Biodanzalogie

Hier vind je regelmatig berichten over Biodanza; de theorie, de praktijk, de vertaling naar het dagelijks leven, de effecten, poezie en meer....

donderdag 26 februari 2015

Voorproefjes van de schooltheorie (10 a contact, liefkozing & streling)

Contact, liefkozingen en strelingen

The Biodanza love affair
Biodanza is becoming more and more a love affair beyond anything I’ve ever thought possible. People around me start asking what has happened to me. When I caress them, talk to them, write with them, look them in the eyes, and give them the love I find in the arms of the Biodanza love affair. I am so sure this is the dance of my life! Sometimes I just could cry out of sheer happiness..... (sas)

“Now I am going to reveal to you something which is very pure, a totally white thought. It is always in my heart; it blooms at each of my steps... The Dance is love, it is only love, it alone, and that is enough... I, then, it is amorously that I dance: to poems, to music but now I would like to no longer dance to anything but the rhythm of my soul.”
 Isadora Duncan

Gevoelig onderwerp

Contact, liefkozingen en strelingen zijn voor ieder mens van levensbelang en tegelijk een gevoelig aspect van Biodanza.

Het aspect van de gevoelige aanraking binnen Biodanza heeft veel raakvlakken met de Haptonomie. Haptonomie is een door Fysiotherapeut Frans Veldman ontwikkeld. Veldman verdiepte zich in “het voelen” en de door Volkmar Glaser ontwikkelde psychotonie. Zo ontwikkelde hij Haptonomie, waarbij aanraking tussen de therapeut en de patiënt een belangrijk aspect is. In de therapie staat de gevoelsbeleving van de cliënt en hoe hij omgaat met zichzelf en anderen, centraal. 'Haptonomie' betekent de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven.

Steeds wanneer ik lees over hoe Rolando denkt over affectiviteit, contact, aanraking, streling en het belang ervan, bedenk ik me hoe jammer het is dat Rolando en Veldman elkaars werk niet kennen.

Een groot verschil is dat binnen Biodanza het voelende contact niet alleen plaatsvindt met de leraar of therapeut, maar dat deelnemers oefeningen met elkaar doen, een affectieve heropvoeding doormaken en daardoor dit aspect ook in hun leven kunnen integreren.

Rolando zegt over het belang van aanraking:
 • Ieder lichaam dat niet wordt gestreeld en geliefkoosd begint te sterven.
 • Contact is een bron van gezondheid en de belangrijkste therapeutische handeling.
 • De enige zinvolle revolutie is ervoor te zorgen dat alle mensen toegang hebben tot strelen en liefkozen, van jong tot oud.
 • De huid is de drempel tot een prachtig en angstaanjagend mysterie. De huid vervult niet alleen de functie van scheiden maar ook van verenigen.
“The most terrible poverty is loneliness, and the feeling of being unloved.”  Mother Teresa

Strelen is een uiting van affectie door middel van lichamelijk contact, waarvan de balans tussen het verlangen om te geven en het verlangen om te krijgen een essentiële voorwaarde is. De streling is, omdat zij zo’n diep proces van mobilisatie en transformatie is, het meest effectieve middel voor het teweegbrengen van integratieve veranderingen.

Als ik op internet zoek naar afbeeldingen, vind ik bij "aanraking" veel haptonomie beelden. En bij streling komen veel "seksuele" beelden. Dat laat wel zien welke "kleur" streling in onze gedachten heeft. Maar een streling kan net zo goed affectief als seksueel zijn. Om zich goed te kunnen ontwikkelen, hebben jonge kinderen behoefte aan contact en aanraking, beweging en auditieve stimulatie. Ze hebben dit nodig in de vorm van strelen en lichte druk, zacht wiegen en zacht praten en zingen. Zonder deze contactvoeding kan een kind zich niet goed ontwikkelen. Ook in het volwassen leven hebben mensen behoefte aan aanraking, beweging en geluid.
Liefkozing geeft ons het diepe gevoel van bevestiging dat de ander ons nodig heeft, de glimlach geeft ons de bevestiging van een ontmoeting. Samen bieden ze troost, de mogelijkheid tot begrip voor elkaar en een intieme afstemming.
Bij de aanraking moeten onze handen niet log, afgeleid of afwezig zijn, maar aandachtig, levend en in staat om de reactie van de ander te voelen en te volgen. Nodig zijn lichte handen, niet autoritair, niets vragend, aanwezig, vol tederheid en stilte.

Deze manier van aanraking wordt in Biodanza oefeningen geleerd, geoefend en geïntegreerd. Biodanza docenten zijn bovenal ambassadeurs van verbinding en contact. De contactvaardigheden worden langzaam opgebouwd in rustige stappen:

 • Aanraking van de eigen handen en huid
 • Het afstemmen op elkaar in ritmische dansen waarbij er handcontact is met de ander
 • Het leren “lezen” van elkaars non-verbalen signalen en daarop reageren
 • Vluchtige ontmoetingen van de ogen en de handen
 • Het strelen van de handen, of de haren, of de voeten
 • Het fluisteren van de naam
 • Het zacht zingen met elkaar
 • Wiegende oefeningen
 • Strelen van de huid van het gezicht
 • Dansen van vloeibaarheid, waarbij je leert elkaars initiatieven te voelen en erop te reageren
 • Dansen van eutonie, waarbij je leert je af te stemmen op elkaars spierspanning
 • Oogcontact oefeningen
 • Compressie en decompressie van de handen en later in een omhelzing
 • Enzovoort


Om contact en aanraking op een integrerende en helende manier te kunnen toepassen is veiligheid, integriteit en vrijwilligheid van groot belang. Het is een kunst om het aanleren, ontwikkelen en evolueren van strelen binnen een therapeutische groep te reguleren. Het is essentieel dat we voorkomen dat de lichamelijke vrijheid van een geremde student geweld wordt aangedaan door een ongeremde student. We moeten elkaar duidelijk aan leren geven in welke mate toenadering op elk moment gewenst is.In Biodanza beschouwen we de “functie van contact” als therapeutisch in de zin dat lichamelijk contact en vooral de streling, onze identiteit activeert, in beweging zet, transformeert en sterker maakt. Mechanisch contact is niet heilzaam. Contact moet plaatsvinden binnen een affectieve context in een progressief proces van communicatie en empathie. In de lessen legt iedere deelnemer door middel van gebaren en tekens de mate van toenadering vast, die hij of zij kan aanvaarden. Zo ontstaat er contact met wederkerigheid, toenadering in feedback.

Aanraking vindt meestal plaats met de vlakke handpalm die zich neervlijt op de huid en zachtjes streelt, een “wiegje” vormend wanneer hij dat wat hij aanraakt volledig omhult, intens, met aandacht en een totale nabijheid overbrengend.
Sandra Salmazo
(Biodanza docent, gespecialiseerd in aanraking, contact, streling, massage)

Wie wil leren liefhebben, moet leren strelen.

Wie kan werkelijk liefdevol en gevoelig kan strelen, kan liefhebben.
Rolando Toro

De streling is een warm, lief gebaar dat ons volledig omhult, dat ons ontspant en uitnodigt in een ontspannen overgave aan het contact.

De vervolgblog gaat over OVERGAVE...
Geen opmerkingen:

Een reactie posten