Biodanzalogie

Hier vind je regelmatig berichten over Biodanza; de theorie, de praktijk, de vertaling naar het dagelijks leven, de effecten, poezie en meer....

donderdag 23 juli 2015

Biodanza BeweegRedenen


Biodanza biedt een transformatie proces aan. Je leert jezelf kennen, je leert de anderen kennen. Je ontdekt hoe je meer tot leven kunt komen. Je breidt je mogelijkheden uit en ontwikkelt jezelf. Je ontwikkelt en ont-wikkelt je tegelijk.


Bij Biodanza is de transformatie existentieel en motorisch. Tegelijk met je manier van bewegen en in je lijf zitten, verandert je bestaan en je manier van contact maken (met jezelf, de ander en de groep).

Er zijn verschillende ingangen mogelijk bij Biodanza. Sommige docenten vertellen veel over het leven, je manier van in het leven staan, en hoe je je manier van leven kunt verruimen, en uitbreiden. Andere docenten kiezen de beweging als ingang. Die beweging is een prachtige ingang, want….

Alles wat je motorisch ontdekt en leert, verandert ook je bestaan.

Existentie en motoriek zijn een eenheid. Als je een beweging maakt van je openen, open je je ook meer voor het leven. Als je vrijer beweegt in je lijf, beweeg je je ook vrijer in je leven. Als je meer contact met jezelf maakt, maak je ook meer contact met het leven en met je omgeving.
Ik hou heel erg van zowel de weg van beweging naar bestaan, als van de weg van bestaan naar beweging. Beide ingangen zijn even prachtig. Die existentiële ingang wordt echter wat sneller gezien als eng en zweverig. Daarom kampt Biodanza soms met een zweverig en vaag imago. Daarom kies ik in eerste instantie het liefst voor de ingang van de beweging. Dat is concreet en begrijpelijk. Het is meer toegankelijk voor mensen van allerlei achtergronden. Het doet praktischer aan, maar het is in essentie even diepzinnig!

Vertrouw op je lichaam en je beweging. Laat je lijf je de weg wijzen naar een liefdevoller en openhartiger bestaan. Als je helemaal in je lijf komt, kom je ook helemaal in het bestaan, in je leven. Het bestaan is heel praktisch, helder en tegelijk heel diepzinnig en mysterieus.

Biodanza gaat veel meer over ervaren, dan over begrijpen. Het gaat meer over beleven, dan over bestuderen. Het lichaam kan heel goed leren buiten het cognitieve (mentale) begrijpen om. Als je lichaam iets leert, komt het begrip later vanzelf in je op.


Als je kijkt naar bewegingen, worden in je hersenen neuronen geactiveerd, die met die beweging te maken hebben. Dat zijn de spiegelneuronen. Als de ander loopt, activeren jouw hersenen dezelfde neuronen als wanneer jij zelf zo loopt. Zo kun je elkaar aanvoelen, en van elkaar leren, buiten het begrip om. Zo leren we als kind bewegen, en zo kun je je ook in de ander verplaatsen.Dat is ook de reden waarom we bij Biodanza dansen voordoen. Niet om een show op te voeren of te laten zien hoe goed we kunnen dansen. Maar om te communiceren met de spiegelneuronen van de deelnemers in de groep. Zo kun je ook je motorische repertoire uitbreiden, door bewegingen te zien, die heel anders zijn dan je eigen bewegingsgewoonten.

Je bewegingsgewoonten vertellen je geschiedenis. Soms zijn er hiaten in je bewegingsrepertoire ontstaan. Dingen die je niet geleerd hebt, waarin je niet bent aangemoedigd, bevestigd, gesteund, geholpen. Je hebt misschien moeite met ritme, met het integreren van je hele lichaam in beweging, met vloeiendheid, met aanwezigheid, met behendigheid, met snelheid of vertraging. (er zijn er nog veel meer...) 

Al die bewegingskwaliteiten hebben ook verbinding met hoe je in het leven staat. Leef je in je eigen tempo, ben je iemand uit één stuk, kun je bewegen in verschillende situatie's, hoe ga je om met obstakels, ben je aanwezig in contact, ben je handig, hoe ga je om met uitdagingen, kun je versnellen en vertragen als dat nodig is, of raas je maar door, of kom je niet op gang? 

Biodanza helpt je om, alsnog de lege plekken op te vullen, nieuwe ontdekkingen te doen. Iedereen heeft hiaten. Iedere Vivencia opent een nieuwe deur, is een kans, een uitnodiging. Transformatie ontstaat door nieuwe bewegingen te onderzoeken en eigen te maken. Elke week zijn er nieuwe kansen, je kunt je eigen tempo volgen. Het heeft geen haast. Je bent al helemaal goed genoeg. Biodanza is een uitnodiging…Elke dans bij Biodanza is een uitnodiging tot transformatie.

De docent nodigt je in de lessen steeds uit om de bewegingsvoorstellen, echt te bekijken en ze uit te proberen; ze te beleven. Vanuit je eigen vermogen. Zo open je je voor nieuwe mogelijkheden. Daarnaast zijn er ook contact voorstellen en existentiele uitdagingen....

De loop is een prachtig begin...

We beginnen de lessen vaak met een loop. Een loop is een schitterende beweging. Jouw manier van lopen laat veel zien. In je beweging kun je dingen laten zien die met geen pen te beschrijven zijn. Het is dan niet te bedoeling dit te interpreteren, maar om het van elkaar te zien en in jezelf te ervaren.

Biodanza is spannend. Dat komt vooral doordat het lichaam zo eerlijk en altijd zichzelf is. Zonder te praten in de gelijkwaardigheid van de groep, ben je wat je bent. Het lichaam liegt nooit en beweging is oprecht, openhartig en ontroerend onthullend.

Maar juist daarom is beweging zo’n rijke ingang naar het transformeren van je bestaan.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten