Biodanzalogie

Hier vind je regelmatig berichten over Biodanza; de theorie, de praktijk, de vertaling naar het dagelijks leven, de effecten, poezie en meer....

woensdag 11 februari 2015

Voorproefjes van de schooltheorie (7 identiteit & integratie)

Identiteit en Integratie

Identiteit


Rolando omschrijft het begrip Identiteit zo:

Het vermogen om zichzelf te ervaren als een unieke identiteit, als het centrum van gewaarwording van de wereld, beginnend vanuit een onvermijdelijke 
Vivencia.

Identiteit is stabiel en tegelijkertijd dynamisch. Het heeft een onveranderlijke essentie terwijl zij tegelijkertijd voortdurend transformeert. Het is dat wat “mij” blijft, ondanks verandering.

De eigen identiteit verschijnt alleen door de ontmoeting met “de ander”. Identiteit wordt vernieuwd door voortdurend om te gaan met “het vreemde”. De identiteit van een individu is wat een persoon is als unieke verschijning binnen de verscheidenheid. Het laat zichzelf zien in de spiegel van andere identiteiten.

Poëtisch beschreven Vivencia van sas: 

Aanwezig zijn
Aanwezig zijn is de grootste heldendaad die er bestaat. 
Veel groter dan bergen verzetten. 
Veel groter dan iemands laatste strohalm te zijn. 
Veel groter dan andermans chaos op orde te brengen. 
Veel groter dan alsmaar flink zijn. 
Veel groter dan voor iedereen klaar staan. 
Veel groter dan doorzetten. 
Veel groter dan moed houden. 
Veel groter dan oplossen. 
Veel groter dan redden. 
Veel groter dan steun en toeverlaat zijn. 
Veel groter dan grote prestaties leveren. 

Eigenlijk is er maar één echte heldendaad. 
Volledig aanwezig zijn. 
Precies zoals je bent. 
Er zijn met wat je voelt en wat je weet. 
Met hart en ziel. 
Zien wat je ziet. 
Horen wat je hoort. 
Voelen wat je voelt. 
Waarachtig zijn. 
In dit moment. 
Op jouw manier.

De mooiste heldendaad die er bestaat.


Trance

De vivencia van ”uniek” zijn, dat wil zeggen de eigen unieke en onderscheiden identiteit bezitten, maar tegelijkertijd in volledige verbinding zijn met de totaliteit-ander, is een bijzondere ervaring. Het is mogelijk het bewustzijn van de eigen identiteit te verliezen door middel van de integratieve trance, zoals die in Biodanza sessies teweeggebracht wordt.

Via trance krijg je toegang tot een toestand van kosmisch bewustzijn en ruimere waarneming. Waarna je weer terugkeert naar je eigen identiteit, nu verruimt, meer geïntegreerd, weer afgestemd op je eigen oorspronkelijkheid.

Biodanza is een systeem voor menselijke integratie.

De integratie van een systeem is het totaal van de processen die elk deel met het geheel verbinden, die de eenheid van het systeem verzekeren en die gericht zijn op het bevorderen van de stabiliteit. Integratie wil binnen Biodanza zeggen: een directe en diepe verbondenheid met het zelf. Integratie staat gelijk aan gezondheid.Bij Biodanza voltrekken het integratie- en het ontwikkelingsproces zich door speciale oefeningen, waardoor de lijnen van potentiële kwaliteiten worden gestimuleerd die zijn achtergebleven in hun ontwikkeling. Ook denken, voelen en doen hebben integratie nodig. 

Biodanza confronteert je met deze vragen:
Wie ben ik?
 1. Wat wil ik doen?
 2. Met wie wil ik zijn?
 3. Waar wil ik wonen?


Je kunt ontdekken dat de antwoorden op deze vragen niet overeenstemmen met het leven dat je leidt. Dan is er geen sprake van integratie, maar van dissociatie. Biodanza helpt je de antwoorden op de vragen in je leven vorm te geven. Ook helpen de oefeningen je te voelen wat je doet en te doen wat je voelt. Een belangrijke vorm van integratie.

Integratie en dissociatie


Integratie gaat over de diepe eenheid en verbondenheid die gelijkstaat aan gezondheid. Dissociatie is het tegenovergestelde daarvan, een verstoring die gelijkstaat aan ziekte. Het organisme werkt niet meer als een eenheid. Het belangrijkste doel van Biodanza is integratie. Het opheffen van dissociaties.
Dissociaties kunnen tot uiting komen in de motoriek, de sensomotoriek (motorische reactie op zintuiglijke informatie), de affectieve motoriek en de ideomotoriek (een verzamelnaam voor alle bewegingen die een uitdrukking zijn van de psychische gesteldheid).

Bij motorische dissociaties beleef je je lichaam niet als een geïntegreerde eenheid, maar als een aantal gescheiden onderdelen. Sensorische, affectieve en ideomotorische dissociaties zijn aanwijzingen voor de psychische dissociatie, die tot uitdrukking komt in de motoriek. Je denkt, voelt en handelt gespleten. Dit kan te maken hebben met overdreven schuldgevoelens, angst voor straf, uitstoting of afwijzing.

Rolando ziet de dissociatie van de affectiviteit en het abstracte denken als de meest ernstige soort dissociatie in deze tijd. Deze dissociatie kan wreed en onmenselijk gedrag veroorzaken. Biodanza is zijn integrerende antwoord op dit probleem.

Je kunt soorten dissociaties in groepen verdelen.

Lichamelijke dissociaties
Sommige lichaamsdelen zijn niet verbonden, vormen geen geïntegreerde eenheid met de rest van het lichaam. Bijvoorbeeld: blik en glimlach, gezicht en de rest van het lichaam, boven en onder het middel, enzovoort.

Dissociaties van het organisme
Bijvoorbeeld de perceptie van buitenkant en binnenkant van het lichaam verschillen of er zijn psychomotorische dissociaties zoals bij schizofrenie.

Existentiële dissociaties
Bijvoorbeeld een dissociatie van leven en werken, een dissociatie van het individu en de soort of dissociatie van de mens en de natuur.

Biodanza werkt aan verschillende vormen van integratie

Affectief-motorische integratie: emoties en gebaren stemmen overeen en zijn verbonden.

Affectief-erotische integratie: emotie is verbonden met het seksuele verlangen.

Integratie met de kosmos: integratie van de mens met het universum, het leven. Er ontstaan archetypische gebaren.

Sensitief-motorische integratie: er wordt met gevoeligheid bewogen. Je doet wat je voelt, je voelt wat je doet.

Psycho-motorische integratie: doelgerichte en bewuste wilsgestuurde bewegingen kunnen maken.

Een gezonde identiteit kenmerkt zich door:
 • Het zien van andere mensen als unieke, onderscheiden schepselen met hun eigen waarde.
 • Het zien van jezelf als een schepsel met een eigen waarde.
 • Het reageren op de realiteit met ontvankelijkheid voor tegenreactie.
 • Het bewegen met balans, energie en synergie.
 • De afwezigheid van nodeloos geweld.
 • Het vermogen om agressie van buitenaf te beperken.
 • Het vermogen om aan een sterkere macht te ontsnappen (overleven).
 • Het vermogen tot intimiteit.
 • Een Vivencia van samenhang kunnen ervaren (een gevoel van consistentie, eenheid, geheel zijn)
 • Zelfbeschikking met betrekking tot de grenzen van contact.
 • De afwezigheid van een concurrerende houding.
 • De afwezigheid van autoritaire praktijken.
 • Een grote mate van vitaliteit.
 • Creatieve vermogens.
 • Een ethisch bewustzijn.

Dit is waar Biodanza naar streeft. Lichaamsbeweging is een uitdrukking van onze identiteit. Daarom is dansen een activiteit die direct vanuit de identiteit wordt beoefend. En daarom is dans een krachtige manier om de identiteit te versterken, te helen en te integreren. De identiteit is doorlaatbaar en te beïnvloeden door muziek.

Dance is the only art of which we ourselves are the stuff of which it is made. 
Ted Shawn, Time, 25 July 1955

Geen opmerkingen:

Een reactie posten