Biodanzalogie

Hier vind je regelmatig berichten over Biodanza; de theorie, de praktijk, de vertaling naar het dagelijks leven, de effecten, poezie en meer....

vrijdag 6 februari 2015

Voorproefjes van de schooltheorie (4,5,6 biologische-fysiologische en psychologische aspecten, )

4 Biologische aspecten van Biodanza

Biodanza stimuleert het natuurlijke vermogen tot voortbestaan en evolutie van de menselijke soort. Een van de meest evolutionaire processen van de mens is het verschijnen van zelfbewustzijn en de ontroerende Vivencia van in leven te zijn. De meest mysterieuze fase in de evolutie van het leven heeft te maken met het verkrijgen van betekenis van het individu via zijn medemens. En dat is precies wat Biodanza in mensen faciliteert.

Movement never lies. 
It is a barometer telling the state of the soul's weather to all who can read it. 
Martha Graham5 Fysiologische aspecten van Biodanza

De integrerende waarde van Biodanza kan worden begrepen door het innerlijke fysiologische systemen te bestuderen, zoals bijvoorbeeld het limbisch-hypothalamisch systeem. Dit systeem bepaalt seksueel gedrag, regressie, emotioneel gedrag en een paar cognitieve functies. Het speelt ook een rol bij het aanpassen aan de buitenwereld. Ook het endocriene systeem, het immuunsysteem en het autonoom zenuwstelsel zijn daarbij van betekenis. 

nervous system art
Emoties worden vooral uitgedrukt door de uitingen van inwendige organen: huilen, zweten, spiertrillingen, veranderingen in de bloeddruk, hartslag, ademritme, peristaltiek van de ingewanden, beweeglijkheid van de bloedvaten, enzovoort. Biodanza kan zulke inwendige processen reguleren wanneer de Vivencia’s met wijsheid worden geleid.

Docenten leren heel specifiek deze processen te reguleren door aandacht te besteden aan: veiligheid, temperatuur in de ruimte, verlichting aan te passen bij sommige oefeningen, de juiste volgorde van oefeningen voor te stellen, veilig contact te faciliteren, de oefeningen op de juiste wijze te introduceren en voor te doen, ritme en melodie af te wisselen, versnelling en vertraging op de juiste manier af te wisselen.

In de opleiding is veel aandacht voor de fysiologische aspecten die van belang zijn voor het creëren van optimaal integrerende Vivencia’s. Er is al veel onderzoek gedaan naar de fysiologische reacties op Biodanza oefeningen en het ervaren van Vivencia; onderzoeken die om een vervolg vragen.

nervous system art
6 Psychologische aspecten van Biodanza

In de theorie van Biodanza wordt veel aandacht besteed aan de natuurlijke menselijke instincten, het persoonlijke en collectief onderbewuste, psychosomatische aandoeningen, verruiming van bewustzijn, het omgaan met de eigen instincten, de psychologie van emoties, het omgaan en uiten van emoties en het oproepen van integrerende Vivencia’s.

Biodanza heeft geen verbintenis met ideologische, religieuze of magische zaken. Het is gebaseerd op wetenschappelijke procedures. Rolando was bovenal wetenschapper, en met zijn onderzoekende instelling is de hele theorie doordrenkt.

De theorie van Biodanza is gevoed door vele briljante ideeën over psychogenese, embryologie van het gedrag, psychoanalyse, psychosomatiek, identiteitspsychologie, uitdrukkingspsychologie, enzovoort. Van belang is niet de gerichtheid of methodologie van bepaalde psychologische scholen, maar het integreren van gedachtekrachten die zijn ontstaan over mensen, de dynamiek van hun psyche en hun gedrag.


Met het Biocentrisch principe (het leven is heilig) als vertrekpunt vindt Biodanza haar inspiratie en theoretische bevestiging in het werk van vele grote denkers.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten