Biodanzalogie

Hier vind je regelmatig berichten over Biodanza; de theorie, de praktijk, de vertaling naar het dagelijks leven, de effecten, poezie en meer....

dinsdag 26 mei 2015

Voorproefjes van de schooltheorie (26+28 de groep, de muziek en de oefeningen)

Dit is de laatste blog over de school theorie voorproefjes.


Ik hoop dat het therapeuten die mogelijk mensen naar ons doorsturen,  laat zien, hoeveel achtergrond er aan de methode verbonden is. Dat het nieuwe mensen naar de opleidingen brengt. Dat het mensen die de opleiding volgen enthousiast maakt om steeds meer te studeren. En dat het journalisten kan helpen bij het schrijven van stukken over de schoonheid van deze methode. 

Deze theorie voorproefjes zijn maar het topje van de ijsberg! 26 De Biodanza groep

De groep waar binnen deelnemers Biodanza beoefenen moet een soort Biogenerator zijn; een centrum dat leven voortbrengt. De groepssfeer moet instemmend, faciliterend, aanstekelijk, integratief, creatief en transcendent zijn.
Instemmend: De groep geeft toestemming aan de leden om de eigen verdedigingsmechanismen minder sterk te maken. Dat opent de weg naar affectie.

  • Faciliterend: De gezonde uitingen van de deelnemers worden in elkaar versterkt door het stimuleren van levenskracht, het verlangen naar contact, vreugde en creativiteit.
  • Aanstekelijk: De groepssituatie kan aanstekelijk zijn ten aanzien van het groeiproces dat in gang wordt gezet.
  • Integratief: Iedere deelnemer kan nieuwe stappen zetten op zijn of haar eigen kronkelende pad van ontwikkeling. Er ontstaan integratieve processen van nieuw ouderschap of iemand weer bij de “stam” betrekken.
  • Creatief: In de groep ontstaat expressieve situaties, er is ruimte voor het bijzondere, onverwachte en wonderbaarlijke.
  • Transcendent: De groep ontwikkelt een diepe verbondenheid bij sommige dansen, oefeningen, ceremonieën van viering van het leven en trance.


“I am life that wants to live, in the midst of life that wants to live.”
Albert Schweitzer

De Biodanzagroeps-sessie is een omgeving die speciaal gericht is op het ontwikkelen van authentieke menselijke ontmoetingen. Dat ontstaat soms wel en soms niet, afhankelijk van de mate van gezondheid en integratie van de groep en haar leden. Wanneer er een authentieke ontmoeting plaatsvindt, zet deze werkelijk veranderingen in de identiteit in gang. Biodanza lessen zijn bovenal bedoeld als een opening naar onschuldige en universele liefde.

Half open structuur
Groepen zijn meestal half open van structuur. Dat wil zeggen, de groep blijft voor langere tijd bijeen en is zo nu en dan open voor het instromen van nieuwe leden. Wanneer er te vaak nieuwe leden instromen, komt de integratie van de groep niet goed op gang. Het overstappen van deelnemers van de ene naar de andere groep (en docent) wordt meestal afgeraden. Het kan een patroon zijn van deelnemers om steeds van groep te veranderen wanneer er essentiële aspecten in zichzelf worden aangeraakt. En soms kan het juist wel een goed idee zijn een andere groep te zoeken, de huidige docent kan deelnemers dan helpen bij het vinden van een andere groep en/of een andere docent. Biodanza is echter niet bedoeld als vrijblijvende vrijetijdsbesteding, waarin overstappen van de ene naar de andere groep veel begrijpelijker is. Het doorlopen van beginners en gevorderden lessen bij dezelfde docent is geen verplichting maar wel dé manier om de beste resultaten te bereiken.


Een docent zal resoluut ingrijpen bij schadelijke of agressieve uitingen of verklaringen tegen andere leden van de groep en kan in zo’n geval een groepslid (alleen indien heling en integratie niet mogelijk is) verzoeken de groep te verlaten.


28 
Officiële lijst van oefeningen, presentaties en muziek van Biodanza

Tijdens het laatste jaar van de opleiding ontvangen aankomend docenten een catalogus met alle officiële Biodanzaoefeningen zoals Rolando Toro die heeft ontwikkeld. Van iedere oefening is beschreven wat het doel, de uitleg en de bedoeling van de oefening is en hoe de docent de oefening het beste kan introduceren. Van iedere oefening zijn beginners en meer gevorderde varianten mogelijk.

Daarnaast is er een set van officiële en goedgekeurde Biodanza muziek. Veel docenten gebruiken speciale computerprogramma’s om lessen en speellijsten samen te stellen. Tegenwoordig werken veel docenten met I-tunes, maar er zijn ook heel ingenieuze systemen waarin je niet alleen de les, maar ook allerlei technische aanwijzingen en lesthema’s in kunt verwerken.

Docenten in Nederland dragen af aan Buma-Stemra, zodat de componisten en muzikanten van de gebruikte muziek betaald worden.

Er zijn momenteel ontwikkelingen gaande waarin:
  • Theoretisch materiaal ontwikkeld wordt dat te gebruiken is op een I-pad
  • Dvd’s worden geproduceerd waarop de juiste uitvoering van oefeningen en dansen wordt vastgelegd door zeer ervaren docenten die veel met Rolando hebben samengewerkt
  • De oude muziek (soms nog van langspeelplaten) wordt verbeterd
  • De opleiding tot didactische docent (zij geven les aan mensen die Biodanzadocent willen worden) wordt uitgebreid en verdiept.

Alles om het systeem van Biodanza te verstevigen en te versterken.


Ik neem even vakantie van het blogschrijven. Na de zomer (of als ik eerder barst van inspiratie) ga ik weer verder schrijven...Geen opmerkingen:

Een reactie posten