Biodanzalogie

Hier vind je regelmatig berichten over Biodanza; de theorie, de praktijk, de vertaling naar het dagelijks leven, de effecten, poezie en meer....

vrijdag 30 januari 2015

Voorproefjes van de schooltheorie (1 definitie en theoretisch model)

1 Definitie en theoretisch model van Biodanza

Het begrip Vivencia

Om de definitie van Biodanza te begrijpen moet je het begrip Vivencia kennen, dat de basis is van de Biodanza methodologie.

De term Vivencia is afgeleid van het Latijnse Viventia, wat ervaring van het leven betekent en dat in het Nederlands vertaald kan worden als “het geleefde”, waarvan de betekenis gedeeltelijk overeenkomt met het begrip Vivencia. Duitse historische filosoof Wilhelm Dilhey deed onderzoek naar Vivencia. Hij gebruikt de term erlebnis; een subjectieve directe ervaring van wat het leven is.

Rolando Toro definieert het concept Vivencia als: een zeer intense beleving van iemand in het huidige moment, waarbij de cenesthesie (het lichaamsbewustzijn), viscerale functies en de emoties meespelen. Het heeft emotionele, kinesthetische en inwendig lichamelijke effecten. Het is de intense gewaarwording in het Hier-en-nu te leven.


Biodanza is een precieze methode om Vivencia’s op te wekken, met als doel persoonlijke integratie en ontwikkeling door oeroude functies van verbondenheid met hele leven te stimuleren. 

De Vivencia’s (intense ervaringen van levend zijn) die Biodanza opwekt zijn altijd integrerend. Integratie wil hier zeggen “een directe en diepe verbondenheid met het zelf”. Deelnemers ervaren Vivencia als aangenaam en positief bekrachtigend.

Bij Biodanza leren deelnemers op 3 niveaus:
  1. Cognitief (het denken)
  2. Visceraal (lichamelijk, biologisch, fysiologisch)
  3. Vivencieel (het moment beleven)


De definitie van Biodanza

Biodanza is een systeem voor menselijke integratie,vernieuwing van het organisme, affectieve heropvoeding en het opnieuw leren van de oorspronkelijke functies van het leven. De methode bestaat uit het opwekken van integrerende Vivencia’s door middel van muziek, zang, beweging en ontmoetingssituaties binnen een groep. Door die integratie (de directe en diepe verbondenheid met het zelf) is ook de gezonde verbinding met anderen, het leven en de natuur mogelijk.

M.I.L.K. picture
Het theoretisch model van Biodanza

Biodanza stimuleert de in ieder mens aanwezige potenties van vitaliteit, seksualiteit, creativiteit, affectiviteit en transcendentie. Deze potenties hebben we allemaal in aanleg. Door de cultuur, religie, de omgeving waarin je opgroeit en de ervaringen die je in het leven opdoet zijn deze potenties al dan niet ongebruikt, onderdrukt, uitgenodigd, verboden, aangemoedigd, ontwikkeld of eenzijdig benut.


Biodanza brengt stimulerende, aanmoedigende, uitnodigende elementen in, waardoor deelnemers hun potenties alsnog kunnen ontdekken, ontwikkelen en integreren. Dit gebeurt door zowel het zelfbewustzijn (de identiteit) te ontwikkelen als het contact met de eigen innerlijke oorsprong.

Wordt vervolgd....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten