Biodanzalogie

Hier vind je regelmatig berichten over Biodanza; de theorie, de praktijk, de vertaling naar het dagelijks leven, de effecten, poezie en meer....

maandag 30 maart 2015

Brene Brown over de kracht van kwetsbaarheid

Brené Brown is een onderzoekshoogleraar maatschappelijk werk aan de University of Houston in de Amerikaanse staat Texas. Ze is daarnaast auteur van verschillende boeken en blogger. 

Ze heeft drie geweldige boeken geschreven die ik heel inspirerend vind. Ze gaan over onze menselijkheid en ze passen heel goed bij Biodanza. Ze helpen me om zelf steeds weer te zoeken naar manieren om zo echt en open mogelijk te durven zijn. En ik gebruik ze ook als inspiratiebron voor Biodanza. Als iemand vraagt waarom Biodanza zo'n mooie manier is om je te ontwikkelen raad ik deze boeken vaak aan. Alles waar Brene over schrijft, kun je oefenen in je wekelijkse Biodanza lessen. 
Brene brown deed jarenlang onderzoek naar kwetsbaarheid, moed, authenticiteit en schaamte. 

"Gelukkig ben ik niet de enige" (I Thought it was just me) is haar eerste boek. 

Het gaat over wat we allemaal doen om goed genoeg te zijn, Hoe we niet laten zien waar we mee worstelen. En over hoe we ons beschermen tegen schaamte, oordelen, kritiek en verwijten door te doen alsof we het allemaal perfect voor elkaar hebben. 

Ze helpt ons te ontdekken: we zijn juist met elkaar verbonden door onze onvolmaaktheden. Kwetsbaarheid is geen zwakte, maar een reminder om ons hart en verstand open te houden voor de realiteit dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. "De moed van Imperfectie" (The gifts of imperfection) is haar tweede boek.  Brene moedigt je aan je perfectionisme te laten varen, stress als levensstijl los te laten en creativiteit de ruimte te geven. Ze schrijft over "bezield leven" en hoe je dat doet, ze geeft daarvoor 10 mooie wegwijzers. 


Bezield leven betekent leven vanuit het gevoel dat je de moeite waard bent. Het betekent dat je moed, compassie en verbondenheid een belangrijke plek toekent in je leven, waardoor je ´s ochtends bij het wakker worden denkt: ‘wat ik vandaag ook doe of laat, ik ben genoeg’. En het betekent dat je ’s avonds bij het naar bed gaan denkt: ‘nee, ik ben niet perfect. Ik ben kwetsbaar en soms bang, maar dat verandert niets aan het feit dat ik ook moedig ben en het waard ben liefde te ontvangen en erbij te horen’.

De tien ‘wegwijzers’ voor een bezield leven zijn:
 1. Kies voor authenticiteit: laat je angst voor wat anderen vinden los.
 2. Vergroot je zelfcompassie: laat je perfectionisme los.
 3. Ontwikkel meer veerkracht: laat zelfverdoving en machteloosheid los.
 4. Cultiveer dankbaarheid en geluk: laat je gevoel van schaarste en angst voor het duister los.
 5. Vertrouw op je intuïtie en durf te geloven: laat je behoefte aan zekerheid los.
 6. Geef creativiteit de ruimte: laat de neiging jezelf met anderen te vergelijken los.
 7. Neem de tijd om te spelen en te ontspannen: laat uitputting als statussymbool en productiviteit als maatstaf voor eigenwaarde los.
 8. Breng kalmte en stilte in je leven: laat stress als leefstijl los.
 9. Streef naar zinvol werk: laat je onzekerheid en je opvattingen over wat je zou moeten doen los.
 10. Lach, zing en dans: laat het idee dat je altijd beheerst moet zijn en ‘normaal’ moet doen los."De kracht van kwetsbaarheid" is haar laatste boek. Hierin verdiept ze het begrip kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid is de weg naar moed, betrokkenheid en betekenisvolle verbindingen. 
Brene luistert naar verhalen van mensen en put daar wijsheid uit. 
Ik ben er nog lang niet. Ik doe nog heel vaak mijn best om het allemaal GOED te doen. Ik oefen verder. Doe je mee? Sas

dinsdag 17 maart 2015

Voorproefjes van de schooltheorie (16 transcendentie)

TranscendentieBegint bij een baby met omgevingsharmonie en een vrije ademhaling.

Transcendentie is de band met de natuur, het gevoel dat je deel uitmaakt van het universum, de verbinding met al wat leeft, mystieke extase. De toestand van bewustzijnsverruiming; de alles overtreffende ervaring van de eenwording met het Universum. Transcendentie helpt je je ego te kunnen overstijgen, hogere niveaus van integratie met de mensheid, de natuur en het universum te kunnen bereiken. Het gevoel te hebben te horen bij het leven als geheel. Het is je openen naar het totale menselijk potentieel.

Ons potentieel van Transcendentie is de menselijke functie die verbonden is met alle innerlijke sensaties van volheid, van verruiming, van het ervaren van alle manifestaties van het leven en de intieme samenhang daarvan. Het is het vermogen om zich deel te voelen van de Mensheid, van de Natuur en van het Universum. Transcendentie is het moment waarin je jezelf overstijgt en je verbindt met het grotere geheel. Het is openen naar het totale menselijk potentieel. Het is je ego kunnen overstijgen, hogere niveaus van integratie met de mensheid, de natuur en het universum kunnen bereiken. Het gevoel te hebben bij het leven als geheel te horen.Transcendentie is het vermogen een essentiële verbinding tot stand te brengen met alles dat bestaat: andere mensen, dieren, planten en mineralen – het kosmische geheel.

Het werken met het integratieve regressieproces is één van de basis elementen van Biodanza ten aanzien van helen. Regressie is een natuurlijke functie; het is de mogelijkheid om terug te gaan in het verleden en aansluiting te krijgen met de oorsprong. Na een regressie ervaart iemand een diepe verbinding met zichzelf, met anderen en met de kosmos. Deze ervaring brengt een gevoel van luister en overvloed met zich mee, van enorm geluk en lichamelijk welzijn. De groep vertegenwoordigt de “baarmoeder” waarin iemand ervaringen van warmte, veiligheid en voedende harmonie beleeft. In het proces van wedergeboorte ontwikkelt de groep op liefdevolle wijze zijn identiteit met omhelzingen en zachte strelingen zoals we die ook aan een baby geven.
Het ervaren van intieme verbondenheid met de natuur en met een ander mens is een hoogtepunt dat we zelden in ons leven mee maken.Dansen waarmee deze kwaliteit wordt uitgenodigd zijn bijvoorbeeld:

 • Integratieve trance en regressie oefeningen
 • Zachte bewegingen van de nek en het hoofd
 • Oefeningen van vloeibaarheid, alleen of in 2 tallen
 • Gebruik van de stem
 • Wiegende bewegingen met de groep
 • Elasticiteit van het lichaam op de grond
 • Biodanza in de natuur
 • Biodanza in het water
 • Oefeningen waarin je de muziek wordt. Je danst niet op de muziek, de muziek danst jou; je bent de muziek
 • Reparenting; streling van het gezicht, wiegen van de persoon alsof het een baby is, de naam zingen op het lichaam
 • Samen rusten in een groep op de grondThe dancer's body is simply the luminous manifestation of the soul.
- Isadora Duncan


Voorproefjes van de schooltheorie (15 affectiviteit)

AffectiviteitBegint bij een baby met geborgenheid, bescherming en voeding.

Affectiviteit is contact, verbinding, liefde, vriendschap en het solidariteitsinstinct. Het vermogen de ander te ontmoeten, ons instinct voor respect, tederheid. Met affectiviteit bedoelt Rolando een toestand van diepe genegenheid voor andere menselijke wezens, die gevoelens van liefde, vriendschap en altruïsme en solidariteit kan oproepen, evenals moederlijke en vaderlijke gevoelens. Als we anderen ontmoeten, hebben we de vaardigheid nodig om genegenheid te geven en te ontvangen. Empathie maakt dat we ons kunnen verplaatsen in een ander. Affectie is onze natuurlijke mogelijkheid tot liefhebben en genegenheid ervaren. Het is het geven en ontvangen van tederheid en liefde. Het genieten van vriendschap, het delen met elkaar en het respecteren van elkaar. Mens zijn met elkaar.
Carolina Churba en Antonio Sarpe
Ons potentieel van Affectiviteit is de capaciteit tot het ervaren van liefde, solidariteit, generositeit, een gevoel van erbij te horen en van verwantschap. Het is het vermogen tot scheppen van eenheid, van het zich betrokken voelen bij het leven. Voor Rolando Toro, is affectiviteit de “intelligentie van de soort”. Het is het geven en ontvangen van tederheid en liefde. Het genieten van vriendschap, het delen met elkaar en het respecteren van elkaar. Affectie is onze natuurlijke mogelijkheid tot liefhebben en genegenheid ervaren. Met behulp van affectiviteit identificeren we ons met andere mensen en zijn we in staat om hen te begrijpen, lief te hebben, te beschermen en indien nodig ook te begrenzen en onszelf te verdedigen.

Each contact with a human being is so rare, so precious, one should preserve it. Anais NinIndicatoren voor affectiviteit zijn het vermogen om:

 • Je empatisch met mensen te kunnen identificeren (die andere mens te voelen als een deel van jezelf)
 • Tederheid voor anderen te voelen
 • Je oprecht uit te kunnen drukken en open kunnen communiceren
 • Affectie kunnen geven en ontvangen
 • Je in te spannen voor het welzijn van anderen
 • Jezelf te geven
 • Naar anderen luisteren
 • Andere mensen op waarde te schatten
 • Met mensen verbonden te zijn zonder onderscheid op basis van ras of andere vormen van verscheidenheid
 • Zowel het vermogen tot gedifferentieerde liefde (gericht op 1 persoon) als ongedifferentieerde liefde (gericht op de mensheid) wordt in de lessen wakker gemaakt.


Affectiviteit is een uiting van de identiteit. Mensen met een zwakke identiteit zijn niet goed in staat om lief te hebben; ze zijn bang voor verscheidenheid en hun banden met andere mensen zijn sneller defensief. Voor het ontwikkelen van affectiviteit is het dus van belang ook de identiteit te ontwikkelen. Rolando ziet de affectiviteit als de basis van alle vormen van intelligentie. “De genialiteit van de soort is niet gelegen in zijn intelligentie, maar in zijn affectiviteit ten opzichte van tolerantie, mededogen, vriendschap en liefde”.

Dansen waarmee deze kwaliteit wordt uitgenodigd zijn bijvoorbeeld:

 • Dansen van vriendschap
 • Spelletjes
 • Dansen in 2
 • De ontmoeting van de ogen, de handen, de omhelzing
 • Contact en streling oefeningen
 • Oefeningen voor het oefenen van feedback
 • Oefeningen van wederzijdse afstemming

Alle Biodanza oefeningen hebben effect op het ontwikkelen van de affectiviteitP.s Ik zocht op internet naar plaatjes over affectiviteit. De enige plaatjes die ik vond kwamen van Biodanza sites! Is dat niet veelzeggend? 


Voorproefjes van de schooltheorie (14 creativiteit)

Creativiteit
Begint bij een baby met vrijheid, expressie en nieuwsgierigheid.

Creativiteit is expressie en vernieuwing, iets maken, fantasie. Het vermogen om puur en spontaan te zijn, creatieve renovatie, groei en gezonde verandering, vernieuwingsimpulsen. Creativiteit heeft te maken met het vermogen om een eigen persoonlijk antwoord te geven op verschillende levenssituaties. Zelfexpressie, eigenwaarde, werk activiteiten en innovatie hebben allemaal creativiteit nodig. We creëren een relatie, een moment, een toekomst. Creativiteit is hoe je leeft en leven creëert voor jezelf en anderen. Heimelijk onderdrukt de beschaving soms de natuurlijke creativiteit van mensen. Het is essentieel deze kwaliteit juist te stimuleren en te faciliteren.


Ons potentieel van Creativiteit is ons vermogen tot verbale en non-verbale expressie. Het is de capaciteit om de wereld met vertrouwen te onderzoeken, om te kiezen en om te durven innoveren. Het is de functie die je in staat stelt om je leven vorm te geven. Creativiteit is het vermogen om een persoonlijk antwoord te geven op verschillende levenssituaties; zelfexpressie, eigenwaarde, werk activiteiten, vernieuwing. We creëren allemaal een relatie, een moment, een toekomst. Creativiteit bepaalt hoe je leeft en leven creëert voor jezelf en anderen.Creativiteit is een natuurlijke functie, het heeft te maken met de moed om vrucht te dragen, iets nieuws te scheppen, een overdaad aan verbeelding te hebben, het vermogen uit die overdaad iets te kiezen en je liefde en toewijding daarop te richten. In de Biodanza sessies wordt creativiteit steeds aangemoedigd in de manier van bewegen en contact maken.

Denken, analyseren en oordelen staat de creativiteit in de weg. Je kunt tijdens de dans steeds terugkeren naar het ervaren van de beweging en de muziek in plaats van het nadenken óver de beweging en de muziek. Zodra er “denken” is kun je je afvragen:
 • Hoe gaat het nu met me?
 • Hoe voel ik me? Welk gevoel neem ik nu waar? Welke sensaties ervaar ik?
 • Hoe is mijn adem?
 • Hoe voelt het om deze dans, oefening, beweging te doen?

Zeg dan helemaal “ja” tegen de beleving. Zeg: “ja, op dit moment ervaar ik…..”
Zo kom je direct terug in het hier en nu en in je lichaam. In de beleving in plaats van de gedachte over de beleving en beweging.Dansen waarmee deze kwaliteit wordt uitgenodigd zijn bijvoorbeeld:

 • Ritmische dansen met variaties van bewegingen
 • Het gebruik van de stem
 • Dansen waarbij met zich uitstrekt en rekt
 • Dansen van vloeibaarheid, continue bewegingen en voelende bewegingen maken
 • Archetypische dansen van Shiva, Vishnu en Brahma
 • Expressieve dansen
 • Speelse dansen
 • Creatieve vormen van ontmoeting en communicatie
 • Creatieve vrije dansen
 • Dansen van synchroniciteit in 2 tallen
 • Dansen geïnspireerd op de verschillende schilderstijlen
 • Ontwikkelen van een gevoelige waarneming van de ander
 • Ritmische en vloeiende bewegingen met de heupen
 • Oefeningen die uitnodigen tot transgressie: buiten de gebaande paden durven treden


Voorproefjes van de schooltheorie (13 seksualiteit)

Seksualiteit
Begint bij een baby met contact, streling en liefkozingen.

Seksualiteit is: genieten, plezier, seksueel genot, voortplanting, seksuele relaties, vreugde kunnen ervaren via de zintuigen, het vermogen te geven en te ontvangen. Seksualiteit heeft te maken met het toegang hebben tot het vermogen plezier te hebben, te genieten en het kunnen voelen van verlangen. Seksualiteit en sensualiteit horen bij ieder levensaspect; een glimlach, een gebaar, een hand die zachtjes vastgehouden wordt of streelt. Seksualiteit begint bij het ontdekken van verlangen en plezier en het wakker maken van het vermogen te genieten in ons zelf. In Biodanza ontdek je dat het lichaam vriendelijk en teder is, dat het een prachtige harmonie bezit, dat het weelderig is en mooi van zichzelf. Bij seksualiteit gaat het ook om leren genieten van dagelijkse genoegens zoals een lekker warm bad, het uitkiezen en proeven van voedsel, een ontspannende massage, met blote voeten in het gras lopen, de zon op je huid voelen, enzovoort.Ons potentieel van Seksualiteit houdt binnen Biodanza bovenal een verzoening in met het genieten. Het genoegen jezelf te voelen, in je eigen lichaam te leven, om weer intimiteit te vinden en te ontdekken, overgave, lichamelijk contact, sensualiteit. Seksualiteit hoort bij ieder levensaspect. Een glimlach, een gebaar, een hand die zachtjes vastgehouden wordt of streelt. In Biodanza wordt dit deel van je leven op zachte en veilige manier herontdekt. Je vermogen tot intimiteit en sensualiteit nemen toe door de lessen. Seksualiteit begint bij het ontdekken en wakker maken van verlangen en plezier in jezelf. Deze gevoelens worden wel wakker en bewust gemaakt, maar niet speciaal uitgeleefd in de lessen. Toegang hebben tot het vermogen plezier te hebben, te genieten en het kunnen voelen van verlangen is essentieel om gezond en gelukkig te kunnen zijn. Seksualiteit is zeer belangrijk voor de bestendiging van het leven en geeft een sterke motivatie om te leven.

Seksualiteit is op veel manieren onderdrukt in de geschiedenis. Daarom vraagt het veel veiligheid en zorgzaamheid om deze kwaliteit weer wakker te maken en te integreren in het leven.

In Biodanza bestaan oefeningen die uitsluitend zijn bedoeld om uit te monden in verlangen. Hoe sterker de verlangens, des te intenser het zoeken naar communicatie en contact wordt. De deelnemers leren om diep verlangen te ervaren en te proberen dit buiten de sessie te bevredigen, in de eigen wereld van mogelijkheden.Dansen waarmee deze kwaliteit wordt uitgenodigd zijn bijvoorbeeld:

 • Het lichaam ontspannen door zachte bewegingen van de hals, schouders en het bekken
 • Het bewegen met vloeibaarheid en het maken van golvende bewegingen
 • Ontmoetingsoefeningen
 • Contact en streel oefeningen
 • Ongedifferentieerd contact kunnen maken in een compacte groep
 • De integratie van affectiviteit en seksualiteit door oefeningen die deze beide kwaliteiten verbinden
 • Oefeningen die het vermogen tot het ervaren van plezier vergroten: spelletjes, contact oefeningen, tropische dansen
 • Plezier ervaren in de dans, muziek ervaren in een toestand van trance, je bewust worden van alledaagse genoegens
 • Ontdekken dat het lichaam goed is, dat het teder is en een geweldige harmonie bezit. Dat het lichaam wellustig is en van zichzelf mooi en goed.
 • Oefeningen waarin je elkaar positieve kwalificaties in het oor fluistert
 • Oefeningen van oogcontact; zonder oordelen kunnen kijkenDe benadering van relaties in Biodanza is gebaseerd op het concept van het “ecologische paar”. Dit ontstaat in de kwaliteit van de wederzijdse relatie, waarbij elk in de ander leven creëert. Leven creëren in de ander betekent het stimuleren van de uiting van evolutiemogelijkheden. Gezonde liefde in een paar is een proces van co-creatie, waarin elke helft van het paar ontsteker is die de voortdurende wedergeboorte van de ander stimuleert. Een gezonde viering van het zijn van de ander, van zijn of haar ontkiemende kwaliteiten en wezen.


Voorproefjes van de schooltheorie (12 vitaliteit)In ieder Biodanza sessie, en zeker ook in de opleiding tot Biodanza docent wordt veel aandacht besteed aan de 5 potentiële menselijke vermogens. Sessies focussen zich steeds op één of meer van de 5 kwaliteiten. Het is belangrijk ze diep te leren kennen. Niet alleen cognitief, maar ook om ze diep te kunnen beleven in de dans, in het contact met de ander en de groep en ze daarnaast meer te gaan ontwikkelen in het dagelijks leven.


What one has not experienced, one will never understand in print.  Isadora Duncan

Er worden oefeningen voorgesteld die aanzetten tot het leren kennen van de kwaliteit, die helpen te experimenteren met de kwaliteit en die het ontwikkelen ervan gemakkelijk maken. De 5 potentiële kwaliteiten zijn ook onderling sterk verbonden en beïnvloeden elkaar over en weer.Vitaliteit

Begint bij een baby met beweging en vitale energie.

Vitaliteit is gezondheid, levenskracht, levenslust, vreugde, de impuls om te willen leven, kunnen bewegen met kracht. Vitaliteit is het leven met energie tegemoet treden en een goede balans vinden tussen actie en rust. Het is belangrijk om vitaal te zijn zodat je kunt uitreiken naar wat je nodig hebt en kunt verlangen in het leven. Vitaliteit is het voelen van je vitale energie, je impuls om de wereld tegemoet te treden, je biologische aanleg tot gezondheid. Vitaliteit herken je bijvoorbeeld aan: uithoudingsvermogen, levendigheid van de bewegingen, het gemak waarmee iemand lacht, behendigheid, geluid en uitdrukking van de stem, helderheid en intensiteit van de blik, harmonie en de kracht van de gebaren.Ons potentieel van Vitaliteit is de sensatie van vitale energie, van dynamiek, en van levenslust. Dit omvat ook de fundamentele functie van organische zelfregulering. Vitaliteit is het leven met energie tegemoet treden en een goede balans vinden tussen actie en rust. Het is het voelen van onze vitale energie, onze impuls om de wereld tegemoet te treden, onze biologische aanleg tot gezondheid. Je hebt vitaliteit nodig om uit te kunnen rijken naar wat je nodig hebt en verlangt in het leven.

Dansen waarmee deze kwaliteit wordt uitgenodigd zijn bijvoorbeeld:

 • Ritmische dansen
 • Speelse oefeningen
 • Behendigheid spellen en wendbaarheid spellen
 • Oefeningen voor het ervaren en dansen van je kracht
 • Loop met levenslust
 • Dansen met verplaatsen door de ruimte
 • Dansen waarin je actie en rust afwisselt
 • Expressieve dansen
 • Dansen met perifere bewegingen van de armen en de benen


maandag 9 maart 2015

Identiteit en integratie met Ricardo Toro Duran (eindhoven 2015)

Een prachtig weekend met wijze lessen van een uitermate geïntegreerde leraar met een stralende liefdevolle identiteit. 

Ricardo en zijn vader Rolando werkte vele jaren samen

Ricardo's grote liefde en kracht achter de schermen Veronique

Ricardo is ook één van de geweldige trainers bij de didactische opleiding

Een poëtische beschrijving van mijn integrerende Vivencia
A spectaculair YESness

Yesterday I welcomed
My secret shyness
My hidden fear
My disguised insecurity

Once I lost track of them
A long time ago
When I decided they were the enemy

But they only turned out to be
My frightened self
And all they needed
Was my loving heart
They need to belong
To be allowed

Today I feel more whole
With fearful courage
Insecure wisdom
Bold shyness
Fabulous imperfection

I am all in one
A pretty package deal
With an average awesomeness
And extraordinary simplicity

Lucky me
I only have to allow my SASness
To bloom

And then
All will be well
As it always was anyway
Even without my knowing

I am going to develop
A spectacular YESness in myself

That will change everything
In what it always was supposed to be

And I am supposed to be me
As you are supposed to be you

Our collective YESness will do miracles!HIER vind je meer informatie over de school van Ricardo 

donderdag 5 maart 2015

Voorproefjes van de schooltheorie (11 menselijke beweging en 27 evaluatie criteria)

Menselijke Beweging & Evaluatiecriteria 

Van het ontwikkelingproces in Biodanza


Er zijn een aantal indicatoren in bewegingen, houding, gebaren en contactvermogen, die laten zien hoe het met een persoon gaat. Biodanza docenten leren de bewegingen van deelnemers te “lezen” zodat ze kunnen zien welke aspecten goed ontwikkeld en gezond zijn en welke nog aanmoediging, oefening en stimulans nodig hebben. Deze indicatoren worden niet gebruikt om iemand te beoordelen of bewegingen te analyseren. Ze worden gebruikt als aanwijzing voor wat er voor een bepaalde persoon nodig is om verder te kunnen integreren en ontwikkelen. Ze zijn aanwijzingen voor de groeirichting die nodig is. Deze aspecten zijn waar te nemen in de bewegingen, de dans, de interactie met de ander en de groep. De in totaal 23 indicatoren zijn onderverdeeld in 4 groepen.

“Movements are as eloquent as words.” - Isadora Duncan


Indicatoren voor basaal welzijn
 • Vitaliteit: heeft te maken met levensmoed, kracht van de spierbeweging, motivatie, impuls, initiatief, levendigheid.
 • Ritme: heeft te maken met cadans, orde, zelfbevestiging, identiteit. Het kunnen bewegen op het ritme van de muziek.
 • Vloeiendheid: heeft te maken met continuïteit in de beweging, kunnen vertragen, halfspanning in de spieren kunnen brengen en de sierlijkheid van de bewegingen.
 • Wilscontrole: heeft te maken met vastberadenheid van de bewegingen, doelgerichte bewegingen.
 • Weerstand: heeft te maken met het juiste gebruik van je energie, herstel na inspanning, balans tussen actie en rust.
 • Expressiviteit: heeft te maken met bewegingen die geboren worden vanuit sensaties, emoties en gevoel. Het innerlijk gevoel kunnen uitdrukken in de beweging.
 • Regressievermogen: heeft te maken met je vermogen je over te geven aan de Vivencia. Je alertheid en waakzaamheid kunnen verminderen.
Indicatoren voor een gezonde lichamelijke structuur

 • Lichaamshouding: heeft te maken met de verbinding van bekken, borst en hoofd, de drie grote lichaamssegmenten.
 • Evenwicht: heeft te maken met balans door middel van proprioceptie en exteroceptie.
 • Oscillatie: heeft te maken met het heen en weer kunnen bewegen ten opzichte van de verticale as van het lichaam.
 • Spierspanning: heeft te maken met het kunnen aanpassen van de nodige spierspanning ten opzichte van de actie of beweging die wordt uitgevoerd; toniseren.
 • Synergie: (Grieks: synergia, samenwerking) is een begrip dat een proces beschrijft waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen. Het heeft te maken met gecoördineerde bewegingen van verschillende structuren en systemen. Bijvoorbeeld de armen ten opzichte van de benen, de lichaamsassen. Of de twee hersenhelften.
Indicatoren voor het vermogen met anderen om te gaan

 • Contact vermogen: heeft te maken met de ander kunnen benaderen, zorgzaamheid, kunnen en durven aanraken, natuurlijk contact.
 • Eutonie: heeft te maken met harmonieuze spanning. Je spierspanning kunnen aanpassen aan de spierspanning van de ander waarmee je beweegt. Niet alleen volgen, niet alleen sturen, maar samen kunnen bewegen.
 • Syntonie: heeft te maken met een toestand van overeenstemming met een ander of de groep kunnen creëren. De aanwezigheid van de ander kunnen voelen.
 • Feedback (terugkoppeling): heeft te maken met informatie kunnen geven en ontvangen en gebruiken. Non-verbale signalen opvangen, lezen en gebruiken om je aan elkaar aan te passen.
 • Wederzijds initiatief: heeft te maken met het initiatief kunnen nemen om te ontmoeten en contact te maken.
Indicatoren voor bewegingskwaliteit en flexibiliteit

 • Lichtheid: heeft te maken met stijging, weidsheid, verbeelding, communicatie. Licht kunnen bewegen.
 • Gevoeligheid: heeft te maken met kinesthetische perceptie met de huid. De gevoeligheid van de huid kunnen vergroten.
 • Sensualiteit: heeft te maken met de aanleg voor plezier, genieten vanuit de zintuigen, het leven voelen.
 • Extensie: heeft te maken met de bewegingen kunnen verlengen, grote ronde bewegingen kunnen maken.
 • Elasticiteit: heeft te maken met van vorm kunnen veranderen, met het hele lichaam kunnen bewegen.
 • Flexibiliteit: heeft te maken met kunnen buigen met behulp van de gewrichten en lichaamssegmenten.
Het bijzondere van Biodanza is dat het beweging combineert met muziek, emotie  en Vivencia. Daardoor ontstaat er naast het herstellen van de menselijke beweging ook integratie en affectief herstel.

Vivencia: Licht leven


Leven. 

Heel licht. 
Rustig en zacht.
 Niets zwaars te moeten. 
Ahhhh. 
Alleen maar doen wat licht voelt. 
Jezelf steeds afvragen: Is dit leuk en licht? 
Al het zware laten vallen. 
Gewoon niet meer doen. 
Wat een zaligheid.


Foto's van  Ludovic Florent: Stardust