Biodanzalogie

Hier vind je regelmatig berichten over Biodanza; de theorie, de praktijk, de vertaling naar het dagelijks leven, de effecten, poezie en meer....

dinsdag 17 maart 2015

Voorproefjes van de schooltheorie (15 affectiviteit)

AffectiviteitBegint bij een baby met geborgenheid, bescherming en voeding.

Affectiviteit is contact, verbinding, liefde, vriendschap en het solidariteitsinstinct. Het vermogen de ander te ontmoeten, ons instinct voor respect, tederheid. Met affectiviteit bedoelt Rolando een toestand van diepe genegenheid voor andere menselijke wezens, die gevoelens van liefde, vriendschap en altruïsme en solidariteit kan oproepen, evenals moederlijke en vaderlijke gevoelens. Als we anderen ontmoeten, hebben we de vaardigheid nodig om genegenheid te geven en te ontvangen. Empathie maakt dat we ons kunnen verplaatsen in een ander. Affectie is onze natuurlijke mogelijkheid tot liefhebben en genegenheid ervaren. Het is het geven en ontvangen van tederheid en liefde. Het genieten van vriendschap, het delen met elkaar en het respecteren van elkaar. Mens zijn met elkaar.
Carolina Churba en Antonio Sarpe
Ons potentieel van Affectiviteit is de capaciteit tot het ervaren van liefde, solidariteit, generositeit, een gevoel van erbij te horen en van verwantschap. Het is het vermogen tot scheppen van eenheid, van het zich betrokken voelen bij het leven. Voor Rolando Toro, is affectiviteit de “intelligentie van de soort”. Het is het geven en ontvangen van tederheid en liefde. Het genieten van vriendschap, het delen met elkaar en het respecteren van elkaar. Affectie is onze natuurlijke mogelijkheid tot liefhebben en genegenheid ervaren. Met behulp van affectiviteit identificeren we ons met andere mensen en zijn we in staat om hen te begrijpen, lief te hebben, te beschermen en indien nodig ook te begrenzen en onszelf te verdedigen.

Each contact with a human being is so rare, so precious, one should preserve it. Anais NinIndicatoren voor affectiviteit zijn het vermogen om:

 • Je empatisch met mensen te kunnen identificeren (die andere mens te voelen als een deel van jezelf)
 • Tederheid voor anderen te voelen
 • Je oprecht uit te kunnen drukken en open kunnen communiceren
 • Affectie kunnen geven en ontvangen
 • Je in te spannen voor het welzijn van anderen
 • Jezelf te geven
 • Naar anderen luisteren
 • Andere mensen op waarde te schatten
 • Met mensen verbonden te zijn zonder onderscheid op basis van ras of andere vormen van verscheidenheid
 • Zowel het vermogen tot gedifferentieerde liefde (gericht op 1 persoon) als ongedifferentieerde liefde (gericht op de mensheid) wordt in de lessen wakker gemaakt.


Affectiviteit is een uiting van de identiteit. Mensen met een zwakke identiteit zijn niet goed in staat om lief te hebben; ze zijn bang voor verscheidenheid en hun banden met andere mensen zijn sneller defensief. Voor het ontwikkelen van affectiviteit is het dus van belang ook de identiteit te ontwikkelen. Rolando ziet de affectiviteit als de basis van alle vormen van intelligentie. “De genialiteit van de soort is niet gelegen in zijn intelligentie, maar in zijn affectiviteit ten opzichte van tolerantie, mededogen, vriendschap en liefde”.

Dansen waarmee deze kwaliteit wordt uitgenodigd zijn bijvoorbeeld:

 • Dansen van vriendschap
 • Spelletjes
 • Dansen in 2
 • De ontmoeting van de ogen, de handen, de omhelzing
 • Contact en streling oefeningen
 • Oefeningen voor het oefenen van feedback
 • Oefeningen van wederzijdse afstemming

Alle Biodanza oefeningen hebben effect op het ontwikkelen van de affectiviteitP.s Ik zocht op internet naar plaatjes over affectiviteit. De enige plaatjes die ik vond kwamen van Biodanza sites! Is dat niet veelzeggend? 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten