Biodanzalogie

Hier vind je regelmatig berichten over Biodanza; de theorie, de praktijk, de vertaling naar het dagelijks leven, de effecten, poezie en meer....

donderdag 5 maart 2015

Voorproefjes van de schooltheorie (11 menselijke beweging en 27 evaluatie criteria)

Menselijke Beweging & Evaluatiecriteria 

Van het ontwikkelingproces in Biodanza


Er zijn een aantal indicatoren in bewegingen, houding, gebaren en contactvermogen, die laten zien hoe het met een persoon gaat. Biodanza docenten leren de bewegingen van deelnemers te “lezen” zodat ze kunnen zien welke aspecten goed ontwikkeld en gezond zijn en welke nog aanmoediging, oefening en stimulans nodig hebben. Deze indicatoren worden niet gebruikt om iemand te beoordelen of bewegingen te analyseren. Ze worden gebruikt als aanwijzing voor wat er voor een bepaalde persoon nodig is om verder te kunnen integreren en ontwikkelen. Ze zijn aanwijzingen voor de groeirichting die nodig is. Deze aspecten zijn waar te nemen in de bewegingen, de dans, de interactie met de ander en de groep. De in totaal 23 indicatoren zijn onderverdeeld in 4 groepen.

“Movements are as eloquent as words.” - Isadora Duncan


Indicatoren voor basaal welzijn
 • Vitaliteit: heeft te maken met levensmoed, kracht van de spierbeweging, motivatie, impuls, initiatief, levendigheid.
 • Ritme: heeft te maken met cadans, orde, zelfbevestiging, identiteit. Het kunnen bewegen op het ritme van de muziek.
 • Vloeiendheid: heeft te maken met continuïteit in de beweging, kunnen vertragen, halfspanning in de spieren kunnen brengen en de sierlijkheid van de bewegingen.
 • Wilscontrole: heeft te maken met vastberadenheid van de bewegingen, doelgerichte bewegingen.
 • Weerstand: heeft te maken met het juiste gebruik van je energie, herstel na inspanning, balans tussen actie en rust.
 • Expressiviteit: heeft te maken met bewegingen die geboren worden vanuit sensaties, emoties en gevoel. Het innerlijk gevoel kunnen uitdrukken in de beweging.
 • Regressievermogen: heeft te maken met je vermogen je over te geven aan de Vivencia. Je alertheid en waakzaamheid kunnen verminderen.
Indicatoren voor een gezonde lichamelijke structuur

 • Lichaamshouding: heeft te maken met de verbinding van bekken, borst en hoofd, de drie grote lichaamssegmenten.
 • Evenwicht: heeft te maken met balans door middel van proprioceptie en exteroceptie.
 • Oscillatie: heeft te maken met het heen en weer kunnen bewegen ten opzichte van de verticale as van het lichaam.
 • Spierspanning: heeft te maken met het kunnen aanpassen van de nodige spierspanning ten opzichte van de actie of beweging die wordt uitgevoerd; toniseren.
 • Synergie: (Grieks: synergia, samenwerking) is een begrip dat een proces beschrijft waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen. Het heeft te maken met gecoördineerde bewegingen van verschillende structuren en systemen. Bijvoorbeeld de armen ten opzichte van de benen, de lichaamsassen. Of de twee hersenhelften.
Indicatoren voor het vermogen met anderen om te gaan

 • Contact vermogen: heeft te maken met de ander kunnen benaderen, zorgzaamheid, kunnen en durven aanraken, natuurlijk contact.
 • Eutonie: heeft te maken met harmonieuze spanning. Je spierspanning kunnen aanpassen aan de spierspanning van de ander waarmee je beweegt. Niet alleen volgen, niet alleen sturen, maar samen kunnen bewegen.
 • Syntonie: heeft te maken met een toestand van overeenstemming met een ander of de groep kunnen creëren. De aanwezigheid van de ander kunnen voelen.
 • Feedback (terugkoppeling): heeft te maken met informatie kunnen geven en ontvangen en gebruiken. Non-verbale signalen opvangen, lezen en gebruiken om je aan elkaar aan te passen.
 • Wederzijds initiatief: heeft te maken met het initiatief kunnen nemen om te ontmoeten en contact te maken.
Indicatoren voor bewegingskwaliteit en flexibiliteit

 • Lichtheid: heeft te maken met stijging, weidsheid, verbeelding, communicatie. Licht kunnen bewegen.
 • Gevoeligheid: heeft te maken met kinesthetische perceptie met de huid. De gevoeligheid van de huid kunnen vergroten.
 • Sensualiteit: heeft te maken met de aanleg voor plezier, genieten vanuit de zintuigen, het leven voelen.
 • Extensie: heeft te maken met de bewegingen kunnen verlengen, grote ronde bewegingen kunnen maken.
 • Elasticiteit: heeft te maken met van vorm kunnen veranderen, met het hele lichaam kunnen bewegen.
 • Flexibiliteit: heeft te maken met kunnen buigen met behulp van de gewrichten en lichaamssegmenten.
Het bijzondere van Biodanza is dat het beweging combineert met muziek, emotie  en Vivencia. Daardoor ontstaat er naast het herstellen van de menselijke beweging ook integratie en affectief herstel.

Vivencia: Licht leven


Leven. 

Heel licht. 
Rustig en zacht.
 Niets zwaars te moeten. 
Ahhhh. 
Alleen maar doen wat licht voelt. 
Jezelf steeds afvragen: Is dit leuk en licht? 
Al het zware laten vallen. 
Gewoon niet meer doen. 
Wat een zaligheid.


Foto's van  Ludovic Florent: Stardust


Geen opmerkingen:

Een reactie posten