Biodanzalogie

Hier vind je regelmatig berichten over Biodanza; de theorie, de praktijk, de vertaling naar het dagelijks leven, de effecten, poezie en meer....

maandag 2 februari 2015

Voorproefjes van de schooltheorie (2 biocentrisch principe en het vitale onbewuste)

2 Het Biocentrisch Principe en Vitale Onderbewuste

Het Biocentrische principe

Het biocentrisch principe is een kern begrip binnen Biodanza en gaat over het leven centraal stellen en het besef dat het leven heilig is, kostbaar en samenhangend.


Het Biocentrisch principe beoogt het leven te versterken en zijn evolutionaire krachten tot uitdrukking te brengen. Het is een diepe verbinding met het leven. Het besef dat we leven om binnen de intimiteit van het leven, meer leven te creëren. Het is het besef dat de hele werkelijkheid heilig is. Het besef dat het heilige optreedt in alle omstandigheden waarin het leven aanwezig is. Alle leven is heilig. Biodanza promoot een niet aflatende eerbied voor het leven.


“Man can no longer live for himself alone. We must realize that all life is valuable and that we are united to all life. From this knowledge comes our spiritual relationship with the universe.” Albert SchweitzerHet Vitaal onbewuste

Rolando heeft het concept van “het vitaal onbewuste” ontwikkeld. Met het vitaal onbewuste bedoeld hij het psychisme van de cellen; de overeenkomst tussen het autonoom functioneren van cellen en ons psychisch functioneren. Cellen blijken een vorm van geheugen te hebben, ze trekken elkaar aan en stoten elkaar af, ze zijn onderling solidair en communiceren op allerlei manier. Ze hebben een eigen soort bewustzijn en wijsheid. Het vitaal onbewuste wijst op de harmonie met de levende essentie van het leven. Het vitaal onbewuste zou je kunnen zien als een soort ijkpunt van gezondheid en welzijn.

Het lichaam kan zich opnieuw afstemmen (ijken) op de wijsheid van de cellen, de harmonie van het leven en zich zo herstellen, ontwikkelen en vernieuwen. Biodanza oefeningen stimuleren deze vitale afstemming op het leven; het vitale onderbewuste. Dit werkt ook buiten ons bewustzijn om. Vivencia’s helpen om toegang te krijgen tot het vitale onbewuste en zo de oorspronkelijke harmonie opnieuw mogelijk te maken.

Ritme, melodie, bepaalde bewegingen, aanraking, zachtheid, warmte, contact, veiligheid, ontspanning, plezier, vrolijkheid, lachen, gezonde voeding, verbinding met de natuur, regressie en lichaamsgewaarzijn werken diep door, ook zonder ze te begrijpen of te analyseren.

Levensenergie stroom door ons heen, als mensen blokkeren we die stroom soms en kunnen we ons ervan isoleren. Dit kan ontstaan door allerlei negatieve invloeden en ervaringen. Het is belangrijk te ontdekken hoe we ons weer af kunnen stemmen op de levensenergie en hoe we ons er opnieuw voor kunnen openstellen, zodat we meer levend, gezond en vitaal kunnen zijn. Afgestemd op de liefdevolle, wijze intelligentie die het leven eigen is.

In de methode Biodanza bereiken we dit door de combinatie van muziek, beweging en Vivencia.


...I came to see that movement is one of the great laws of life. It is the primary medium of our aliveness, the flow of energy going on in us like a river all the time, awake or asleep, twenty-four hours a day. Our movement is our behavior; there is a direct connection between what we are like and how we move...As people begin to move in their own way, they are faced with feelings of surprise and delight and often of anxiety and embarrassment. Judgments, corrections and explanations are of no use. It is their movement, and it happened just that way. Mary Whitehouse


Geen opmerkingen:

Een reactie posten