Biodanzalogie

Hier vind je regelmatig berichten over Biodanza; de theorie, de praktijk, de vertaling naar het dagelijks leven, de effecten, poezie en meer....

woensdag 4 februari 2015

Voorproefjes van de school theorie (3 het begrip vivencia en de 5 lijnen)


3 Het begrip Vivencia en De vijf lijnen van Vivencia

Rolando Toro beschrijft de term Vivencia zo:

" Een intens beleefde ervaring door een individu in het hier en nu. Geen ervaring die alleen mentaal is maar een ervaring die cenesthetisch is, dit wil zeggen vanuit diep innerlijk opwellende lichamelijke sensatie, wat gevoelens en emoties omvat."

Je kunt Vivencia’s van plezier, romantiek, vreugde, verdriet, tederheid, levendigheid, lichtheid, verbondenheid, inzicht, inspiratie ervaren.

De opeenvolgende serie oefeningen in een Biodanza les wordt ook een Vivencia genoemd. Dat is een beetje verwarrend in het begin.

Mijn docente MIranda van Keulen (school van Amsterdam) zegt het zo DE Vivencia is de Biodanza les. IN Vivencia zijn is de beleefde ervaring die in ieder moment kan opborrelen. 

Vivencia staat voor het “werkelijk beleefde moment”. Dat kan een hele les zijn, of één oefening, of een kort moment. Biodanza wil de 5 menselijke kwaliteiten van vitaliteit, creativiteit, affectiviteit, seksualiteit, transcendentie aanwakkeren. Mensen helpen ze werkelijk te beleven. Ze tot een Vivencia te laten worden. Eerst in een Biodanza sessie en vervolgens ook in je leven.

Door intensief te werken met Vivencia, identiteit (een sterk gevoel hebben van wie je bent) en regressie (terugkeren naar de staat van openheid en verbinding met het geheel van voor je geboorte) en de vijf lijnen van Vivencia, krijg je als mens meer toegang tot je mogelijkheden.Het is belangrijk om te begrijpen dat onze gedachten en emoties, en ook ons gedrag een onvermijdelijke impact hebben op de diepste structuur van de menselijke identiteit, n.l. op het biologische niveau. Omgekeerd heeft onze biologische staat ook een grote invloed op hoe we onszelf zien, en het leven als geheel ervaren.

Biodanza promoot niet alleen een hogere kwaliteit van leven, het is veel ambitieuzer. Het zorgt voor een enorme ontwikkeling van de menselijke potentie om werkelijk gelukkig te kunnen zijn. Het leven dansen is niet zomaar een vrijetijdsbesteding, het kan gezien worden als een vitale behoefte van ieder mens.

Dance is your pulse, your heartbeat, your breathing. It's the rhythm of your life.
It’s the expression in time and movement, in happiness, joy, sadness and envy.
Jaques D'Amboise

Het begrip Vivencia

De term Vivencia verwijst naar een psycho-fysieke staat van complete integratie van een persoon met zichzelf, de ander en de groep. Door middel van “Vivencia´s” kunnen we ons weer verbinden met onze diepste en meest verborgen intimiteit (innigheid, vertrouwelijkheid, verbondenheid) en daardoor openen en onthullen latente en niet uitgedrukte menselijke potenties zich in onszelf en ons leven.

In plaats van onze interne dialoog en redeneringen in ons dagelijkse leven kunnen we ook contact maken met een andere werkelijkheid waarin gesproken woorden en spraak plaats maken voor een andere meer subtiele taal. Je wereld opent zich dan voor stilte, emotie, muziek, beweging en contact: krachtige “stemmen” die in staat zijn om je hele wezen zacht en subtiel wakker te maken. Zo komen onderdrukte potenties vrij die begraven lagen onder lagen van bescheidenheid, verlegenheid, onderdrukking of ontkenning.

I see dance being used as communication between body and soul,
to express what it too deep to find for words. 
Ruth St. Denis

Een bijzondere bewustzijnsstaat wordt tijdens Biodanza sessies gecreëerd door de verwelkomende en instemmende context van de groep: deze voedt het plezier, het gevoel levend te zijn en doet zo je gevoel van welbevinden toenemen.

Muziek, beweging en dans, de warmte die ontstaat door de interactie met andere deelnemers, verandert je gebruikelijke manier waarop je de dagelijkse realiteit ervaart. Met behulp van specifieke oefeningen kun je toegang krijgen tot een heel ander niveau van communicatie. Een vorm van communicatie die in staat is de activiteit van de cerebrale cortex te verminderen, af te zwakken en zodoende meer ruimte te maken voor het ervaren van gevoelens, sentimenten en emoties. Zo ontstaat een veel gevoeliger waarneming van jezelf en de ander.

Biodanza benoemt vijf belangrijke menselijke kwaliteiten zo:
Vitaliteit, creativiteit, affectiviteit, seksualiteit, transcendentie zijn potentiële kwaliteiten die al dan niet ontwikkeld, onderdrukt, onbekend, bewust en gebruikt zijn. Vijf lijnen van menselijke potentie die meer beleefd en geleefd kunnen worden. De weg naar gezondheid en welbevinden is die van integratie. Het proces van Biodanza helpt je de natuurlijke potenties te ontdekken, te ontwikkelen en meer uit te drukken in je leven. In de wekelijkse lessen worden deze thema’s of potentiële vermogens, die in het leven van mensen belangrijk zijn, gestimuleerd, aangemoedigd en ontwikkeld.


Vitaliteit
Begint bij een baby met beweging en vitale energie.


Vitaliteit is gezondheid, levenskracht, levenslust, vreugde, de impuls om te willen leven, kunnen bewegen met kracht. Vitaliteit is het leven met energie tegemoet treden en een goede balans vinden tussen actie en rust. Het is belangrijk om vitaal te zijn zodat je kunt uitreiken naar wat je nodig hebt en kunt verlangen in het leven. Vitaliteit is het voelen van je vitale energie, je impuls om de wereld tegemoet te treden, je biologische aanleg tot gezondheid. Vitaliteit herken je bijvoorbeeld aan: uithoudingsvermogen, levendigheid van de bewegingen, het gemak waarmee iemand lacht, behendigheid, geluid en uitdrukking van de stem, helderheid en intensiteit van de blik, harmonie en de kracht van de gebaren.

Seksualiteit
Begint bij een baby met contact, streling en liefkozingen.


Seksualiteit is: genieten, plezier, seksueel genot, voortplanting, seksuele relaties, vreugde kunnen ervaren via de zintuigen, het vermogen te geven en te ontvangen. Seksualiteit heeft te maken met het toegang hebben tot het vermogen plezier te hebben, te genieten en het kunnen voelen van verlangen. Seksualiteit en sensualiteit horen bij ieder levensaspect; een glimlach, een gebaar, een hand die zachtjes vastgehouden wordt of streelt. Seksualiteit begint bij het ontdekken van verlangen en plezier en het wakker maken van het vermogen te genieten in ons zelf. In Biodanza ontdek je dat het lichaam vriendelijk en teder is, dat het een prachtige harmonie bezit, dat het weelderig is en mooi van zichzelf. Bij seksualiteit gaat het ook om leren genieten van dagelijkse genoegens zoals een lekker warm bad, het uitkiezen en proeven van voedsel, een ontspannende massage, met blote voeten in het gras lopen, de zon op je huid voelen, enzovoort.

Creativiteit.
Begint bij een baby met vrijheid, expressie en nieuwsgierigheid.Creativiteit is expressie en vernieuwing, iets maken, fantasie. Het vermogen om puur en spontaan te zijn, creatieve renovatie, groei en gezonde verandering, vernieuwingsimpulsen. Creativiteit heeft te maken met het vermogen om een eigen persoonlijk antwoord te geven op verschillende levenssituaties. Zelfexpressie, eigenwaarde, werk activiteiten en innovatie hebben allemaal creativiteit nodig. We creëren een relatie, een moment, een toekomst. Creativiteit is hoe je leeft en leven creëert voor jezelf en anderen. Heimelijk onderdrukt de beschaving soms de natuurlijke creativiteit van mensen. Het is essentieel deze kwaliteit juist te stimuleren en te faciliteren.


Affectiviteit
Begint bij een baby met geborgenheid, bescherming en voeding.


Affectiviteit is contact, verbinding, liefde, vriendschap en het solidariteitsinstinct. Het vermogen de ander te ontmoeten, ons instinct voor respect, tederheid. Met affectiviteit bedoelt Rolando een toestand van diepe genegenheid voor andere menselijke wezens, die gevoelens van liefde, vriendschap en altruïsme en solidariteit kan oproepen, evenals moederlijke en vaderlijke gevoelens. Als we anderen ontmoeten, hebben we de vaardigheid nodig om genegenheid te geven en te ontvangen. Empathie maakt dat we ons kunnen verplaatsen in een ander. Affectie is onze natuurlijke mogelijkheid tot liefhebben en genegenheid ervaren. Het is het geven en ontvangen van tederheid en liefde. Het genieten van vriendschap, het delen met elkaar en het respecteren van elkaar. Mens zijn met elkaar.

Transcendentie
Begint bij een baby met omgevingsharmonie en een vrije ademhaling.
Transcendentie is de band met de natuur, het gevoel dat je deel uitmaakt van het universum, de verbinding met al wat leeft, mystieke extase. De toestand van bewustzijnsverruiming; de alles overtreffende ervaring van de eenwording met het Universum. Transcendentie helpt je je ego te kunnen overstijgen, hogere niveaus van integratie met de mensheid, de natuur en het universum te kunnen bereiken. Het gevoel te hebben te horen bij het leven als geheel. Het is je openen naar het totale menselijk potentieel.

Eigenschappen van de Vivencia in Biodanza
De Vivencia; het beleven van het moment, heeft een aantal eigenschappen:
 • De Vivencia is subjectief. De Vivencia's die je ervaart zijn uniek, intiem en vaak niet onder woorden te brengen.
 • De intensiteit van de Vivencia kan variëren. Deze is afhankelijk van het niveau van de  verbinding die je met jezelf hebt en van de kwaliteit van de stimulans waardoor de Vivencia wordt opgeroepen. Naarmate de bewuste controle en de waakzaamheid minder worden, wordt de intensiteit van de Vivencia groter.
 • De Vivencia is tijdelijk, ze gaat voorbij, ze doet zich voor in dit moment.
 • Vivencia's gaan altijd samen met sterke lichamelijke gewaarwordingen.
 • De Vivencia is een uitdrukking van het feit dat je bestaat, wat voorafgaat aan het bewust worden. Je wordt je meteen of kort erna van de Vivencia bewust.
 • Vivencia's roepen heel vaak emoties op.
 • De Vivencia geeft je een absolute kennis van je eigen innerlijk, verbonden met het feit dat je bestaat en met het bewustzijn te leven.
 • De Vivencia heeft een psychosomatisch dimensie. Er zijn Vivencia's die de organisatie verbreken en dus verstoringen veroorzaken op organisch en psychisch niveau. Maar er zijn ook integrerende Vivencia's die het niveau van gezondheid en vitaliteit verhogen. Biodanza gaat uit van integrerende Vivencia. 
 • Ze creëren een directe en diepe verbinding met jezelf. Gedurende de opeenvolgende Biodanza sessies versterken de Vivencia’s zich.
 • Cognitieve therapie werkt op het verbale niveau en baseert zich op een weg die van betekenis naar emotie gaat. Rolando gelooft dat het feit dat men iets begrijpt niet wil zeggen dat het directe antwoord op het leven verandert. En dat begrip ook niet per se invloed heeft op de beslissingen die je neemt. Biodanza baseert zich op de omgekeerde weg: van emoties naar betekenis. In Biodanza gaat het vooral om de Vivencia, hoewel de cognitieve functie, het bewustzijn en symbolische gedachten niet worden uitgesloten. De oefeningen zijn vooral gecreëerd om Vivencia's op te roepen. Pas daarna komt het in het bewustzijn, dat als een spiegel, wat er van binnen is gebeurd, registreert en duidt. De Vivencia heeft een geheel eigen waarde en een direct integrerend effect. Daarom is het niet nodig dat deze na afloop geanalyseerd wordt op bewustzijnsniveau.
 • Zoals het water opborrelt vanuit de bron zo duikt de Vivencia spontaan en fris op. Het heeft de kwaliteit van het oorspronkelijke. De Vivencia is niet onderworpen aan de controle van het bewustzijn, het kan 'opgeroepen' worden, niet door de wil worden gestuurd.
 • De Vivencia is de meest oorspronkelijke uitdrukking van ons zelf en van onze identiteit, die voorafgaat aan iedere symbolische of rationele bewerking. 


Voelen is belangrijker
Dan verklaren

Peter de Vos

Geen opmerkingen:

Een reactie posten