Biodanzalogie

Hier vind je regelmatig berichten over Biodanza; de theorie, de praktijk, de vertaling naar het dagelijks leven, de effecten, poezie en meer....

zondag 26 oktober 2014

Biodanza; de beoefening van liefde


Twee heel belangrijke pijlers waar de theorie van Biodanza op rusten zijn: Het Vitale Onbewuste en het Biocentrisch PrincipeHet Vitale Onbewuste

Het vitale onbewuste is een oerwijsheid van de cellen. Wijsheid die uit is op een universeel gevoel van welbevinden van zelfbehoud. Het is in syntonie met de levende essentie van het universum. De levensenergie stroomt als een vloedgolf door ons en de natuur heen. Wij mensen blokkeren deze stroom en proberen ons te isoleren, terwijl we in werkelijkheid verbonden zijn via een subtiele telepathische intelligentie, die liefdevol van aard is en waarvoor we ons kunnen openstellen of afsluiten.Biocentrisch Principe

Dit is het besef dat het leven heilig is. Het Biocentrisch principe beoogt het leven te versterken en zijn evolutionaire krachten tot uitdrukking te brengen. Het is een diepe verbinding met het leven. Het besef dat we leven om binnen de intimiteit van het leven, meer leven te creëren. Het is het besef dat de hele werkelijkheid heilig is. Het besef dat het heilige optreedt in alle omstandigheden waarin het leven aanwezig is. Alle leven is heilig. Biodanza promoot een niet aflatende eerbied voor het leven.Deze pijlers vertellen ons dat:

  • Het lichaam een heel eigen wijsheid heeft waarnaar we kunnen leren luisteren.
  • Het niet de vraag is of er genoeg energie voor ons is, maar hoe we ons voor de stroom van energie kunnen openen.
  • Afstemming en verbinding met alles om ons heen essentieel is.
  • Het leven het goede met ons voor heeft en liefdevol van aard is.
  • We verbonden zijn met alles om ons heen, of we het nu beseffen of niet.
  • Het leven kostbaar is en iets is dat beschermd, gekoesterd en gevoed moet worden.
  • Het belangrijk is om alle leven aan te moedigen.
  • Dat er geen scheiding is tussen het alledaagse en het heilige. Alles is heilig.
  • We ons kunnen oefenen om een niet aflatende eerbied oor alle leven te ontwikkelen.
Als het goed is, worden deze principes, zonder ze expliciet uit te spreken bevestigd in iedere les, iedere dans, iedere uitleg en iedere daad van Biodanza docenten. 

Om dat te leren consistent en congruent te doen, heb je gelukkig een leven lang om te oefenen. In die zin is het openen van het hart en het ontwikkelen van de affectieve intelligentie (de wijsheid van het hart) de oefening die iedereen eindeloos beoefent binnen Biodanza.


 Ik oefen... SasGeen opmerkingen:

Een reactie posten