Biodanzalogie

Hier vind je regelmatig berichten over Biodanza; de theorie, de praktijk, de vertaling naar het dagelijks leven, de effecten, poezie en meer....

donderdag 10 juli 2014

Het beroep van affectoloog

Ik heb een nieuwe naam bedacht voor ons vak!

Het vak Biodanza docent bestaat uit het beoefenen van affectologie. We zijn affectoloog.

We helpen mensen hun affectieve intelligentie te ontwikkelen, we hebben onze eigen affectieve intelligentie ontwikkeld. Dat maakt ons tot affectologen.

Dat klinkt voor mij veel meer als wat het werkelijk is. Als een vak, een diepzinnig beroep, een pittige studie. Iets dat een diepe waarde heeft.
Het woord bestaat nog niet. Ik heb het dit weekeinde uitgevonden. Ik weet nu eindelijk wat ik ben. Ik ben een AFFECTOLOOG

Ook in het Engels klinkt het goed:
  • Affectologist
  • AffectologyEn in het Frans: 
  • Affectologue. Pas mal, non? 
  • Professeur d'Affectivit√©
  • Docteur Affectologue Dansant
  • Affectologicien
  • Affecticien! 
ps: Ricardo Toro (zoon van Rolando) vindt het een geweldige titel 
liet hij me weten...


Wiki speurwerk....
Affect
In de psychologie is het affect een patroon van waarneembaar gedrag waarmee een subjectief gevoel (of emotie) tot uitdrukking wordt gebracht. Als men zich de stemming van een persoon voorstelt als het emotionele 'klimaat' van die persoon, kan het affect worden gezien als het emotionele 'weer'.Affect tussen moeder en kind
Verder wordt de term gebruikt voor een plotselinge, hevige emotie of gemoedstoestand of om het subjectief waarnemen van een eigen emotie of gemoedstoestand aan te duiden.
Het begrip affect komt ook voor in de muziektheorie. De retorische figuren die het affect doen ontstaan werden vanuit de redenaarskunst overgezet naar de muziektaal van de Barokperiode.
Affectie
Affectie (van het Latijnse ad en facere, "iets met iemand doen, iemand aangedaan doen zijn") of genegenheid zijn positieve emoties of gevoelens die voortvloeien uit erkenning van iemands eigen waarden in het karakter van een ander, meestal in de context van relaties tussen mensen of levensgezellen.
Vormen
Affectie kan zich onder meer enerzijds uitdrukken in liefde: broeder- of zusterliefde, de liefde tussen kind en ouders of andersoortige liefdesbanden (platonische liefde); en anderzijds in verering, vriendschap, kameraadschap, verliefdheid, aantrekkingskracht, verafgoding en onderwerping.
In de Engelstalige landen spreekt men soms van een public display of affection, het tonen van aangetrokken zijn tot elkaar door een daad in de openbaarheid, bijvoorbeeld het wandelen van partners terwijl ze elkaars handen vasthouden zodat iedereen kan zien dat ze van elkaar houden en bij elkaar horen.


Mooie aanvulling van Marjolein van der Kruijf, n.a.v de omschrijving dat Biodanza docenten affectologen zouden zijn:
Carlos was al met Rolando Toro bezig om van affectiviteit de centrale as te maken van Biodanza. Omdat ze tijdens vivencia's toch vaak te weinig mededogen en echt gevoel voor de ander zagen. En dat ook te weinig zagen in het "dagelijkse" leven. Helaas konden ze dit proces niet afmaken omdat Rolando stierf. Rolando en Carlos zeggen:
Vitaliteit zonder affectiviteit is topsport
Creativiteit zonder affectiviteit is de atoombom
Affectiviteit zonder (diepe echte) affectiviteit is vasthouden
Seksualiteit zonder affectiviteit is porno
Transcendentie zonder affectiviteit is als de orthodoxe en reguliere godsdiensten
Affectieve intelligentie, daar draait het allemaal om. Dat is de essentie en de voeding voor alle menselijke kwaliteiten.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten