Biodanzalogie

Hier vind je regelmatig berichten over Biodanza; de theorie, de praktijk, de vertaling naar het dagelijks leven, de effecten, poezie en meer....

dinsdag 15 juli 2014

Biodanza als Oase

Biodanza boek hfst 3. RolandoToro:

Het Biocentrisch Principe
Het Biocentrisch Principe is een kern begrip binnen Biodanza en gaat over het leven centraal stellen en zien als heilig, kostbaar en samenhangend. De hele theorie van Biodanza is opgebouwd vanuit die stelling dat het leven heilig en kostbaar is. Dit principe maakt een manier van voelen en denken mogelijk die de Vivencia (het werkelijk beleefde moment) als uitgangspunt heeft.

Het Biocentrisch Principe heeft vooral betrekking op het universum opgevat als een levend systeem. Alles wat bestaat, alles, maakt deel uit van dit ontzagwekkende levende systeem.
De manier waarop je je leven wilt transformeren verandert als je het bekijkt vanuit het Biocentrisch Principe.
  • Er wordt steeds op de eerste plaats aandacht geschonken aan wat leeft. 
  • De zin van het leven is het leven zelf en het leven heeft geen verklaring nodig van buitenaf.
  • We kunnen de emoties beschouwen als de diepte ervaring van het contact met de realiteit. Hoe kunnen we op ieder moment opnieuw de voorwaarden voor het leven beschermen?
  • Onze daden en gebaren ontwikkelen zich om meer leven binnen het leven te scheppen.

Sas:
Vivencia: Biodanza is als een Oase.
Biodanza biedt een voedende plek om bij te tanken. Een plek van leven. Alle theorie en praktijk van Biodanza zijn gebaseerd op het Biocentrisch Principe. Dat principe zegt dat het belangrijk is het leven centraal te stellen en te ervaren als heilig. Ervaren dat alles met elkaar samenhangt en met elkaar verbonden is. Los van religie en cultuur.
De methode is als een oase, de ruimte waar je Biodanza beoefend is een oase, de persoon die lesgeeft brengt zichzelf als oase in. En als groepslid ben je ook de oase voor elkaar. Dat ben je door het wonderlijke en kostbare in de ander te kunnen zien, ervaren en koesteren.
Het is de uitdaging dat ook te kunnen zien in degene bij wie je het niet direct verwacht of waarin je het niet meteen ziet of voelt. Oase zijn is een daad van affectie, van liefhebben. Je hart verder openen voor het leven. Zo wordt je een levenskunstenaar: je respecteert het leven en bent leven gevend voor je omgeving.
Biodanza is helemaal gefundeerd in respect voor het leven. Het geeft toestemming en aanmoediging aan vreugde en plezier (wat levendigheid is).
Bij Biodanza werken we met affectie en afgestemde aanraking; werkelijk contact. Daarom is respect voor het leven essentieel. We stimuleren, creëren en ontwikkelen het leven in de ander…. En dat te doen wekt leven op in onszelf.
Biodanza vindt haar inspiratie in gewone levensprincipes, niet in vooroordelen of welk soort dogma dan ook. Het is een methode van het hart; niet aflatende eerbied voor het leven in en om je heen en daar naar handelen.


“Man can no longer live for himself alone. We must realize that all life is valuable and that we are united to all life. From this knowledge comes our spiritual relationship with the universe.” Albert Schweitzer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten