Biodanzalogie

Hier vind je regelmatig berichten over Biodanza; de theorie, de praktijk, de vertaling naar het dagelijks leven, de effecten, poezie en meer....

dinsdag 20 januari 2015

Presentje: Levenskunstvragen voor Biodanza beoefenaars

Levenskunstvragen
Uitnodigende vragen om van je leven een kunstwerk te maken


Inleiding
Je eigen leven is het belangrijkste kunstwerk dat je ooit zult creëren. Het is je levenswerk. Soms vergeten we dat. Dan leven we kabbelend, sjokkend, flink of gezapig door. Maar jouw leven is niet zomaar iets. Er is niemand zoals jij, niemand anders kan jouw hoofdrol vervullen zoals jij dat kan. Niemand heeft jouw speciale combinatie van aanleg, bezieling, talent, wijsheid, avontuurlijkheid en liefde zoals jij die hebt. Of je er nu aandacht aan geeft of niet, jouw leven is het gedicht dat je schrijft, het schilderij dat je schildert, het lied dat je laat horen, de film die je regisseert, de dans die je danst en al levend de wereld cadeau doet. Waarom dan niet al je bezieling erin gestopt? Je bent het zo waard en de wereld snakt naar jouw levenskunst, anders zou je niet bestaan.

Ik heb me voor deze kaartjes voornamelijk laten inspireren door de levenskunst wijsheid van Rolando Toro, een Zuid-Amerikaan die Biodanza ontwikkelde. Een methode voor menselijke integratie en levenskunst die gebruik maakt van muziek, beweging, contact en beleving. Beoefen je deze methode dan helpen deze kaartjes je levenskunst te verijken. Heb je er nog nooit van gehoord, dat kunnen deze kaartjes je inspireren om een weelderig, liefdevol, creatief en bezield leven te leiden. (en misschien Biodanza eens uit te proberen?).
Jouw levenskunst is te mooi om niet waar te zijn. Maak het iedere dag een beetje meer waar… ik ben vóór je! Saskia de Bruin

Zie het licht in de ander.
Verlicht wat nog duister is.
In de ander en in jezelf.
Rolando Toro (founder of Biodanza)


Licht onthult je.....

Gebruik de vragen
Vraag jezelf zo vaak mogelijk op een dag af: hoe kan het (nog) iets beter worden dan dit? Bedenk geen antwoord. Laat het antwoord in je opkomen. Soms geeft het leven je een antwoord. Luister goed.

Wanneer je beweegt, iets maakt, werkt, liefhebt of iets bedenkt, vraag je dan steeds af: hoe kan dit lichter, leuker, zachter, ruimer, vrijer, liefdevoller of leuker. Het leven en je eigen lichaam geven steevast een antwoord op die vraag. Het is jouw taak je te openen door de vraag te stellen. Het antwoord komt vanzelf binnen door de opening die je creëerde.


Kies iedere dag een vraag en mijmer, schrijf of dans je vraag. Hier komen ze:

De natuur is heilig en kostbaar. Hoe kunt je dat idee meer ruimte en aandacht geven in je leven? Hoe kun de kostbaarheid van de natuur meer koesteren en zorg dragen voor het leven in en om je heen?

Wij zijn wonderen der natuur. Wij zijn zelf natuur, net zoals al het leven om ons heen. Hoe kun je de eenheid van mens en natuur meer beleven in je leven? Misschien heb je vaker stilte, rust of bezinning nodig?

Heb je wel eens het numineuze of heilige ervaren in de natuur? Kun je vaker de mogelijkheid creëren om dat nogmaals te laten gebeuren? Hoe?

Heb je je wel eens werkelijk één gevoeld met het geheel? Met het leven, het Al, het Universum, de kosmos of hoe jij het ook noemt? Hoe heeft dit je beïnvloed? En wat is er nodig dit vaker te ervaren?

Het leven is niet bedoeld om een worsteling te zijn. Het leven is weelderig, sappig, levendig, plezierig, vreugdevol. Kijk maar naar de natuur. Hoe kun je je leven sappiger maken?

Heb je wel eens groot genot of extase beleefd? Waaraan? Waarin? Mag jij genieten van jezelf? Hoe kun je jezelf meer toestemming geven om intens te genieten?

Heb je wel eens zo heerlijk gedanst dat je jezelf vergat en helemaal opging in de muziek, de beweging, de dans? Wat heb je nodig om meer te dansen en meer plezier te beleven aan dansen?

Heb je jezelf wel eens vrij, wild en ongetemd gevoeld? Nee? Wat heeft je getemd? Wat heb je nodig om je wilde, vrije natuurlijke zelf weer terug te vinden?

Enthousiast betekent oorspronkelijk van God vervuld, geïnspireerd, levendig, uitgelaten, met grote geestdrift en gemotiveerd. Hoe is het met jouw enthousiasme? Voel je je voldoende bezield in je leven? Hoe kun je meer ruimte maken voor enthousiasme?

Sensualiteit. Ben je het, voel je het, ken je het, mag het? Sensueel zijn wil zeggen: zinnelijk, kunnen genieten met al je zintuigen. Geniet jij van proeven, ruiken, voelen, horen, zien? Mag jij lusten hebben en ze vervullen? Kun je jezelf nog meer toestemming geven?

Als je wilt dat het leven een feest is, moet jezelf de slingers ophangen. Hang jij de slingers op? In jezelf, in het leven, in de mensen om je heen? Wat kun je vandaag doen om je leven feestelijker te maken?

We hebben allemaal basale natuurlijke instincten. Het instinct om lief te hebben, om te eten, om te genieten, om seks te hebben, om te slapen, om te reizen. Vertrouw jij je eigen instincten? Wat heb je nodig om ze nog meer te gaan vertrouwen?

Aanraken en aangeraakt worden is een diepe behoefte van ieder levend wezen. Zonder aanraking beginnen we te sterven. Is er genoeg aanraking in jouw leven? Hoe kun je aanraking meer ruimte en aandacht geven in je leven? Hoe kun je meer toestemming geven voor de behoefte om aan te raken en aangeraakt te worden?

Muziek, zang, poëzie en kunst hebben toverkracht. Ze kunnen je ziel aanraken en iets heel essentieels in jezelf veranderen. Heb je dit ooit ervaren? Hoe kun je je meer openstellen voor deze mogelijkheid? En hoe kun je je eigen toverkracht ontwikkelen?

Muziek is een taal die we allen kunnen verstaan en die ons kan transformeren. Is er muziek die dit effect op je heeft? Kun jij zelf muziek maken of zingen? Kun je vandaag wat ruimte maken voor de kracht en schoonheid van muziek?

Muziek en poëzie kunnen je diep ontroeren. Ze kunnen je helpen moeilijkheden te overwinnen. Heb je dit ervaren? Welke muziek en poëzie heeft jou geholpen? Hoe kun je je meer openstellen voor de tedere kracht van deze kunst?

Muziek kan je helpen te ontspannen, te bewegen, te voelen, contact te maken, te genieten, je over te geven. Kun je vandaag muziek zoeken die je hierbij helpt? En ernaar luisteren en het effect ervan ondergaan?

Leren liefhebben is de belangrijkste les in dit leven. Liefhebben is de belangrijkste les in dit leven. Alles draait om liefde. Wat kun je vandaag doen om meer liefde in de wereld te brengen? In jezelf en om je heen.

Zachtaardigheid, waar heb je het gevonden, gevoeld, gezien, gegeven? Ga vandaag op zoek naar zachtaardigheid. Kijk heel goed en vind het op de meest onverwachte plaatsten. Als het ontbreekt, breng het er dan zelf naartoe.

Barmhartigheid is het tonen van erbarmen, medelijden met mensen die het moeilijk hebben. Het is niet redden, advies geven, oppeppen, bagatelliseren of vergoelijken. Het is meeleven en iets geven dat de ander werkelijk nodig heeft. Kun jij vandaag je barmhartigheid uitbreiden?

Respect is eerbied. Kun jij eerbied opbrengen voor mensen die sociaal zwakker zijn? Hoe kun je deze eerbied vorm geven? Kun je geven aan het leven vanuit eenvoud en nederigheid?

Love is all we need. Ieder mens dat je ontmoet heeft liefde te geven en heeft behoefte aan liefde. Hoe is het met jou vermogen lief te hebben? Hoe kun je je hart nog wat ruimer maken vandaag?

Differentiëren is onderscheid maken. Er is gedifferentieerde liefde (de liefde voor een bepaald persoon) en er is ongedifferentieerde liefde (de liefde voor mensen in het algemeen, zonder onderscheid). Ken je beide vormen van liefde? Kun je beide soorten liefde uitbreiden? Wat heb je daarvoor nodig?

Er zijn een paar erg belangrijke vragen in je leven: Wie ben je? Wat wil je doen? Met wie wil je zijn? Waar wil je wonen? Ken jij je eigen antwoorden op deze vragen? Kloppen de antwoorden met het leven dat je leidt? Kun je vandaag een klein stapje zetten in die richting?

In plaats van je ongelukkigheid, je gebreken, je beschadigingen en onvolkomenheden te onderzoeken kun je ook het gezonde en vitale in jezelf aanwakkeren. Je kunt dat gezonde deel voeden, aanmoedigen, uitbreiden, beschermen en ruimte geven. Zoek vandaag naar het waakvlammetje in jezelf en geef het meer brandstof. Wat heeft het nodig?

Eco-factoren zijn factoren die je omringen en die een effect hebben op je welzijn en welbevinden. Er zijn positieve en negatieve eco-factoren. (cultuur, mensen, religie, weer, geluiden, geuren, atmosfeer, etc.)Waarmee ben jij omringd? Wat in je omgeving steunt jouw leven en wat niet? Hoe kun je je vaker omringen met positieve eco-factoren? Hoe kun jij een positieve eco-factor voor anderen zijn?

Er zijn 5 belangrijke potentiële menselijke kwaliteiten: vitaliteit, affectiviteit, creativiteit, seksualiteit, transcendentie. Je kunt ze gebruiken en ontwikkelen of ze negeren en verwaarlozen. Welke kwaliteit herken je in jezelf? Welke is nieuw voor je? Welke kwaliteit heeft meer onderzoek nodig? 

Vitaliteit is gezondheid, levenslust, kunnen bewegen met kracht, energie, levendigheid. Ervaar jij voldoende vitaliteit? Hoe zorg je voor je vitaliteit? Wat kun je doen om je vitaliteit te versterken en te ondersteunen?

Affectiviteit is contact, verbinding, liefde, vriendschap, solidariteit, tederheid, het vermogen anderen te ontmoeten, respect en diepe genegenheid. Ervaar jij voldoende affectiviteit? Hoe zorg je voor je affectiviteit? Wat kun je doen om je affectiviteit te versterken en te ondersteunen?

Creativiteit is expressie, fantasie, vernieuwing, spontaniteit, groei, innovatie, gezonde verandering, iets creëren en inventiviteit. Ervaar jij voldoende creativiteit? Hoe zorg je voor je creativiteit? Wat kun je doen om je creativiteit te versterken en te ondersteunen?

Seksualiteit is genieten, plezier, genot, verlangen, plezier kunnen ervaren met je zintuigen, seksueel genot, het vermogen te geven en te ontvangen, sensualiteit, aantrekkingskracht en voortplanting. Ervaar jij voldoende seksualiteit? Hoe zorg je voor je seksualiteit? Wat kun je doen om je seksualiteit te versterken en te ondersteunen?

Transcendentie is je band met de natuur, je deel voelen van het geheel, je verbinding met al wat leeft, bewustzijnsverruiming, je ego overstijgen en integratie met de mensheid, de natuur en het universum. Ervaar jij voldoende transcendentie? Hoe zorg je voor je transcendentie? Wat kun je doen om je transcendentie te versterken en te ondersteunen?

Plezier is essentieel in het leven. Als plezier moeilijk voor je is, heb je een groot probleem. Wat kun je vandaag doen om je plezier spieren te trainen? Hoe kun je veel meer genieten van kleine dagelijkse genoegens? Welke zintuigen kun meer betrekken bij het ervaren van plezier en genoegen?

Een prachtige uitspraak van Anna Terruwe is deze: “Jij mag zijn zoals je bent, om te worden wie je nu al bent, maar nog niet kunt zijn. En je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd”. Wat heb je nodig om dit werkelijk tegen jezelf te kunnen zeggen? Wat zou het betekenen wanneer je dit kon?

Ben jij een aarde mens? Herken je deze kwaliteiten? In het hier en nu zijn, stevigheid, realiteitszin, het concrete, het primitieve, de basis, thuis zijn, aanwezigheid, materie, samenhang, gecenterd zijn, zekerheid kunnen bieden, kunnen ondersteunen, omhulling, diep contact met jezelf. Hoe kun je meer aarde in je leven brengen?

Ben jij een vuur mens? Herken je deze kwaliteiten? Warmte, impuls tot actie, expressie, spelen, hartstocht, passie, vastberadenheid, kracht, intensiteit, diep verlangen, actie, focus, potentie, assertiviteit, moed, gezonde agressie. Hoe kun je meer vuur in je leven brengen?

Ben jij een luchtmens? Herken je deze kwaliteiten? Expansie, inspiratie, harmonie, bezieling, vrijheid en bevrijding, lichtheid, dromen, gevoeligheid, romantiek, adem, wijsheid, reizen, zachtheid, zoetheid, de stem, vloeiende bewegingen, de geest, tederheid, delicaatheid. Hoe kun je meer lucht in je leven brengen?

Ben jij een watermens? Herken je deze kwaliteiten? Ontspanning, oplossen, genieten, vloeiendheid, sierlijkheid, puurheid, genoegen, vreugde, smelten, samensmelten, loslaten van controle, overgave, het innerlijke, ontvankelijkheid, lichamelijke gevoeligheid, vereniging, aanpassing, adaptatie, de leegte kunnen vullen, emoties, sensualiteit, continuïteit. Hoe kun je meer water in je leven brengen?

Yin is het tegenwicht van Yang. Je kunt het beschouwen als het vrouwelijke, het ontvankelijke, de maan, inspiratie, de aarde, stilte, rust, inademen, ontvangen, naar binnen, overgave. Herken je deze kwaliteiten in jezelf? Hoe kun je deze Yin meer ontwikkelen. Yin kracht vraagt vertrouwen, heb je dat?

Yang is het tegenwicht van Yin. Je kunt het beschouwen als het mannelijke, het doordringende, de zon, de hemel, beweging, actie, uitademen, scheppen, naar buiten, wil. Herken je deze kwaliteiten in jezelf? Hoe zou je deze Yang meer ontwikkelen. Yang kracht vraagt moed, heb je dat?

Ken je het gevoel van: helemaal in het moment zijn, opgaan in wat je doet, een moment helemaal beleven, niet “ doen” maar “zijn”, in een stroom zijn, je intens levend voelen? Sommigen noemen dit Flow, Erlebnis of Vivencia. Je kunt deze mogelijkheid niet afdwingen, alleen mogelijk maken. Hoe kun je meer mogelijkheden scheppen voor deze levendigheid?

Wil je je meer levend voelen? Stel jezelf vandaag dan een aantal keren deze vragen: Hoe gaat het nu met me? Hoe voel ik me nu, op dit moment? Hoe is het met mijn ademhaling? Kan ik deze gewaarwording gewoon erkennen, zonder het te analyseren of willen begrijpen? Kan ik, dat wat er is, even toestemming geven er gewoon maar te zijn? Beleven is belangrijker dan bedenken!

Hoe zou het zijn als je de rechterhand van de liefde zou zijn? Hoe weet je eigenlijk dat je het niet bent? Hoe kun jij de liefde, zichtbaar, voelbaar, tastbaar, concreet, duidelijk, creatief, persoonlijk en speels in de wereld brengen? Wat kun je nu op dit moment doen? Micro liefde of macro liefde is evenveel waard!

Een innerlijke houding van niet-oordelen bestaat uit: gewaar zijn, je oordeel uitstellen, met interesse waarnemen, benieuwd zijn, geen etiketten plakken, niet onderverdelen in goed en fout, niet oordelen over je oordelen. Kun je deze innerlijke houding vandaag oefenen door er extra aandacht aan te schenken?

Een innerlijke houding van geduld bestaat uit: aanvaarden dat dingen tijd nodig hebben om zich te ontvouwen, jezelf en anderen ruimte geven, niets dwingen, voor ieder moment open staan. Kun je deze innerlijke houding vandaag oefenen door er extra aandacht aan te schenken?

Een innerlijke houding van openheid bestaat uit: kijken met frisse ogen, alsof je alles voor het eerst ziet, de rijkdom van ieder moment zien, beginneling durven zijn, zonder verwachtingen en meningen kijken, ieder moment als uniek beleven, weten dat ieder moment geschikt is om te beginnen, wat je “weet” loslaten. Kun je deze innerlijke houding vandaag oefenen door er extra aandacht aan te schenken?

Een innerlijke houding van vertrouwen bestaat uit: vertrouwen ontwikkelen in je eigen gevoelens, wijsheid en goedheid, luisteren naar je lichaam en je wezen, jezelf zijn, naar binnen open zijn. Kun je deze innerlijke houding vandaag oefenen door er extra aandacht aan te schenken?

Een innerlijke houding van niet-streven bestaat uit: niets anders doen dan jezelf zijn, minder inspannen en meer zijn, aandacht schenken aan wat is in plaats van streven naar een doel of resultaat, dingen zien en aanvaarden zoals ze zijn. Kun je deze innerlijke houding vandaag oefenen door er extra aandacht aan te schenken?

Een innerlijke houding van acceptatie bestaat uit: De dingen zien zoals ze in het heden zijn, je verzoenen met wat is, ontspannen door het verzet, het dwingen en worstelen los te laten, iets anders dan berusten, het is erkennen, ieder moment gade slaan en beleven, je aandacht richten op het heden. Kun je deze innerlijke houding vandaag oefenen door er extra aandacht aan te schenken?

Een innerlijke houding van loslaten bestaat uit: niet hechten, alles gewoon laten zijn zoals het is, niets vasthouden, niets wegduwen, het vasthouden zo aandachtig waarnemen dat het verandert in loslaten, aandacht schenken, iets dat je iedere avond doet wanneer je in slaap valt. Kun je deze innerlijke houding vandaag oefenen door er extra aandacht aan te schenken?

Werkelijk volledig aanwezig zijn, in jezelf, bij anderen, in activiteit, in contact, in de natuur is een kwaliteit die oefening vraagt. Kun je jezelf vandaag ieder uur een keer afvragen hoe aanwezig je bent en zo je aanwezigheid vergroten?

Alles dat waarachtig is fluistert naar je. Je ziel, je hart, de liefde, inspiratie, wijsheid, de natuur, inzicht. Om het fluisteren te horen heb je stilte nodig. Ben jij stil je genoeg? Of vlucht je ervoor weg? Soms kun je de stilte gemakkelijker betreden in mooie muziek, een gedicht, de natuur, een beweging, schrijven, contact. Open je vandaag voor stilte en luister aandachtig naar binnen toe.

Beschikbaar zijn is het mooiste geschenk dat je iemand kunt geven. Ben jij beschikbaar voor jezelf en de mensen om je heen? Wat zit in de weg? Hoe kun je je beschikbaarheid vergroten?***** Je mag de vragen printen, gebruiken, doorsturen. Maar vermeld aub deze blog erbij...

Met liefde Sas
Geen opmerkingen:

Een reactie posten