Biodanzalogie

Hier vind je regelmatig berichten over Biodanza; de theorie, de praktijk, de vertaling naar het dagelijks leven, de effecten, poezie en meer....

woensdag 5 november 2014

Verslag van een school weekeind: Vivencia

Het begrip Vivencia

Om Biodanza te begrijpen moet je het begrip Vivencia kennen, dat de basis is van de Biodanza methodologie.

De term Vivencia is afgeleid van het Latijnse Viventia, wat "ervaring van het leven" betekent en dat in het Nederlands vertaald kan worden als “het geleefde”, waarvan de betekenis gedeeltelijk overeenkomt met het Biodanza begrip Vivencia. Duitse historische filosoof Wilhelm Dilhey deed onderzoek naar Vivencia. Hij gebruikt de term erlebnis; een subjectieve directe ervaring van wat het leven is.

Rolando Toro definieert het concept Vivencia als: 

Een zeer intense beleving van iemand in het huidige moment, waarbij de cenesthesie (het lichaamsbewustzijn), viscerale functies en de emoties meespelen. Het heeft emotionele, kinesthetische en inwendig lichamelijke effecten. Het is de intense gewaarwording in het Hier-en-nu te leven.


Biodanza is een precieze methode om Vivencia’s op te wekken, met als doel persoonlijke integratie en ontwikkeling door oeroude functies van verbondenheid met hele leven te stimuleren. De Vivencia’s (intense ervaringen van levend zijn) die Biodanza opwekt zijn altijd integrerend. Integratie wil hier zeggen “een directe en diepe verbondenheid met het zelf”. Deelnemers ervaren Vivencia als aangenaam en positief bekrachtigend. 

Hier is mijn getekende Vivencia...


Uitspraken van Stephen White tijdens de theorie...
Dit lukte even, dankzij een engel....Geen opmerkingen:

Een reactie posten