Biodanzalogie

Hier vind je regelmatig berichten over Biodanza; de theorie, de praktijk, de vertaling naar het dagelijks leven, de effecten, poezie en meer....

donderdag 14 mei 2015

Voorproefjes van de schooltheorie (23,24,25 sessie's en workshops)

De Biodanza sessie & De wekelijkse sessie en workshops


Regelmatige deelname aan wekelijkse lessen is van essentieel belang wil het transformatie proces dat Biodanza je kan bieden werkelijk op gang komen.
Voor het creëren van kwalitatief goede lessen zijn een aantal elementen van belang:

 • Eerlijkheid: een Biodanzales is een bron van Vivencia’s en geen dansvoorstelling. De docent doet wel dansen voor, maar uitsluitend met het doel deelnemers te inspireren en motiveren. Niet om te laten zien hoe het moet of hoe mooi hij of zij zelf kan dansen. Ook tijdens het gezamenlijk doen van de oefeningen zal de docent vaak meedansen, zodat er een sfeer van toestemming en gezamenlijkheid ontstaat. Bij meer gevorderde groepen zal een docent zichzelf soms vrijstellen van bepaalde dansen om het proces beter te kunnen faciliteren.
 • Er zijn geen toeschouwers in de lessen. Iedereen die er is doet mee, ook al heeft iedere deelnemer de vrijheid een dans over te slaan vanwege lichamelijke beperking of verlegenheid. Wanneer je alleen kijkt en zelf geen Vivencia ervaart, zien sommige dansen er misschien vreemd uit, zweverig, extatisch of onbegrijpelijk. Dat geeft een vertekend beeld en doet geen recht aan de schoonheid van de innerlijke beleving, de oprechte ontmoetingen en de privacy van de deelnemers.
 • De les is een ceremonie van de viering van het leven en dat vraagt veiligheid en eerbied.


And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.  Friedrich Wilhelm Nietzsche

Er zijn nu en dan expressieve en creatieve dansen in de lessen, ze hebben als doel deelnemers uit te nodigen zich authentiek uit te kunnen drukken. Ze zijn niet bedoeld “mooi” of “goed” te moeten worden of aan bepaalde eisen te voldoen.

Het is heel belangrijk dat de docent een sfeer van oprechtheid, authenticiteit, spontaniteit, intimiteit, eerlijkheid, menselijkheid en vrijheid kan creëren. Binnen die sfeer kunnen deelnemers tevoorschijn komen zoals ze werkelijk zijn. Biodanza legt nooit dwang op, een docent zal dus nooit aandringen, wanneer een deelnemer niet mee wil doen aan een bepaalde oefening. Wel zal de docent altijd uitnodigen, aanmoedigen, enthousiasmeren en ondersteunen.

De ruimte waar de Biodanza les wordt gegeven is belangrijk, maar belangrijker nog is de groep die samen met de docent de werkelijke ruimte vormt, waarbinnen het proces van Biodanza mogelijk wordt. Daarom is het essentieel dat deelnemers vertrouwd raken met elkaar en wekelijks komen. In deze tijd van vluchtige contacten en overvolle agenda’s is dat soms een lastig aspect. Toch worden de lessen veel diepzinniger wanneer de groep zich werkelijk verbind en zeer regelmatig en trouw samen danst. De integratie van de groep is dus een eerste vereiste voor het kunnen verdiepen van het transformatieproces. De mate waarin deelnemers plezier met elkaar kunnen maken is een belangrijke indicator van integratie.Een Biodanza les duurt maximaal 2 uur. Er is vaak een beetje theorie of wat uitleg van een thema en daarna beginnen de oefeningen; het praktijkgedeelte van de les dat ook Vivencia wordt genoemd. Een les voor verder gevorderden kan maximaal 2 en een half uur duren. De theorie en uitleg zijn altijd voor aanvang van de Vivencia, omdat tijdens de dansen niet meer gesproken wordt door de deelnemers en het denken en analyseren daardoor kan worden losgelaten. Lessen worden daarom ook niet nabesproken.

De theorie in de lessen helpt om deelnemers een aanknopingspunt te geven t.a.v. het transformatie en integratie proces en ook om de leden van de groep intellectuele toestemming te geven om zich vrij te bewegen en te uiten. Een theoretische basis helpt om de aanvankelijke hinderpalen van angst en onzekerheid te overwinnen. Ook kan er op die momenten een rustige open dialoog ontstaat, waarin ruimte in voor verschillende standpunten. Zo wordt ook de aanvankelijke ongelijkheid in de relatie tussen docent en deelnemer doorbroken.

Zo nu en dan is er vóór aanvang van een Biodanza les een “deelronde”. Een moment waarom deelnemers iets kunnen delen over de ervaringen van de afgelopen lessen en het effect in hun leven of processen waarin ze zich bevinden. Er wordt dan gedeeld vanuit het hier en nu en de ervaringen, zonder analyse en commentaar van de groep of de docent. De docent en andere leden van de groep luisteren actief naar de persoon die ervaringen deelt, er ontstaat daardoor geen psychotherapiesessie.Dance is the hidden language of the soul.  - Martha Graham

Lessen hebben een heel specifieke opbouw. Er ontstaat een soort golfbeweging:
 • Het ervaren van zichzelf en de eigen identiteit d.m.v. ritmische, actievere, speelse en soms expressieve dansen en oefeningen
 • Het ervaren van regressie d.m.v. trance en het doen van zachte, rustige, ontspannen melodische dansen en oefeningen. De waakzaamheid en
  controle functies van deelnemers worden wat verminderd.
 • Aan het einde worden deelnemers weer geactiveerd. Ze worden weer in contact gebracht met hun identiteit en zelfgevoel zodat ze geïntegreerd naar huis kunnen gaan.

De opeenvolgende lessen worden ook ontworpen in een opbouwende lijn, zo dat deelnemers niet het gevoel hebben dat ze over hun grenzen gaan door oefeningen te doen waar ze nog niet aan toe zijn. Maar op een manier die uitnodigt een ontwikkeling door te maken die waardevol en acceptabel is.

Biodanza oefeningen veroorzaken biochemische en neurovegetatieve effecten en daar moet de docent bij het vormgeven van de lessen rekening mee houden. Er zijn oefeningen die actie stimuleren en er zijn oefeningen die aanzetten tot rust en herstel, ze werken harmoniserend.


Ook de formuleren, de korte uitleg van de oefeningen is belangrijk. De formulering van oefeningen omvat:
 1. De naam van de oefening
 2. De manier van uitvoeren en het voordoen van de oefening
 3. Iets over het effect van de oefening op het organisme
 4. Het belang van de oefening als bron van een specifieke Vivencia

Voor beginners zullen de formuleringen eenvoudig en praktisch zijn. Voor gevorderden zullen de formuleringen poëtischer en soms diepzinniger of wat meer filosofisch zijn.

De oefeningen

Oefeningen verbeteren de verbinding met het leven op drie niveaus: Het oproepen van het ervaren van verbinding met zichzelf, met anderen en met het leven als geheel.

Er zijn oefeningen die je individueel doet, die je met tweetallen of in kleine groepjes doet en er zijn oefeningen die je met de groep als geheel doet.
Er zijn oefeningen van integratie, van gevoelsontwikkeling en van expressie van het potentieel. Ook zijn er oefeningen die een archetypische symboliek of een rituele functie hebben.

De meeste oefeningen doe je op muziek, maar er zijn er ook die je doet in de stilte of waarbij je de stem gebruikt.

Er zijn verschillende niveaus van wekelijkse lessen:
 • Basis (lessen voor beginners die het integratie proces in gang zetten, de lessen vormen een inleiding er is nog een geringe mate van vivenciële diepgang)
 • Verdieping (lessen voor gevorderden waarin Vivenciële intensiteit binnen de vijf lijnen wordt verhoogd)
 • Verankering (lessen voor vergevorderden die tot doel hebben diepe veranderingen die zich al hebben voltrokken te stabiliseren. Het ontwikkelen van een essentieel begrip van Biodanza als een systeem om het menselijk bestaan te verbeteren en het binnen de eigen levensstijl plaats geven van de veranderingen die Biodanza teweeg heeft gebracht)Het groeiproces in Biodanza d.m.v. wekelijkse lessen duurt twee tot drie jaar. Het eerste jaar zijn beginners lessen, het tweede en derde jaar verdiepingslessen en verankeringlessen. Per individu kan het moment van verdieping en verankering nogal uiteenlopen.

Open lessen

Soms worden er open lessen gegeven, om nieuwe mensen kennis te laten maken met Biodanza. Soms worden ze gegeven voor aanvang van een dansfeest of op een festival. Deze lessen hebben als doel, mensen kennis te laten maken en iets te vertellen over Biodanza, maar ze hebben een heel ander kwaliteit dan een wekelijkse les in je eigen groep. Het doel is:
 • Deelnemers wat laten beleven qua beweging en motorische integratie
 • Wat dansen van ritme en rustige harmonie te laten ervaren
 • Iets te vertellen over een nieuwe levenshouding die creatiever en affectiever is
 • De mooie muziek te laten voelen en horen
 • De levensvreugde en transformerende kracht van Biodanza uit te dragen

De kunst van een beginnersles

Voor docenten zijn niet de ver gevorderden lessen, maar juist de eerste lessen en de open lessen misschien wel de grootste uitdaging. Iemand kennis te laten maken met een heel nieuwe manier van leven en groeien zonder teveel angst en weerstand op te roepen is een vak apart. Veel afgestudeerde docenten zijn zo enthousiast over hun ervaringen (ik ook) dat ze te hard van stapel lopen in die eerste lessen. Te veel oefeningen, te diepe regressie oproepen, te veel contact en intimiteit van deelnemers vragen, te veel creativiteit en expressie oproepen. Dat schrikt beginners af. Bewegen op muziek in een groep is al spannend op zichzelf. Het is dus heel belangrijk om de kunst van de geleidelijkheid te ontwikkelen. Momenteel zijn er didactische docenten die programma’s ontwikkelen voor de opbouw van de eerste lessen van nieuwe deelnemers. Dat kan heel waardevol zijn. Misschien is je eerste les wel de belangrijkste die je ooit doet, omdat je daardoor besluit door te gaan of het hierbij te laten.Je kunt in je eerste les diepzee duiken ook niet direct naar een schat duiken of de prachtigste vissen zien. Je zou benauwd en in paniek boven komen, zonder schat, zonder natuurschoon te hebben gezien. Iedere duikles leer je de fijne kneepjes van het diepzee duiken, je begint in een zwembad, leert je uitrusting kennen, leert de regels van communicatie onderwater, leert hoe belangrijk je buddy (je duikmaatje) is en ontdekt je eigen duiktalent. Pas maanden of soms jaren later, stuit je ineens op schatten en natuurschoon. Zo is het ook met Biodanza, stap je voor stapje ontwikkel je een nieuwe levenskunst.

Het proces van de groep is een belangrijke aanwijzing voor de docent bij het maken van lessen en het voorstellen van oefeningen. Wanneer deelnemers elkaar spontaan gaan begroeten bij binnenkomst, zal een docent pas ontmoetingsoefeningen introduceren. Wanneer deelnemers elkaar spontaan in de ogen gaan kijken, zullen pas oefeningen van oogcontact worden voorgesteld, enzovoort.

 “Everytime you smile at someone, it is an action of love, a gift to that person, a beautiful thing.” Mother Teresa

Naast de wekelijkse lessen zijn er ook workshops

Naast de wekelijkse lessen kunnen deelnemers hun veranderingsprocessen verdiepen en vernieuwen door het doen van workshops.

Workshops worden pas gevolgd met minimaal 50 uur vivenciële ervaring. Biodanza workshops duren meestal 1, 2 of 3 dagen en hebben een speciaal thema. Ook zijn er langere workshops die meestal plaatsvinden in een residentiële structuur, zodat deelnemers samenleven in een omgeving die contact met de natuur bevordert.Geen opmerkingen:

Een reactie posten