Biodanzalogie

Hier vind je regelmatig berichten over Biodanza; de theorie, de praktijk, de vertaling naar het dagelijks leven, de effecten, poezie en meer....

maandag 23 februari 2015

Voorproefjes van de schooltheorie (9 mythische en filosofische voorgangers)

Mythische en filosofische voorgangers van Biodanza

Biodanza is gefundeerd in het werken met mythen en archetypen.

De term archetype stamt van het Griekse woord voor begin of bron. Het is een geïdealiseerd oermodel dat ten grondslag ligt aan latere varianten. Personificaties, objecten of concepten uit de culturele traditie, (drama, de literatuur, de mythologie, religie) of zelfs de geschiedenis (helden) kunnen dienen als archetype. Archetypen zijn symbolische krachten die ieder van ons in potentie in zich heeft.

Mythe betekende oorspronkelijk in het Grieks gesproken woord of verhaal. Mythen zijn verhalen die oude wijsheid bevatten. Het zijn vertalingen van een diepe wijze werkelijkheid, die iedere cultuur en religie op een eigen wijze vorm heeft gegeven.

In haar opvattingen en filosofie maakt Biodanza gebruik van de erfenis, de wijsheid en de oerintuïtie van de volkeren uit de oudheid, die in de loop van de tijd in vergetelheid zijn geraakt.

In wezen zijn er drie mythen die samen met het archetype van Christus het fundament vormen en de inspiratie zijn van de benadering van Biodanza: Demeter en de mysteriën van Eleusis, Dionysius en Orpheus. Van iedere mythe en archetype worden bepaalde kwaliteiten en wijsheden gebruikt als inspiratiebron.

Mythen en archetypen hebben te maken met bepaalde universele levenswetten die iedere cultuur op een eigen wijze heeft uitgebeeld. Voor Biodanza gebruiken we:

Demeter
 • De natuur als heilig beschouwen
 • De eenheid van natuur en mens zien
 • Het zoeken naar bewustzijnsverruiming als manier om de opperste ervaring van kosmische eenheid te beleven
 • Het streven naar transformatie van dissociatieve culturele waarden vanuit het binnenste van ieder individu
 • Het bewustzijn dat het leven zelf de zin van het leven is
"While I dance I cannot judge, I cannot hate, I cannot separate myself from life.
I can only be joyful and whole.
This is why I dance."  
Hans Bos

Dionysius
 • De eenheid van mens en natuur
 • Het plezier in het leven
 • Het zoeken naar genot en extase
 • Door middel van de dans ons instinctieve potentieel bevrijden dat diep in ons ligt opgeslagen
Man must speak, then sing, then dance.
The speaking is the brain, the thinking man. 
The singing is the emotion.
The dancing is the Dionysian ecstasy which carries away all. 
Isadora Duncan

Orpheus
 • De kracht van het zingen, van de muziek en de poëzie die in staat zijn een transformatieproces in een menselijke ziel teweeg te brengen
"A child sings before it speaks, dances almost before it walks.
Music is in our hearts from the beginning."
Pamela Brown

Christus
 • De liefde voor de medemens
 • Een diep respect voor de sociaal zwakkere
 • Barmhartigheid
 • Het archetypen van Christus gaat niet over de Christus uit de kerkverhalen. Het gaat over het archetype van originele liefde, de bron van alle liefde en heling. Voor Biodanza verbinden we ons steeds met het archetype zelf, met de bron, de essentie buiten de verhalen om.I would believe only in a God that knows how to dance.
Friedrich Nietzsche


Met behulp van deze archetypen wil Rolando verschillende aspecten tonen van eeuwige noodzaak voor de mens om het leven en de natuur te vieren. Er wordt alleen gebruik gemaakt van pro-life mythen en archetypen omdat Biodanza totaal gebaseerd is op het Biocentrische principe.Geen opmerkingen:

Een reactie posten