Biodanzalogie

Hier vind je regelmatig berichten over Biodanza; de theorie, de praktijk, de vertaling naar het dagelijks leven, de effecten, poezie en meer....

vrijdag 30 januari 2015

Voorproefjes van de schooltheorie (1 definitie en theoretisch model)

1 Definitie en theoretisch model van Biodanza

Het begrip Vivencia

Om de definitie van Biodanza te begrijpen moet je het begrip Vivencia kennen, dat de basis is van de Biodanza methodologie.

De term Vivencia is afgeleid van het Latijnse Viventia, wat ervaring van het leven betekent en dat in het Nederlands vertaald kan worden als “het geleefde”, waarvan de betekenis gedeeltelijk overeenkomt met het begrip Vivencia. Duitse historische filosoof Wilhelm Dilhey deed onderzoek naar Vivencia. Hij gebruikt de term erlebnis; een subjectieve directe ervaring van wat het leven is.

Rolando Toro definieert het concept Vivencia als: een zeer intense beleving van iemand in het huidige moment, waarbij de cenesthesie (het lichaamsbewustzijn), viscerale functies en de emoties meespelen. Het heeft emotionele, kinesthetische en inwendig lichamelijke effecten. Het is de intense gewaarwording in het Hier-en-nu te leven.


Biodanza is een precieze methode om Vivencia’s op te wekken, met als doel persoonlijke integratie en ontwikkeling door oeroude functies van verbondenheid met hele leven te stimuleren. 

De Vivencia’s (intense ervaringen van levend zijn) die Biodanza opwekt zijn altijd integrerend. Integratie wil hier zeggen “een directe en diepe verbondenheid met het zelf”. Deelnemers ervaren Vivencia als aangenaam en positief bekrachtigend.

Bij Biodanza leren deelnemers op 3 niveaus:
 1. Cognitief (het denken)
 2. Visceraal (lichamelijk, biologisch, fysiologisch)
 3. Vivencieel (het moment beleven)


De definitie van Biodanza

Biodanza is een systeem voor menselijke integratie,vernieuwing van het organisme, affectieve heropvoeding en het opnieuw leren van de oorspronkelijke functies van het leven. De methode bestaat uit het opwekken van integrerende Vivencia’s door middel van muziek, zang, beweging en ontmoetingssituaties binnen een groep. Door die integratie (de directe en diepe verbondenheid met het zelf) is ook de gezonde verbinding met anderen, het leven en de natuur mogelijk.

M.I.L.K. picture
Het theoretisch model van Biodanza

Biodanza stimuleert de in ieder mens aanwezige potenties van vitaliteit, seksualiteit, creativiteit, affectiviteit en transcendentie. Deze potenties hebben we allemaal in aanleg. Door de cultuur, religie, de omgeving waarin je opgroeit en de ervaringen die je in het leven opdoet zijn deze potenties al dan niet ongebruikt, onderdrukt, uitgenodigd, verboden, aangemoedigd, ontwikkeld of eenzijdig benut.


Biodanza brengt stimulerende, aanmoedigende, uitnodigende elementen in, waardoor deelnemers hun potenties alsnog kunnen ontdekken, ontwikkelen en integreren. Dit gebeurt door zowel het zelfbewustzijn (de identiteit) te ontwikkelen als het contact met de eigen innerlijke oorsprong.

Wordt vervolgd....

woensdag 28 januari 2015

Voorproefjes van de school theorie (0 inleiding)What one has not experienced, one will never
understand in print - 
Isadora Duncan 

Danser uit een film over choreograaf Pina Bausch
De basis opleiding bij biodanza bestaat uit 20 weekeinden met 20 verschillende perspectieven op de theorie en het systeem Biodanza. Om docent te worden kun je er niet één missen. Als je een weekeind mist, haal je die in een volgende opleidingsgroep of, op een andere dan je eigen school, in. Pas daarna kun je door naar het jaar methodologie, waarin je leert lessen samenstellen en vormgeven. 

Ik geef je hier een korte omschrijving van de theorie perspectieven van de basis opleiding in de eerste 2 jaar. 

Om een indruk te geven over de diepte van de theoretische achtergrond van Biodanza, beschrijf ik wat essenties van de opleidingsthema’s. Door alle boeken opnieuw en grondig te bestuderen ontdek ik, hoe weinig ik nog weet, hoe rijk en ingenieus het hele systeem in elkaar zit en hoe briljant Rolando was. Ik hoop dat ik zijn inzicht een beetje eer aan kan doen, met mijn keuze van een aantal essenties van Biodanza. Ik kies inzichten die ook in je dagelijks leven interessant en inspirerend kunnen zijn. 

Ik vond een prachtige tekst over dans. Ik heb niet kunnen ontdekken wie de auteur is, maar de schrijver zou het heel goed over Biodanza kunnen hebben….

Als dans voor de ziel is wat vrijheid is voor de vogel, dan nodigt de dans onweerstaanbaar de mens uit waartoe hij bestemd is: leven. Dansen is een lokroep en hij die deze hoort, waagt zich behoedzaam op het verkennende pad van zijn wezen. Hij ontdekt onvermoede innerlijke horizonten die ook begrenzingen zijn - nabije, meer afgelegen en verre - met de kracht, de beweeglijkheid, de speelsheid en de ernst van de eigen vleugelslag.
Het innerlijke veruiterlijkt zich in de beweging van het lichaam dat zich nu overgeeft aan ritme, klank, kleur en ruimte, verweven elementen die hem stimulans, energie, uitdaging, verwondering, vreugde en pijn van de eigen lichaamsmogelijkheden doen voelen, want al dansend wordt stilaan het gemoed beroerd. Het lichaam ontspint zich steeds maar verder door voortdurende beweging die verrassende vormen aanneemt, het lichaam wentelt en drentelt, de ziel maakt zich even bloot en het gelaat wordt getooid. Het gelaat van de dans, het gelaat van het leven.

Rolando’s motivatie om Biodanza te creëren


Rolando schrijft dit over het oorspronkelijk ontstaan van Biodanza:

"Biodanza is onopvallend verschenen in mijn leven. Het heeft langzaam kracht vergaard en de interesse van mensen gewekt, veroorzaakte verrassende veranderingen in sommige deelnemers, en bovenal creëerde het een gevoel van goddelijkheid en hoop in leven".

"Biodanza verscheen in mijn persoonlijke ervaring en al gauw ontdekte ik dat deze structuur geplaatst kon worden onder de levenswetenschappen en nog de meeste raakvlakken had met de biologie".

"Ik geloof dat er zich vele krachten in mij manifesteerde, welke mij uiteindelijk in staat stelden een creatie te formeren van Kunst, Wetenschap en Liefde".

"Ik werd paradoxaal door elkaar geschud, ervaringen die soms fantastisch en soms verschrikkelijk waren".

De tweede wereldoorlog liet ons zien dat de mensheid onbegrijpelijke niveaus van verdorvenheid kon bereiken. Gebeurtenissen zoals de Holocaust, miljoenen mensen onder een fascistisch bewind en de atoombom op Hiroshima en Nagasaki lieten ons zien hoe ver het menselijke ras kon zinken. De crises van de westerse wezens als zijnde "ziek van de beschaving".

Aan de andere kant, heb ik ervaringen geleefd gevuld met extase, in een mysterieuze en een wonderbaarlijke wereld. Ik heb kinderen. Ik heb contact gemaakt met de eerste ecologische groepen.

In het aangezicht van de afgrond, gecreëerd door menselijke contradicties, voelde ik het verlangen om het paradijs te veroveren, een gedeeld paradijs. Ik kon me geen solitaire revolutie voorstellen. Ik wilde de bron van de originele liefde vinden.

Al eeuwen spreekt men over: "liefde voor onze naasten" als de pure waarheid van het Christendom. De manifestatie van menselijk gedrag, niettemin, is steeds moeilijker, meer gedissocieerd en gewelddadiger.

Muziek was de universele taal, het enige ding wat iedereen kon begrijpen in deze Babylonische wereld. Dans was de ideale vorm in staat tot integratie van lichaam en ziel. De expressie van dans gaf alle deelnemers een gevoel van geluk, tederheid en kracht.

Ik wilde dit ook communiceren naar een groter aantal mensen. Van beide ervaringen en sensaties, ontstond mijn verlangen kleine groepen van mensen te vormen om te dansen, zingen en elkaar te ontmoeten in de muziek .
Zo werd Biodanza een weg om te groeien om te delen, het heilige wonder van het leven samen met anderen.

I will never attend an anti-war rally;
if you have a peace rally, invite me. 

"I'm not against war, I'm for peace”
- Mother Teresa Wordt vervolgd...

woensdag 21 januari 2015

Present: Art of living questions for Biodanza practitioners

Art of living questions
Inviting questions to help make your life a masterpiece


Introduction
Your own life is the most important work of art that you will ever create. It is your life´s work. Sometimes we tend to forget that. We live our life a bit dull, mediocre, lethargic, normal, and maintaining. But your life is not just something. There´s no one like you, nobody can play your leading part the way you can. Nobody has your special combination of talent, inspiration, flair, wisdom, adventurousness and love the way you have. Your life is the poem you write, the painting you paint, the song you sing, de movie you direct, the dance you dance for the world to receive as a gift. And it´s your work of art if you give it your attention or if you don´t. So why not put in all your inspiration and soul into it? The world yearns for your masterpiece, otherwise you wouldn’t exist.

For these inspiration cards I was inspired by the art of living and wisdom of Rolando Toro the South American creator of Biodanza. A method for human integration and art of living that uses music, movement, contact and experiencing. When you already practice this method the cards can help you to enrich your life. Have you never heard of Biodanza, than these cards can inspire you to lead a lush, loving, creative, soulful life? (And maybe, find out about Biodanza and try it for yourself?)

Your life and the masterpiece it is, is to beautiful not to be true. Make your life come true, day after day. I support you! Saskia de Bruin

See the light in the other
Enlight what is still dark
In the other and in yourself
Rolando Toro (founder of Biodanza)

Light reveals you....

The Questions
Ask yourself as often as possible: how can it get any better than this? Don´t think up an answer. Let the answer appear naturally. Sometimes life gives you the answer. Listen carefully.

Whenever you move, make something, work, love someone, or think something up, ask yourself: how can this be lighter, more fun, gentler, freer, more spacious or more loving? Life itself and your body will definitely react with an answer. It is your job to open a space by asking the question. The answer will appear naturally through the opening you created by asking the question.

Choose one question everyday. Write about it, think about it, or dance with it. Here they are: 

Nature is sacred and precious. How can you give more attention and awareness to that notion? How can you cherish and look after life in yourself and in everything that surrounds you?

We are wonders of nature. We are nature ourselves, just as all of life around us. How can you experience that oneness of man and nature more? Perhaps you need more silence calmness or reflection?

Have you ever experienced something numinous or sacred in nature? Can you create more possibilities for such experiences? How?

Have you ever felt really one with the whole? With life, the Universe, the cosmos, or whatever you name it? How did this affect you? What do you need to experience this oneness more often?

Life was never mended to be a struggle. Life is lush, juicy, lively, enjoyable, joyful, and funny. Look at nature. How can you make your life more juicy and succulent?

Have you ever experienced great pleasure or ecstasy? How and when? Are you allowed to experience joy and ecstasy? How can you give yourself more permission to enjoy yourself and your life intensely?

Have you ever danced so wonderful that you forgot yourself and were totally into the music, the movement, the dance? What do you need to dance more often and to find more pleasure in dancing freely?

Have you ever considered yourself as free, wild, and untamed? No? What tamed you? What do you need to become your wild and free natural self again?

The original meaning of the word enthusiasm is “fulfilled with God”, inspired, lively, thrilled, exuberant and motivated. How is it with your enthusiasm? Do you feel impassioned enough in your life? How can you make more room for enthusiasm in your life?

Sensuality. Do you know it, do you feel it, can you be it, is it allowed? Being sensual means experience pleasure and enjoy thing with all your senses. Do you enjoy tasting, smelling, feeling, hearing, seeing? Are you allowed to have lusts and to fulfill them? Can you give yourself even more permission?

If you want life to be a party, you have to put up the garlands yourself. Do you decorate and garnish life, yourself and others enough? What can you do today to make your life more festive?

We all have basic natural instincts. Instincts to love, to eat, to enjoy, having sex, to sleep, to travel. Do you trust your instincts? What do you need to trust them even more?

Touching and being touched is a deep need for every living creature. Without touch we slowly begin to die. Is there enough contact and touch in your life? How can you give more attention to touching and being touched? How can you give more permission for the need to be touched in yourself and others?

Music, song, poetry and art have magic powers. They can touch your soul en change something deep and essential in yourself. Have you ever experienced something like that? How can you open up more for that possibility? And how can you develop your own magic power?

Music is a language that we all can understand and that can transform us. Is there music that has this affect on you? Can you yourself make music or sing? Can you make some space for the power and beauty of music today?

Music and poetry can move you deeply. They can help you overcome difficulties. Have you ever experienced this? Which music and poetry has helped you? How can you open up more for the tender force of this art?

Music can help you to relax, to move, to feel, to make contact, to enjoy, to surrender. Can you find music today that has this effect on you? Can you listen to it and receive the effect?

Learning to love is the most importance lesson in this life. Learning to love is the most importance lesson in this life.  Love is all that counts.  What can you do today to bring more love into this world? In yourself as well as all around you.

Gentleness, where have you found it, felt it, seen it, gave it? Today look for gentleness. Look carefully and find gentleness in the most unlikely places. When there´s none, bring it there yourself.

Mercifulness is showing compassion for people who have a hard time. It is something else than rescuing, giving advice, cheering up, trivialize or condoning. It is feeling sympathy en give something that the other really needs. Can you expand your compassion today?

Respect is reverence. Can you feel reverence for people who are socially weaker? How can you show this reverence in your life? Are you capable of giving to life from unpretentiousness and humbleness?

Love is all we need. Every person you meet has love to give and has a need for love. How is your ability to love? How can you grow your heart bit wider and bigger today?

To differentiate is to make distinctions. There is differentiated love (the love for a particular person) and there is undifferentiated love (love for people in general, without distinctions). Do you know both kinds of love? Can you expand your ability for both kinds of love? What do you need to do so?

There are a couple of very important questions in your life: Who are you? What do you want to do? With whom do you want to be? Where do you want to live? Do you know your own answers to these questions? Can you take a small step in that direction today?

Instead of investigating your unhappiness, your flaws, your damages and your imperfections, you can also boost the vital, healthy part in yourself. You can feed, encourage, expand, protect and give space to that healthy part. Go and find your little pilot light and give it more fuel. What does it need?

Eco-factors are factors that surround and affect your well-being and welfare. There are positive and negative eco-factors. (Culture, people, religion, weather, sounds, smells, atmosphere, etc) What kind of factors surrounds you? What in your environment supports you and what doesn´t? How can you surround yourself more often with positive eco-factors? How can you be a positive eco-factor for others?

There are 5 important potential human qualities: vitality, affectivity, creativity, sexuality, transcendence. You can use and develop them or ignore and neglect them. Which quality do you recognize in yourself? Which one is new for you? Which quality needs more exploration?

Vitality is health, lust for life, being able to move with strength, energy, liveliness. Do you experience enough vitality? How do you take care of your own vitality? What can you do to reinforce and support your vitality?

Affectivity is contact, connection, love, friendship, solidarity, tenderness, the ability to encounter other people, respect and deep cordiality. Do you experience enough affectivity? How do you take care of your own affectivity? What can you do to reinforce and support your affectivity?

Creativity is expression, fantasy, renewal, spontaneity, growth, innovation, healthy change, create something inventiveness. Do you experience enough creativity? How do you take care of your own creativity? What can you do to reinforce and support your creativity?

Sexuality is enjoying, pleasure, delight, fun, desire, experience joy with your senses, sexual pleasure, the ability to give and receive, sensuality, attraction and reproduction. Do you experience enough sexuality? How do you take care of your own sexuality? What can you do to reinforce and support your sexuality?

Transcendence is your connection with nature, feeling part of the whole, your union with all living things, expanded consciousness, transcend your ego and integration with humanity, nature and the universe. Do you experience enough transcendence? How do you take care of your own transcendence? What can you do to reinforce and support your transcendence?

Pleasure is essential in life. When pleasure is difficult for you, you have a huge problem. What can you do today to train your pleasure muscles? How can you enjoy daily pleasures much more? Which senses can you involve more to experience pleasure?

A beautiful sentence of Anna Terruwe is this: “You have the permission to be the way you are, to become who you already are, but cannot yet be. You can become yourself in your own way and in your own time”. What do you need to really say this to yourself? What would it mean when you could?

Are you a person of earth? Do you recognize these qualities? Being in the here and now, firmness, realism, the concrete, the primitive, the base, being home, presence, matter, cohesion, being centered, being able to offer security and certainty, being able to support, envelopment, deep connection to the self. How can you bring more earth in your life?

Are you a person of fire? Do you recognize these qualities? Warmth, impulse to action, expression, play, passion, enthusiasm, determination, strength, intensity, deep longing, action, focus, potency, assertiveness, courage, healthy aggression. How can you bring more fire in your life?

Are you a person of air? Do you recognize these qualities? Expansion, inspiration, harmony, spirit, freedom and liberation, lightness, dreams, sensitivity, romance, breath, wisdom, travelling, softness, sweetness, the voice, fluid movements, the mind, tenderness, delicacy. How can you bring more air in your life?

Are you a person of water? Do you recognize these qualities? Relaxation, dissolving, enjoying, fluency, elegance, purity, pleasure, delight, melting, merging, letting go of control, surrender, the inner, receptivity, bodily sensitivity, uniting, adjustment, adaptation, being able to fill up emptiness, emotions, sensuality, continuity. How can you bring more water in your life?

Yin is the counter force of Yang. You can consider it as the feminine, receptiveness, the moon, inspiration, the earth, silence, tranquility, breathing in, to receive, inwards, inside, surrender. Do you recognize these qualities in yourself? How could you cultivate your Yin? Yin power needs trust, do you have that?

Yang is the counter force of Yin. You can consider it as the male, pervasiveness, the sun, heaven, movement, action, breathing out, creation, outwards, outside, the will. Do you recognize these qualities in yourself? How could you cultivate your Yang? Yang power needs courage, do you have that?

Do you know this experience: being totally in the now, blend into the thing you do, experience the moment fully, not “doing” but “being”, being in a flow, feeling intensely alive? Some call this Floe, Erlebnis or Vivencia. You cannot force this possibility only make it possible. How can you create more chances for this vivacity?

Do you want to feel more alive? Then today ask these questions a couple of times: How am I in this moment? How do I feel in this moment?  How is my breathing? Can I acknowledge these sensations, without analyzing or trying to understand? Can I give “what is” permission to exist? Feeling is more important than thinking!

How would it be, if you were the right hand of love? How could you know that you´re not? In what ways can you bring love visible, palpable, tangible, concrete, clear, explicit, creative, personal and playful in the world? What can you do at this moment? Micro love is as valuable as micro love!

The attitude of not judging consists of: awareness, postponing judgment, perceiving with interest, being curious, not labeling, not divide into good and bad, not judging your judgments. Can you practice this attitude today by giving it extra attention?

The attitude of patience consists of: accept that things need time to unfold, giving space to yourself and others, don´t force anything, being open for every moment. Can you practice this attitude today by giving it extra attention?

The attitude of openness consists of: watching with fresh eyes, looking as if you see everything for the first time, experience the richness of every moment, daring to be a beginner, watching without expectations and opinions, experience every moment as unique, knowing that each moment is perfect for beginning, letting go of what you “know”. Can you practice this attitude today by giving it extra attention?

The attitude of trusting consists of: developing faith in your own feelings, wisdom and goodness, listening to your body and soul, be yourself, being open to the inside. Can you practice this attitude today by giving it extra attention?

The attitude of not striving consists of: doing nothing else but being yourself, less effort and more being, giving attention to “what is” instead of striving for a goal or results, see and accept things as they are. Can you practice this attitude today by giving it extra attention?

The attitude of acceptance consists of: seeing things as they are in this moment, reconcile with what is, relaxing by letting go of resistance and forcing and wrestling, not the same as resigning, it’s acknowledging, observing and living each moment, focusing your attention to the present. Can you practice this attitude today by giving it extra attention?

The attitude of letting go consists of: not attaching, leaving things as they are,  holding nothing, not pushing things away, observing your attachments so mindfully that it alters in letting go,  paying attention, something you do each night when you fall asleep. Can you practice this attitude today by giving it extra attention?

Being really fully present, in yourself, with others, in activity, in contact, in nature is a quality that needs practice. Ask yourself every hour this question: “how present am I in this moment? Expand your presence this way.

Everything that is genuine whispers to you. Your soul, your heart, love, inspiration, wisdom, nature, insights. To hear the whispering you need silence. Are you silent enough? Or do you run from it? Sometimes you can enter into silence more easily with beautiful music, a poem, nature, movement, writing, contact. Can you open yourself for silence today en listen carefully inside?

Being available is the most beautiful present you can ever give someone. Are you available for yourself and the people around you? What is in the way? How can you expand your availability?

***** You can print these questions, use them, share them. But please put the name of this blog with them. 

With love Saskia de Bruindinsdag 20 januari 2015

Presentje: Levenskunstvragen voor Biodanza beoefenaars

Levenskunstvragen
Uitnodigende vragen om van je leven een kunstwerk te maken


Inleiding
Je eigen leven is het belangrijkste kunstwerk dat je ooit zult creëren. Het is je levenswerk. Soms vergeten we dat. Dan leven we kabbelend, sjokkend, flink of gezapig door. Maar jouw leven is niet zomaar iets. Er is niemand zoals jij, niemand anders kan jouw hoofdrol vervullen zoals jij dat kan. Niemand heeft jouw speciale combinatie van aanleg, bezieling, talent, wijsheid, avontuurlijkheid en liefde zoals jij die hebt. Of je er nu aandacht aan geeft of niet, jouw leven is het gedicht dat je schrijft, het schilderij dat je schildert, het lied dat je laat horen, de film die je regisseert, de dans die je danst en al levend de wereld cadeau doet. Waarom dan niet al je bezieling erin gestopt? Je bent het zo waard en de wereld snakt naar jouw levenskunst, anders zou je niet bestaan.

Ik heb me voor deze kaartjes voornamelijk laten inspireren door de levenskunst wijsheid van Rolando Toro, een Zuid-Amerikaan die Biodanza ontwikkelde. Een methode voor menselijke integratie en levenskunst die gebruik maakt van muziek, beweging, contact en beleving. Beoefen je deze methode dan helpen deze kaartjes je levenskunst te verijken. Heb je er nog nooit van gehoord, dat kunnen deze kaartjes je inspireren om een weelderig, liefdevol, creatief en bezield leven te leiden. (en misschien Biodanza eens uit te proberen?).
Jouw levenskunst is te mooi om niet waar te zijn. Maak het iedere dag een beetje meer waar… ik ben vóór je! Saskia de Bruin

Zie het licht in de ander.
Verlicht wat nog duister is.
In de ander en in jezelf.
Rolando Toro (founder of Biodanza)


Licht onthult je.....

Gebruik de vragen
Vraag jezelf zo vaak mogelijk op een dag af: hoe kan het (nog) iets beter worden dan dit? Bedenk geen antwoord. Laat het antwoord in je opkomen. Soms geeft het leven je een antwoord. Luister goed.

Wanneer je beweegt, iets maakt, werkt, liefhebt of iets bedenkt, vraag je dan steeds af: hoe kan dit lichter, leuker, zachter, ruimer, vrijer, liefdevoller of leuker. Het leven en je eigen lichaam geven steevast een antwoord op die vraag. Het is jouw taak je te openen door de vraag te stellen. Het antwoord komt vanzelf binnen door de opening die je creëerde.


Kies iedere dag een vraag en mijmer, schrijf of dans je vraag. Hier komen ze:

De natuur is heilig en kostbaar. Hoe kunt je dat idee meer ruimte en aandacht geven in je leven? Hoe kun de kostbaarheid van de natuur meer koesteren en zorg dragen voor het leven in en om je heen?

Wij zijn wonderen der natuur. Wij zijn zelf natuur, net zoals al het leven om ons heen. Hoe kun je de eenheid van mens en natuur meer beleven in je leven? Misschien heb je vaker stilte, rust of bezinning nodig?

Heb je wel eens het numineuze of heilige ervaren in de natuur? Kun je vaker de mogelijkheid creëren om dat nogmaals te laten gebeuren? Hoe?

Heb je je wel eens werkelijk één gevoeld met het geheel? Met het leven, het Al, het Universum, de kosmos of hoe jij het ook noemt? Hoe heeft dit je beïnvloed? En wat is er nodig dit vaker te ervaren?

Het leven is niet bedoeld om een worsteling te zijn. Het leven is weelderig, sappig, levendig, plezierig, vreugdevol. Kijk maar naar de natuur. Hoe kun je je leven sappiger maken?

Heb je wel eens groot genot of extase beleefd? Waaraan? Waarin? Mag jij genieten van jezelf? Hoe kun je jezelf meer toestemming geven om intens te genieten?

Heb je wel eens zo heerlijk gedanst dat je jezelf vergat en helemaal opging in de muziek, de beweging, de dans? Wat heb je nodig om meer te dansen en meer plezier te beleven aan dansen?

Heb je jezelf wel eens vrij, wild en ongetemd gevoeld? Nee? Wat heeft je getemd? Wat heb je nodig om je wilde, vrije natuurlijke zelf weer terug te vinden?

Enthousiast betekent oorspronkelijk van God vervuld, geïnspireerd, levendig, uitgelaten, met grote geestdrift en gemotiveerd. Hoe is het met jouw enthousiasme? Voel je je voldoende bezield in je leven? Hoe kun je meer ruimte maken voor enthousiasme?

Sensualiteit. Ben je het, voel je het, ken je het, mag het? Sensueel zijn wil zeggen: zinnelijk, kunnen genieten met al je zintuigen. Geniet jij van proeven, ruiken, voelen, horen, zien? Mag jij lusten hebben en ze vervullen? Kun je jezelf nog meer toestemming geven?

Als je wilt dat het leven een feest is, moet jezelf de slingers ophangen. Hang jij de slingers op? In jezelf, in het leven, in de mensen om je heen? Wat kun je vandaag doen om je leven feestelijker te maken?

We hebben allemaal basale natuurlijke instincten. Het instinct om lief te hebben, om te eten, om te genieten, om seks te hebben, om te slapen, om te reizen. Vertrouw jij je eigen instincten? Wat heb je nodig om ze nog meer te gaan vertrouwen?

Aanraken en aangeraakt worden is een diepe behoefte van ieder levend wezen. Zonder aanraking beginnen we te sterven. Is er genoeg aanraking in jouw leven? Hoe kun je aanraking meer ruimte en aandacht geven in je leven? Hoe kun je meer toestemming geven voor de behoefte om aan te raken en aangeraakt te worden?

Muziek, zang, poëzie en kunst hebben toverkracht. Ze kunnen je ziel aanraken en iets heel essentieels in jezelf veranderen. Heb je dit ooit ervaren? Hoe kun je je meer openstellen voor deze mogelijkheid? En hoe kun je je eigen toverkracht ontwikkelen?

Muziek is een taal die we allen kunnen verstaan en die ons kan transformeren. Is er muziek die dit effect op je heeft? Kun jij zelf muziek maken of zingen? Kun je vandaag wat ruimte maken voor de kracht en schoonheid van muziek?

Muziek en poëzie kunnen je diep ontroeren. Ze kunnen je helpen moeilijkheden te overwinnen. Heb je dit ervaren? Welke muziek en poëzie heeft jou geholpen? Hoe kun je je meer openstellen voor de tedere kracht van deze kunst?

Muziek kan je helpen te ontspannen, te bewegen, te voelen, contact te maken, te genieten, je over te geven. Kun je vandaag muziek zoeken die je hierbij helpt? En ernaar luisteren en het effect ervan ondergaan?

Leren liefhebben is de belangrijkste les in dit leven. Liefhebben is de belangrijkste les in dit leven. Alles draait om liefde. Wat kun je vandaag doen om meer liefde in de wereld te brengen? In jezelf en om je heen.

Zachtaardigheid, waar heb je het gevonden, gevoeld, gezien, gegeven? Ga vandaag op zoek naar zachtaardigheid. Kijk heel goed en vind het op de meest onverwachte plaatsten. Als het ontbreekt, breng het er dan zelf naartoe.

Barmhartigheid is het tonen van erbarmen, medelijden met mensen die het moeilijk hebben. Het is niet redden, advies geven, oppeppen, bagatelliseren of vergoelijken. Het is meeleven en iets geven dat de ander werkelijk nodig heeft. Kun jij vandaag je barmhartigheid uitbreiden?

Respect is eerbied. Kun jij eerbied opbrengen voor mensen die sociaal zwakker zijn? Hoe kun je deze eerbied vorm geven? Kun je geven aan het leven vanuit eenvoud en nederigheid?

Love is all we need. Ieder mens dat je ontmoet heeft liefde te geven en heeft behoefte aan liefde. Hoe is het met jou vermogen lief te hebben? Hoe kun je je hart nog wat ruimer maken vandaag?

Differentiëren is onderscheid maken. Er is gedifferentieerde liefde (de liefde voor een bepaald persoon) en er is ongedifferentieerde liefde (de liefde voor mensen in het algemeen, zonder onderscheid). Ken je beide vormen van liefde? Kun je beide soorten liefde uitbreiden? Wat heb je daarvoor nodig?

Er zijn een paar erg belangrijke vragen in je leven: Wie ben je? Wat wil je doen? Met wie wil je zijn? Waar wil je wonen? Ken jij je eigen antwoorden op deze vragen? Kloppen de antwoorden met het leven dat je leidt? Kun je vandaag een klein stapje zetten in die richting?

In plaats van je ongelukkigheid, je gebreken, je beschadigingen en onvolkomenheden te onderzoeken kun je ook het gezonde en vitale in jezelf aanwakkeren. Je kunt dat gezonde deel voeden, aanmoedigen, uitbreiden, beschermen en ruimte geven. Zoek vandaag naar het waakvlammetje in jezelf en geef het meer brandstof. Wat heeft het nodig?

Eco-factoren zijn factoren die je omringen en die een effect hebben op je welzijn en welbevinden. Er zijn positieve en negatieve eco-factoren. (cultuur, mensen, religie, weer, geluiden, geuren, atmosfeer, etc.)Waarmee ben jij omringd? Wat in je omgeving steunt jouw leven en wat niet? Hoe kun je je vaker omringen met positieve eco-factoren? Hoe kun jij een positieve eco-factor voor anderen zijn?

Er zijn 5 belangrijke potentiële menselijke kwaliteiten: vitaliteit, affectiviteit, creativiteit, seksualiteit, transcendentie. Je kunt ze gebruiken en ontwikkelen of ze negeren en verwaarlozen. Welke kwaliteit herken je in jezelf? Welke is nieuw voor je? Welke kwaliteit heeft meer onderzoek nodig? 

Vitaliteit is gezondheid, levenslust, kunnen bewegen met kracht, energie, levendigheid. Ervaar jij voldoende vitaliteit? Hoe zorg je voor je vitaliteit? Wat kun je doen om je vitaliteit te versterken en te ondersteunen?

Affectiviteit is contact, verbinding, liefde, vriendschap, solidariteit, tederheid, het vermogen anderen te ontmoeten, respect en diepe genegenheid. Ervaar jij voldoende affectiviteit? Hoe zorg je voor je affectiviteit? Wat kun je doen om je affectiviteit te versterken en te ondersteunen?

Creativiteit is expressie, fantasie, vernieuwing, spontaniteit, groei, innovatie, gezonde verandering, iets creëren en inventiviteit. Ervaar jij voldoende creativiteit? Hoe zorg je voor je creativiteit? Wat kun je doen om je creativiteit te versterken en te ondersteunen?

Seksualiteit is genieten, plezier, genot, verlangen, plezier kunnen ervaren met je zintuigen, seksueel genot, het vermogen te geven en te ontvangen, sensualiteit, aantrekkingskracht en voortplanting. Ervaar jij voldoende seksualiteit? Hoe zorg je voor je seksualiteit? Wat kun je doen om je seksualiteit te versterken en te ondersteunen?

Transcendentie is je band met de natuur, je deel voelen van het geheel, je verbinding met al wat leeft, bewustzijnsverruiming, je ego overstijgen en integratie met de mensheid, de natuur en het universum. Ervaar jij voldoende transcendentie? Hoe zorg je voor je transcendentie? Wat kun je doen om je transcendentie te versterken en te ondersteunen?

Plezier is essentieel in het leven. Als plezier moeilijk voor je is, heb je een groot probleem. Wat kun je vandaag doen om je plezier spieren te trainen? Hoe kun je veel meer genieten van kleine dagelijkse genoegens? Welke zintuigen kun meer betrekken bij het ervaren van plezier en genoegen?

Een prachtige uitspraak van Anna Terruwe is deze: “Jij mag zijn zoals je bent, om te worden wie je nu al bent, maar nog niet kunt zijn. En je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd”. Wat heb je nodig om dit werkelijk tegen jezelf te kunnen zeggen? Wat zou het betekenen wanneer je dit kon?

Ben jij een aarde mens? Herken je deze kwaliteiten? In het hier en nu zijn, stevigheid, realiteitszin, het concrete, het primitieve, de basis, thuis zijn, aanwezigheid, materie, samenhang, gecenterd zijn, zekerheid kunnen bieden, kunnen ondersteunen, omhulling, diep contact met jezelf. Hoe kun je meer aarde in je leven brengen?

Ben jij een vuur mens? Herken je deze kwaliteiten? Warmte, impuls tot actie, expressie, spelen, hartstocht, passie, vastberadenheid, kracht, intensiteit, diep verlangen, actie, focus, potentie, assertiviteit, moed, gezonde agressie. Hoe kun je meer vuur in je leven brengen?

Ben jij een luchtmens? Herken je deze kwaliteiten? Expansie, inspiratie, harmonie, bezieling, vrijheid en bevrijding, lichtheid, dromen, gevoeligheid, romantiek, adem, wijsheid, reizen, zachtheid, zoetheid, de stem, vloeiende bewegingen, de geest, tederheid, delicaatheid. Hoe kun je meer lucht in je leven brengen?

Ben jij een watermens? Herken je deze kwaliteiten? Ontspanning, oplossen, genieten, vloeiendheid, sierlijkheid, puurheid, genoegen, vreugde, smelten, samensmelten, loslaten van controle, overgave, het innerlijke, ontvankelijkheid, lichamelijke gevoeligheid, vereniging, aanpassing, adaptatie, de leegte kunnen vullen, emoties, sensualiteit, continuïteit. Hoe kun je meer water in je leven brengen?

Yin is het tegenwicht van Yang. Je kunt het beschouwen als het vrouwelijke, het ontvankelijke, de maan, inspiratie, de aarde, stilte, rust, inademen, ontvangen, naar binnen, overgave. Herken je deze kwaliteiten in jezelf? Hoe kun je deze Yin meer ontwikkelen. Yin kracht vraagt vertrouwen, heb je dat?

Yang is het tegenwicht van Yin. Je kunt het beschouwen als het mannelijke, het doordringende, de zon, de hemel, beweging, actie, uitademen, scheppen, naar buiten, wil. Herken je deze kwaliteiten in jezelf? Hoe zou je deze Yang meer ontwikkelen. Yang kracht vraagt moed, heb je dat?

Ken je het gevoel van: helemaal in het moment zijn, opgaan in wat je doet, een moment helemaal beleven, niet “ doen” maar “zijn”, in een stroom zijn, je intens levend voelen? Sommigen noemen dit Flow, Erlebnis of Vivencia. Je kunt deze mogelijkheid niet afdwingen, alleen mogelijk maken. Hoe kun je meer mogelijkheden scheppen voor deze levendigheid?

Wil je je meer levend voelen? Stel jezelf vandaag dan een aantal keren deze vragen: Hoe gaat het nu met me? Hoe voel ik me nu, op dit moment? Hoe is het met mijn ademhaling? Kan ik deze gewaarwording gewoon erkennen, zonder het te analyseren of willen begrijpen? Kan ik, dat wat er is, even toestemming geven er gewoon maar te zijn? Beleven is belangrijker dan bedenken!

Hoe zou het zijn als je de rechterhand van de liefde zou zijn? Hoe weet je eigenlijk dat je het niet bent? Hoe kun jij de liefde, zichtbaar, voelbaar, tastbaar, concreet, duidelijk, creatief, persoonlijk en speels in de wereld brengen? Wat kun je nu op dit moment doen? Micro liefde of macro liefde is evenveel waard!

Een innerlijke houding van niet-oordelen bestaat uit: gewaar zijn, je oordeel uitstellen, met interesse waarnemen, benieuwd zijn, geen etiketten plakken, niet onderverdelen in goed en fout, niet oordelen over je oordelen. Kun je deze innerlijke houding vandaag oefenen door er extra aandacht aan te schenken?

Een innerlijke houding van geduld bestaat uit: aanvaarden dat dingen tijd nodig hebben om zich te ontvouwen, jezelf en anderen ruimte geven, niets dwingen, voor ieder moment open staan. Kun je deze innerlijke houding vandaag oefenen door er extra aandacht aan te schenken?

Een innerlijke houding van openheid bestaat uit: kijken met frisse ogen, alsof je alles voor het eerst ziet, de rijkdom van ieder moment zien, beginneling durven zijn, zonder verwachtingen en meningen kijken, ieder moment als uniek beleven, weten dat ieder moment geschikt is om te beginnen, wat je “weet” loslaten. Kun je deze innerlijke houding vandaag oefenen door er extra aandacht aan te schenken?

Een innerlijke houding van vertrouwen bestaat uit: vertrouwen ontwikkelen in je eigen gevoelens, wijsheid en goedheid, luisteren naar je lichaam en je wezen, jezelf zijn, naar binnen open zijn. Kun je deze innerlijke houding vandaag oefenen door er extra aandacht aan te schenken?

Een innerlijke houding van niet-streven bestaat uit: niets anders doen dan jezelf zijn, minder inspannen en meer zijn, aandacht schenken aan wat is in plaats van streven naar een doel of resultaat, dingen zien en aanvaarden zoals ze zijn. Kun je deze innerlijke houding vandaag oefenen door er extra aandacht aan te schenken?

Een innerlijke houding van acceptatie bestaat uit: De dingen zien zoals ze in het heden zijn, je verzoenen met wat is, ontspannen door het verzet, het dwingen en worstelen los te laten, iets anders dan berusten, het is erkennen, ieder moment gade slaan en beleven, je aandacht richten op het heden. Kun je deze innerlijke houding vandaag oefenen door er extra aandacht aan te schenken?

Een innerlijke houding van loslaten bestaat uit: niet hechten, alles gewoon laten zijn zoals het is, niets vasthouden, niets wegduwen, het vasthouden zo aandachtig waarnemen dat het verandert in loslaten, aandacht schenken, iets dat je iedere avond doet wanneer je in slaap valt. Kun je deze innerlijke houding vandaag oefenen door er extra aandacht aan te schenken?

Werkelijk volledig aanwezig zijn, in jezelf, bij anderen, in activiteit, in contact, in de natuur is een kwaliteit die oefening vraagt. Kun je jezelf vandaag ieder uur een keer afvragen hoe aanwezig je bent en zo je aanwezigheid vergroten?

Alles dat waarachtig is fluistert naar je. Je ziel, je hart, de liefde, inspiratie, wijsheid, de natuur, inzicht. Om het fluisteren te horen heb je stilte nodig. Ben jij stil je genoeg? Of vlucht je ervoor weg? Soms kun je de stilte gemakkelijker betreden in mooie muziek, een gedicht, de natuur, een beweging, schrijven, contact. Open je vandaag voor stilte en luister aandachtig naar binnen toe.

Beschikbaar zijn is het mooiste geschenk dat je iemand kunt geven. Ben jij beschikbaar voor jezelf en de mensen om je heen? Wat zit in de weg? Hoe kun je je beschikbaarheid vergroten?***** Je mag de vragen printen, gebruiken, doorsturen. Maar vermeld aub deze blog erbij...

Met liefde Sas
woensdag 14 januari 2015

Biodanza theorie is taai en schitterend

De meeste mensen die de Biodanza opleiding volgen worstelen met de theorie van Rolando Toro. 

Niet omdat het geen mooie theorie is, maar omdat het taai en ingewikkeld is. Rolando was kunstenaar, dichter, antropoloog, psycholoog en nog veel meer. Hij bestudeerde het leven diep en breed. De theorie die je op school krijgt aangeboden is geen gemakkelijke kost.


Door mijn NLP opleiding leerde ik iets over hoe mensen informatie innemen en doorgeven en dat helpt me Rolando en zijn theorie wat beter te begrijpen.


Er zijn drie mogelijkheden volgens NLP: 1. Concept's - denkbeelden, ideeën, visie
 2. Structure - de volgorde en opbouw van de informatie
 3. Use - het toepassen en ervaren van informatie

concepts

structure
use

Ieder mens heeft 1 favoriete kwaliteit , 1 gemiddelde kwaliteit en meestal ook 1 zwakke kwaliteit. Rolando was erg goed in Concept's en in Use. En zo is de opleiding ook opgebouwd. Je doet (danst en ervaart) en je krijgt zijn denkbeelden voorgeschoteld. De structuur ontbreekt nogal bij Rolando's theorie.

Doordat de structuur van de theorie niet zo sterk is, is het heel soms lastig om zijn theorie en gedachtegangen te volgen. Maar dat neemt niet weg dat die gedachtegangen wel uitermate boeiend en diepzinnig zijn. 


Mijn eerste voorkeur is Stucture. En dat maakt dat ik steeds maar weer bezig ben om de theorie te doorgronden, te structureren, samenvattingen te maken en het in kleine delen begrijpelijker te maken (ook voor mezelf). Het lastige is dat Concepts mijn zwakste kant is. Dus ook ik verdwaal regelmatig in de omvattende denkbeelden van Rolando. Je kunt de zwakkere van de drie (concept-structure-use) wel ontwikkelen door je er mee bezig te houden gelukkig! 


De theorie en Rolando's visie en bezieling raken me zo dat ik maar blijf studeren. Ik hoop dat ik jou daar een beetje in mee kan nemen. 
We dansen in het hart van Rolando. 
En dat is een ruimhartige, vitale, creatieve, affectieve, levenslustige en heerlijke plek.

De theorie is een kijkje in het hoofd van Rolando. 
Je kunt ontdekken hoe ingenieus, verstrekkend, diepzinnig, omvattend en geniaal dat is. 

Het verdient de tijd om het te onderzoeken. 
Ook al is het soms chaotisch of ingewikkeld. 


We are learning to dance with concepts en 
And make our own inner structures


woensdag 7 januari 2015

3 existentiële levensvragen

Het beoefenen van Biodanza raakt 3 belangrijke existentiële levensvragen:


 1. Wat wil ik doen?
 2. Met wie wil ik zijn?
 3. Waar wil ik wonen?
Soms ontdek je dat het antwoord op die vragen dat je leeft, niet (meer) overeenstemt met het antwoord op die vragen in je hart. Je doet niet (meer) wat je het liefste doen. Je bent niet (meer) (of nog niet) samen met wie je samen wilt zijn. Je woont niet (meer)  op een plek die als een thuis voelt. 

Soms voel je wel dat het niet klopt in je leven maar weet je gewoon niet goed wat je wilt doen, met wie je wilt zijn en waar je wilt wonen. Bijna ieder mens komt nu en dan in de knoop met deze 3 vragen. En bijna ieder beoefenaar van Biodanza brengt enige aanpassing of verandering aan in het geleefde antwoord op deze vragen. 

Voor mij zijn deze vragen altijd heel belangrijk geweest. Het meest waarachtige antwoord op die vragen verandert in de loop van je leven, en het is de kunst steeds afgestemd te blijven op dat innerlijk kompas. 

Soms kom ik boeken tegen die me helpen mijn antwoord op de drie vragen nog meer helder en integer te krijgen. The Artist's way van Julia Cameron was dat ooit. De ontembare vrouw van Clarissa Pinkola Estes was dat lange tijd. Het boek dat me nu enorm helpt is: The Fire Starter Sessions van Danielle LaPorte. The Fire Starter Sessions is een boek vol vragen, dat je helpt te ontdekken wat voor jou een succesvol leven is. En dan gaat het erom de definitie van succes van je omgeving los te laten en succes te vinden op je eigen voorwaarden. 

Ik vond er veel eyeopeners in. Bijvoorbeeld:

 1. Hoe kun je koersen vanuit moeiteloosheid, hoe zou het zijn vooral te doen wat gemakkelijk gaat?
 2. Waar je goed in bent, is niet altijd datgene waar je je sterk van gaat voelen. Iets goed kunnen kan een valkuil zijn. Misschien voel je je veel sterker door iets te doen dat je (nog) niet zo goed kunt.
 3. Er is een verschil tussen opscheppen en enthousiast zijn over je werk.
 4. Hoe zou het zijn je af te vragen hoe je je wilt voelen i.p.v. wat je wilt doen? 


Danielle LaPorte is een heel belezen vrouw en heeft een heel Biocentrische kijk op succes. Het boek is (nog) niet vertaald, maar goed in het engels te lezen. Ik ben zo geïnspireerd door dit boek dat ik er samen met mijn SchrijfSalon Compagnon Karin Schrama een (nederlandse) e-course over gemaakt hebt. 

We hebben al met een grote groep mensen de 16 weekse e-course doorlopen en er zijn wonderbaarlijke ontdekkingen gedaan. De antwoorden op de 3 existentiële levensvragen van deelnemers zijn waarachtiger geworden. 

Ik wil je enthousiast maken om je te buigen over jouw meest waarachtige antwoorden op de 3 vragen. Misschien door Biodanza te beoefenen, door het boek te lezen, of door mee te doen aan de volgende ronde van onze e-course die begint in februari. Hier kun je er meer over lezen. Zonder op te scheppen, wil ik graag mijn enthousiasme met je delen over de lichte manier waarop Danielle (samen met ons) je helpt om een waarachtig en op jouw eigen manier succesvol leven te leiden. 


 • Te doen wat je het liefste doet, ook als je er (nog) niet zo goed in bent
 • Te zijn met wie je wilt zijn.
 • Te leven op een plek en op een manier die je voedt.

Ik stuur je (samen met mijn SchrijfSalon Compagnon Karin) alvast wat lichtpuntjes en beginnende vuurtjes! 
Volg je hart, want dat klopt! 

zondag 4 januari 2015

Gelukkig 2015 schatje & een nieuw boekenkindGelukkig 2015! 
Vers van de pers! Mijn nieuwe boek is uit. Mooie Moeiteloze Mindfulness. Karin Schrama; mijn SchrijfSalon Compagnon maakte de illustraties. Vanaf 22 januari te bestellen in je boekhandel of bij Bol.com.

Tot 1 maart 2015 kun je hem ook zonder verzendkosten bij mij bestellen. 

Dat werkt zo: Je maakt 14,95 over o.v.v. "boek"+ je naam en adres (dat helpt om verwarringen te voorkomen). Naar: NL60 RABO 0329 7048 85 T.N.V. SMH de Bruin. Stuur even een mail met je naam en adres. En je kunt het aangeven als je het boek gesigneerd wilt hebben. Zodra je betaling binnen is, stuur ik het boekje aan je op. Tot ziens op de bladzijden van dit boek!