we dansend afleggen. Ons onbewuste reist voorop, die leert alles intuïtief en instinctief. En ons bewustzijn reist achter ons aan. Die verzamelt achteraf de inzichten die we opdeden tijdens de reis. En zo verandert ons leven langzaam in de richting onze oorspronkelijkheid. Onze hervonden oorsprong. We komen thuis. Terug bij de liefde.

Want de liefde is het alles, in alles.

Saskia de Bruin


dinsdag 13 maart 2018

Anna Halprin - dance to healIemand stuurde me een heel inspirerende docu door. Klik HIER om hem te zien. 

PS morgen rond ik mijn "dance for health" trainers training af...

donderdag 9 november 2017

Jouw belichaamde levenskunst


Lieve Biodanzafacilitator,

Biodanza is levenskunst
En die kunst is te lezen
In jouw lichaamstaal
Je lichaam is het boek
Waarin je je groep laat lezen

Laat ze vrijuit lezen
Laat je lichaam zien
Woon er helemaal in
Ontdoe het
Van franje en tierlantijnen
Geef je bloot

Maak het lezen
Van jouw belichaamde levenskunst
Zo eenvoudig mogelijk
Niets verdoezelen
Ook je schaamte niet
Je vetrolletjes
Je stijve nek
Je eigenheid
Je littekens
Je eigen levenslessen 
En uitdagingen

Kleed je heel eenvoudig
Zodat er geen verwarring ontstaat
Lichaamstaal en lichaamswijsheid
Daar gaat het om
Laat je zien
Laat je lezen
Wees moedig
Zet je eigen lichaamswaarheid 
Op het spel

Geef jezelf toestemming
Je mooie kale zelf te zijn
Plak er niks op of aan of overheen
Zo spreken jouw lijf en jouw beweging
Rechtstreeks tot die van de ander
Buiten de woorden om
De meest waarachtige taal die bestaat

Lichaamstaal
Die spreekt van
Levenswijsheid

x

maandag 29 mei 2017

De zachtste reis van je leven - Biodanza verdieping

De zachtste reis van je leven
Schrijven – Biodanza – Lichaamsgewaarzijn
Met Saskia de Bruin

5 zondagen van 10.00 – 17.00
5 keer voor 200,- ( in één keer te betalen)
Voor ervaren biodanza beoefenaars. Er is plek voor maximaal  20 deelnemers.
We reizen met in onze koffer het boek: “your illustrated guide to becoming one with the Universe” – Yumi Sakugawa
Vanuit Biodanza perspectief bouw ik de dag en de vivencia’s (2 per dag)
We delen onze lunch
2017: 8 oktober – 19 november
2018:  21 januari  – 18 februari – 18 maart
Een mogelijk vervolg van nog eens 4 dagen


  

We schrijven uit de losse pols
Over wat er toe doet
En wat ons raakt
En wie we zijn


We komen thuis
In ons lichaam
In dit moment
En bij elkaar

We dansen
Het leven
Dat wat geen woorden
Nodig heeft

Onze heelheid
Die nooit kwijt was
Vinden we terug

We zijn samen op reis
Om te vinden
Wat we niet zoeken
Want dat is steeds
Weer precies
Wat het meest nodig is

Het leven wijst de weg wel
Met zachte kracht
De zachtste kracht die bestaat


De liefde, de liefde


donderdag 13 april 2017

Iedere dans is een reis...Bio-danza staat voor 
Het leven-dansen

De diepe betekenis van dans is
Een beweging vol van betekenis

Niet gewoon even lekker dansen
Maar het leven uitdrukken
Op jou unieke manier

We spreken niet
Maar we drukken ons uit
Woordeloos
Met de taal van ons lichaam

Daarom is het spannend
Met woorden kun je sjoemelen
Maar dat lieve lijf
Is goud eerlijk
Het kan niet jokken

We drukken ons dansend uit
En tegelijk
Breiden we onze bewegingsrijkdom uit

Met kwaliteiten zoals: 
Vloeiendheid
Ritme
Vertraging
Energie
Behendigheid
Lichaamsgewaarzijn
Innerlijke sensaties
Kracht
Aanpassingsvermogen
Gevoeligheid
Gratie
Plezier
Levenslust
Overgave
Ontspanning

In Biodanza zijn wel duizend dansen
En iedere dans op zich is een reis
Een pelgrimstocht
Een reis naar een heilige plaats

Die heilige plaats is
Het leven en de liefde 
In jezelf, in de ander, in alles dat leeft

Iedere les is een reis
Iedere dans is ook een reis
Waarvan je een paar stappen verder zet
Telkens als je deze dans doet
Een etappe

Sommige dansen lijken eenvoudig
Het loslaten van spanning in de nek bijvoorbeeld
Een eenvoudige, langzame losse beweging

Maar na het motorische, dat je kunt uitvoeren
Komt de beleving, die je kunt ervaren
Het genoegen, dat je toe kunt laten
De overgave, die je mogelijk kunt maken
Het wonder, dat kan gebeuren

Iedere dans is een reis
En een reis heeft 100.000 stappen nodig
Steeds opnieuw, die dans
Weer een stap dichter bij het wonder

Het geeft niet hoeveel stappen jij nodig hebt
Mijn nek misschien wel een miljoen
Het gaat om het onderweg zijn
Een pelgrim te zijn
Een trouwe volgeling van je eigen pad

Dieper het leven in dansen
Uitdrukken wie je bent en wat je beweegt
En uiteindelijk toestaan
Dat het leven jou danst
En jij het leven

En ontdekken dat alles 
Altijd al goed was
En dat jij je langzaam opent
Voor dat besef

Pelgrim zijn
Dansend
Dansend
P.S
Je hebt een beetje discipline nodig voor zo'n reis
Maar discipline is niets anders dan 
Een discipel zijn van je eigen pad
Een trouwe volgeling

Kom dans met me
Kom dans

zaterdag 25 maart 2017

Dansen is...Dansen is bewegen
Met heel je hebben en houwen
Met hart en ziel en zaligheid
Je leven in beweging
Vol zijn van betekenis

De kunst is
Steeds kaler te worden
Zichtbaar
Zonder tierlantijnen
Met lege handen
Afgelegde maskers
Open hart
Ontbloot zelf

Dat vraag een beoefenen
Beoefenen is niet
Af en toe even lekker dansen
Beoefenen
Is ontdekken
Dat je een reis maakt
Die regelmatige stappen nodig heeft

Niet aflatende toewijding
Ook als je geen zin hebt
Of als je bang bent
Of er geen gat meer in ziet
Of te moe bent om te dansen

Juist dan
Heeft je reis stappen nodig
Danspassen
Huppelsprongen
Verbindende bewegingen

Je bent op reis
Naar het meest echte in jezelf
Dat is de beweging van je leven

Ik hou van trouw
Ook al worstel ik er zelf ook mee
Het is niet hip en niet sexy
Toegewijd beoefenen

Maar het is zo'n rijkdom
Om een doorgaande beweging te vinden 
Op weg naar jezelf

Ik fluister heel zachtjes...
Kom je? Ga je mee?

Dit is de dans van je leven...
Grijp hem...

Ik dans met je mee.


dinsdag 14 maart 2017

Op welke partij zou het leven zelf stemmen?


Een kernbegrip in de theorie en de praktijk van Biodanza is HET BIOCENTRISCH PRINCIPE


Niet wij mensen zijn het centrum van het leven, maar alle leven is even belangrijk en HEILIG.

Biodanzaschool Eindhoven verwoord het zo:

Het Biocentrisch principe vindt zijn inspiratie in de intuïtieve overtuiging dat het universum is georganiseerd in dienst van het leven.

Het is een voorstel om onze culturele waarden te herformuleren en niet meer de mens als centrum van alles te zien, maar het respect voor het leven en de organisatie van het leven. 

Het Biocentrisch principe beoogt het leven te versterken en zijn evolutieve krachten tot uitdrukking te brengen. 

Zo bezien is Biodanza een gedicht op het leven, gebaseerd op universele wetten die het leven in stand houden en de evolutie ervan mogelijk maken. Alle facetten van Biodanza vinden hun weerklank in het rijke en ontroerende verschijnsel dat leven heet.


Het Biocentrisch Principe stelt het respect voor het leven centraal en beschouwt dit als het uitgangspunt voor alle takken van wetenschap en menselijke gedragingen. 

Het Biocentrisch principe herstelt het idee dat het leven heilig is. We onderschrijven de visionaire gedachte van Albert Schweitzer:

“Mijmerend  over het leven voel ik me verplicht om elke wil van het leven om mij heen evenzeer te respecteren als de mijne, want die is identiek aan de mijne”.
  • Het basisidee van het Goede is, het leven te behouden, het te bevorderen en het tot zijn hoogste waarde te brengen. 
  • En dat het Kwade is, alles wat het leven vernietigt, intimideert, devalueert en de bloei ervan belemmert.
Het Biocentrische principe legt het accent op een universum dat gezien wordt als een levend systeem met grote complexiteit.  


Het koninkrijk van het leven omvat alles wat bestaat, van neutrino's tot quasars, van stenen tot de subtielste gedachten. Elke uiting, elke beweging, elke dans is een levende taal.
  • Ten aanzien van onze verkiezingen..... wat zou het leven zelf dan stemmen?
  • Wat is niet alleen goed voor mij, maar voor het leven in zijn geheel?
  • Wat is niet alleen prettig voor nu, maar ondersteund het leven op de langere termijn?
  • Als je de macht hebt om te sturen richting de heiligheid van het leven, zou het leven dan willen dat je je gewicht in de schaal legt, of dat je niets doet en die macht verloren laat gaan?
Zullen we samen Biocentrisch gaan stemmen?

Partij van de liefde
Partij van de natuur
Partij van de levengevende visie
Partij van de ontmoeting
Partij van de dans
Partij van kunst
Partij van de vreugde
Partij van de heiligheid van het levenLaat je je potloodje dansen? Het leven heeft je nodig!