Biodanzalogie

Hier vind je regelmatig berichten over Biodanza; de theorie, de praktijk, de vertaling naar het dagelijks leven, de effecten, poezie en meer....

vrijdag 22 augustus 2014

Tederheidstherapie & de bevestigingstheorie van Anna Terruwe

Ergens las ik dat Antonio Sarpe Biodanza beschreef als "tederheidstherapie". Dat vind ik wel een heel mooie benaming. 


Teder betekent: gevoelvolheid, innig, liefkozend, zacht; een zachte liefde. Een bejegening vol tederte doet me ook denken aan de bevestigingstheorie van Anna Terruwe. Ze zei: 


"Jij mag zijn zoals je bent,
om te worden wie je nu al bent
maar nog niet kunt zijn.
En je mag het worden op
jouw manier en in jouw tijd"

Anna Terruwe

Dat is een enorme uitdaging bij ieder transformatieproces dat je mensen aanbiedt. Het vraagt het geduld als van een vroedvrouw, een tuinman, een kunstenaar. Het vraagt liefde. Het vraagt een enorm vertrouwen in het proces dat gaande is. Durven wachten hoe het zich ontvouwt. 


Ik geef je hier een deel van een uittreksel dat ik ooit maakte van de bevestigingstheorie uit verschillende (zeer oubollige) boekjes van Anna Terruwe.

Wat gebeurt er wanneer je te weinig bevestiging hebt ontvangen (emotionele verwaarlozing)
 • Diepe gevoelens van onzekerheid
 • Sterk minderwaardigheidsgevoel
 • Moeite om contact te maken en te ervaren (moeite om je te ordenen naar de ander). Een onvermogen om met een ander mens een adequaat – een gelijk en gelijkwaardig – gevoelscontact te kunnen aangaan
 • Niet kunnen genieten
 • Gesloten zijn en daardoor eenzaam
Hoe geef je bevestiging in een veilige relatie
Bevestiging is het wezen van alle liefde
 • Liefde en bevestiging uitstralen
 • Oogcontact
 • Aanraking
 • Dit alles gegeven met tederheid
 • Als onvoorwaardelijke liefde
 • De ander (elkaar) willen zien als unieke waarde en unieke schoonheid


Mensen zijn tegelijkertijd elkaars absolute meesters en tevens elkaars absolute afhankelijken (we hebben elkaar en elkaars liefde nodig)

Zelfbevestiging (als surrogaat voor bevestiging)
 • Het nastreven van status - macht – genot – materieel bezit – roem - eer
 • Anderen neerhalen, negeren, afkeuren, denigreren, verstoten
 • Alle verslavingen
 • Bevestiging afdwingen
 • Onszelf bevestigen
 • Jezelf boven anderen proberen te verheffen door hen de loef af te steken
 • Anderen naar beneden pogen te duwen door de impressie te wekken dat ze minder zijn dan wij / de ander een “kopje kleiner maken”
 • Je teveel beroepen op je deskundigheid
 • Groot en gewichtig lijken
 • De ander bevestigen om een gewenst resultaat te bereiken is ook een vorm van zelfbevestiging
Bevestigingstherapie
 • Het is een therapie van affectiviteit
 • De wederzijdse goedheids onthulling tussen mensen
 • Het “er-mogen-zijn” als focus punt
 • Het mét de ander kunnen zijn
 • Het weer kunnen ervaren van het eigen GOED zijn (door bevestiging van een ander).
 • Weer zelfliefde en een gevoel van eigenwaarde kunnen ervaren
 • Door de ander als GOED gekend en gevoeld worden
 • Kunnen genieten in geopendheid
 • Geen streven om iets te willen bereiken in de ander
 • Bevestigende bejegening
 • Bevestigen is een zijns-kwalificatie, geen gebaar of doen alleen.
 • Waarachtigheid
 • Onbesmette echtheid
 • Onvoorwaardelijke liefde accepteert en omhelst de persoon zoals hij is


In de bevestiging
mag de ander geheel zijn zoals hij is
Om te kunnen worden die hij is
Maar nog niet kan zijn
En hij mag zichzelf worden
Op zijn eigen wijze en in zijn uur

Liefde geven als proces in een relatie
 • De liefde ontvangen
 • Je openen voor & door de liefde
 • Er welt liefde in je op = wederzijdse liefde
Bevestiging moet onvoorwaardelijk zijn om helend te werken.
 • Bevestiging opent
 • Een bevestigd mens is een geopend mens.
Je moet de ander niet overweldigen met je liefde, maar rekening houden met wat de ander aankan en wat “past”.

Sas: 
Ik noem bevestigd zijn: het gevoel van "GoedGenoegheid", van "Gerustigheid".
Voldoende bevestigd komt het mooiste van ieder mens vanzelf tevoorschijn.

Een pater zei:
God is geduldig
God zegt: ge hoeft niet op uw tenen te staan
Dan krijgt ge maar kramp

  Geen opmerkingen:

Een reactie posten