Biodanzalogie

Hier vind je regelmatig berichten over Biodanza; de theorie, de praktijk, de vertaling naar het dagelijks leven, de effecten, poezie en meer....

woensdag 29 oktober 2014

Liefdes Brieven

Ik doe niets liever dan liefdes brieven schrijven. 

Ik ben een schrijver in hart en ziel. Alles wat ik schrijf is bedoeld als liefdesbrief. Of ik nu gedichten schrijf, aantekeningen maak, samenvattingen, Biodanzalogie probeer te schrijven, kaartjes schrijf, boeken... het zijn allemaal soorten van liefdes brieven.

Ik probeer steeds de liefde aan het woord te laten. Soms lukt dat, soms niet. Ik flap er ook wel eens iets uit. Ik schrijf ook wel eens lelijke woorden. maar de schrijver in mij, schrijft het liefste liefdes brieven. Vandaag een liefdesbrief.... aan alles dat niet ideaal is...De schoonheid van het niet ideale

Soms fantaseer je over je leven
Dan bedenk je alles het liefst
Zo ideaal mogelijk

Liefde en harmonie
Gezondheid en gemak
Iedereen die
Z'n bestemming vindt
Niemand die ziek wordt
Verslaafd raakt
Diploma's niet haalt
Geen sterven
Geen verliezen
Geen werk dat plotseling stopt
Van alles voldoende

Gemoedsrust
Zonnige humeuren
Begrip
Bevestiging
Vrede
Een ontspannen slaap
Geen chronische kwalen
Altijd ontspanning
En moed
En zachtheid
Overal waar je gaat

Maar het leven is niet ideaal
Soms zit het mee
Soms zit het tegen
Soms vier je feest
Soms schrik je op

Soms wordt je geholpen
Soms zit je
Met een erfenis
Van iemand anders opgescheept
Soms wordt je gedragen
Soms moet je alleen
Dragen wat er te dragen is

Soms ontdek je ineens
Hoe schitterend mooi
Dit allemaal eigenlijk isHet niet ideale
Spreekt je aan
Op de kracht
Die je in je hebt
Het vraagt om moed
Om vertrouwen
Het lef om te voelen
Wat iets je doet
Het zorgt ervoor
Dat je je opent
Voor nieuwe inzichten
Het schud je wakker
En het vraagt je
Te laten zien
Uit welk hout
Je gesneden bent

Het zorgt voor
De lijnen in je gezicht
De sterke en zwakke plekken
Het vormt je houding
De manier waarop
Je stappen zet
Het beïnvloed
De klank van je stem
De manier waarop je
Aanraakt
En oogcontact maakt

Alles dat gebeurt
Beïnvloed je levenshouding
Letterlijk
En figuurlijk
En dat maakt je
Tot wat je vandaag bent
Anders dan alle anderen

Met pretlichtjes
Of tranen
Met pijnlijke spieren
Of een onzichtbare wond
Met geweldige talenten
Of een diep verlangen

En soms
Als je vergeet
Te hopen
Op een ideaal leven
En even helemaal opgaat
In het leven
Zoals het nu is

Besef je ineens
Hoe mooi je leven is
Gewoon zoals het nu is
Met alles erop en eraan
In alle weersomstandigheden
Wat er ook gebeurt

Je schrikt even op
En zucht eens diep
En omarmt gewoon
Het leven dat je leidt
En de mensen om je heen
En je weet dat je rijk bent
Schatrijk

En dat dit eigenlijk
Behoorlijk geweldig is
En vol schoonheid

Kijk maar eens om je heen
Waar je nu bent
En met wie
En waarom

Dan maakt het toch niet uit
Of het leven ideaal is
Of juist niet
Of niet helemaal

Het is jouw lieve leven

Jouw wonderschone leven


maandag 27 oktober 2014

De vijf lijnen - inleiding (deel 1)

De 5 lijnen in Biodanza

Vitaliteit, creativiteit, affectiviteit, seksualiteit, transcendentie zijn potentiële menselijke kwaliteiten die al dan niet ontwikkeld, onderdrukt, onbekend, bewust en gebruikt zijn. Vijf lijnen van menselijke potentie die meer beleefd en geleefd kunnen worden. De weg naar gezondheid en welbevinden is die van integratie. Het proces van Biodanza helpt je de natuurlijke potenties te ontdekken, te ontwikkelen en meer uit te drukken in je leven. In de wekelijkse lessen worden deze thema’s of potentiële vermogens  steeds opnieuw gestimuleerd, aangemoedigd en ontwikkeld. We noemen deze 5 thema’s de vijf lijnen van Vivencia. 1. Vitaliteit is het leven met energie tegemoet treden en een goede balans vinden tussen actie en rust. Het is belangrijk om vitaal te zijn zodat je kunt uitreiken naar wat je nodig hebt en verlangt in het leven. Vitaliteit voedt blijdschap, levenslust en geeft je het vermogen om levendig (in je) lichaam zijn. 
 2. Seksualiteit en sensualiteit horen bij ieder levensaspect, al wordt dat vaak niet erkend. Een glimlach, een gebaar, een hand die zachtjes vastgehouden wordt of streelt. In Biodanza wordt dit aspect van het leven op zachte wijze herontdekt. Je vermogen tot intimiteit en sensualiteit nemen toe. Seksualiteit begint bij opnieuw leren verlangen en bij het ontdekken en wakker maken van plezier in jezelf. 
 3. We creëren een relatie, een moment, een toekomst. Creativiteit heeft te maken met hoe je leeft en leven creëert voor jezelf en anderen. 
 4. Als we anderen ontmoeten, hebben we de vaardigheid nodig om genegenheid te geven en te ontvangen. Empathie maakt dat we ons kunnen verplaatsen in een ander. Affectie is onze natuurlijke mogelijkheid tot liefhebben en genegenheid ervaren. 
 5. Transcendentie is het moment waarin je jezelf overstijgt en je verbindt met het grotere geheel. Het is openen naar het totale menselijk potentieel.

Door het werken met Vivencia (het lichamelijk beleefde moment) ten aanzien van deze 5 lijnen krijg je meer toegang tot je persoonlijke mogelijkheden.Vitaliteit
Begint bij een baby met beweging en vitale energie.

Vitaliteit is gezondheid, levenskracht, levenslust, vreugde, de impuls om te willen leven, kunnen bewegen met kracht. Vitaliteit is het leven met energie tegemoet treden en een goede balans vinden tussen actie en rust. Het is belangrijk om vitaal te zijn zodat je kunt uitreiken naar wat je nodig hebt en kunt verlangen in het leven. Vitaliteit is het voelen van je vitale energie, je impuls om de wereld tegemoet te treden, je biologische aanleg tot gezondheid. Vitaliteit herken je bijvoorbeeld aan: uithoudingsvermogen, levendigheid van de bewegingen, het gemak waarmee iemand lacht, behendigheid, geluid en uitdrukking van de stem, helderheid en intensiteit van de blik, harmonie en de kracht van de gebaren.Seksualiteit
Begint bij een baby met contact, streling en liefkozingen.

Seksualiteit is: genieten, plezier, seksueel genot, voortplanting, seksuele relaties, vreugde kunnen ervaren via de zintuigen, het vermogen te geven en te ontvangen. Seksualiteit heeft te maken met het toegang hebben tot het vermogen plezier te hebben, te genieten en het kunnen voelen van verlangen. Seksualiteit begint bij het ontdekken van verlangen en plezier en het wakker maken van het vermogen te genieten in ons zelf. In Biodanza ontdek je dat het lichaam vriendelijk en teder is, dat het een prachtige harmonie bezit, dat het weelderig is en mooi van zichzelf. Bij seksualiteit gaat het ook om leren genieten van dagelijkse genoegens zoals een lekker warm bad, het uitkiezen en proeven van voedsel, een ontspannende massage, met blote voeten in het gras lopen, de zon op je huid voelen, enzovoort.Creativiteit.
Begint bij een baby met vrijheid, expressie en nieuwsgierigheid.

Creativiteit is expressie en vernieuwing, iets maken, fantasie. Het vermogen om puur en spontaan te zijn, creatieve renovatie, groei en gezonde verandering, vernieuwingsimpulsen. Creativiteit heeft te maken met het vermogen om een eigen persoonlijk antwoord te geven op verschillende levenssituaties. Zelfexpressie, eigenwaarde, werk activiteiten en innovatie hebben allemaal creativiteit nodig. We creëren een relatie, een moment, een toekomst. Creativiteit is hoe je leeft en leven creëert voor jezelf en anderen. Heimelijk onderdrukt de beschaving soms de natuurlijke creativiteit van mensen. Het is essentieel deze kwaliteit juist te stimuleren en te faciliteren.Affectiviteit
Begint bij een baby met geborgenheid, bescherming en voeding.

Affectiviteit is contact, verbinding, liefde, vriendschap en het solidariteitsinstinct. Het vermogen de ander te ontmoeten, ons instinct voor respect, tederheid. Met affectiviteit bedoelt Rolando een toestand van diepe genegenheid voor andere menselijke wezens, die gevoelens van liefde, vriendschap en altruïsme en solidariteit kan oproepen, evenals moederlijke en vaderlijke gevoelens. Als we anderen ontmoeten, hebben we de vaardigheid nodig om genegenheid te geven en te ontvangen. Empathie maakt dat we ons kunnen verplaatsen in een ander. Affectie is onze natuurlijke mogelijkheid tot liefhebben en genegenheid ervaren. Het is het geven en ontvangen van tederheid en liefde. Het genieten van vriendschap, het delen met elkaar en het respecteren van elkaar. Mens zijn met elkaar.
Transcendentie
Begint bij een baby met omgevingsharmonie en een vrije ademhaling.


Transcendentie is de band met de natuur, het gevoel dat je deel uitmaakt van het universum, de verbinding met al wat leeft, mystieke extase. De toestand van bewustzijnsverruiming; de alles overtreffende ervaring van de eenwording met het Universum. Transcendentie helpt je je ego te kunnen overstijgen, hogere niveaus van integratie met de mensheid, de natuur en het universum te kunnen bereiken. Het gevoel te hebben te horen bij het leven als geheel. Het is je openen naar het totale menselijk potentieel.

zondag 26 oktober 2014

Biodanza; de beoefening van liefde


Twee heel belangrijke pijlers waar de theorie van Biodanza op rusten zijn: Het Vitale Onbewuste en het Biocentrisch PrincipeHet Vitale Onbewuste

Het vitale onbewuste is een oerwijsheid van de cellen. Wijsheid die uit is op een universeel gevoel van welbevinden van zelfbehoud. Het is in syntonie met de levende essentie van het universum. De levensenergie stroomt als een vloedgolf door ons en de natuur heen. Wij mensen blokkeren deze stroom en proberen ons te isoleren, terwijl we in werkelijkheid verbonden zijn via een subtiele telepathische intelligentie, die liefdevol van aard is en waarvoor we ons kunnen openstellen of afsluiten.Biocentrisch Principe

Dit is het besef dat het leven heilig is. Het Biocentrisch principe beoogt het leven te versterken en zijn evolutionaire krachten tot uitdrukking te brengen. Het is een diepe verbinding met het leven. Het besef dat we leven om binnen de intimiteit van het leven, meer leven te creëren. Het is het besef dat de hele werkelijkheid heilig is. Het besef dat het heilige optreedt in alle omstandigheden waarin het leven aanwezig is. Alle leven is heilig. Biodanza promoot een niet aflatende eerbied voor het leven.Deze pijlers vertellen ons dat:

 • Het lichaam een heel eigen wijsheid heeft waarnaar we kunnen leren luisteren.
 • Het niet de vraag is of er genoeg energie voor ons is, maar hoe we ons voor de stroom van energie kunnen openen.
 • Afstemming en verbinding met alles om ons heen essentieel is.
 • Het leven het goede met ons voor heeft en liefdevol van aard is.
 • We verbonden zijn met alles om ons heen, of we het nu beseffen of niet.
 • Het leven kostbaar is en iets is dat beschermd, gekoesterd en gevoed moet worden.
 • Het belangrijk is om alle leven aan te moedigen.
 • Dat er geen scheiding is tussen het alledaagse en het heilige. Alles is heilig.
 • We ons kunnen oefenen om een niet aflatende eerbied oor alle leven te ontwikkelen.
Als het goed is, worden deze principes, zonder ze expliciet uit te spreken bevestigd in iedere les, iedere dans, iedere uitleg en iedere daad van Biodanza docenten. 

Om dat te leren consistent en congruent te doen, heb je gelukkig een leven lang om te oefenen. In die zin is het openen van het hart en het ontwikkelen van de affectieve intelligentie (de wijsheid van het hart) de oefening die iedereen eindeloos beoefent binnen Biodanza.


 Ik oefen... Saswoensdag 22 oktober 2014

Basis specialisatie Biodanza: Identiteit en Eigenwaarde

Dit is een beeldverslag van de eerste extensie die ooit ontwikkeld is in Biodanza. Helene Levy Benseft kwam hem geven op de School in Eindhoven. Helene is een klasse apart. Ik ben er sprakeloos van....

De drie pijlers van eigen waarde

Mooie uitspraken van Helene

De dans van het zaad, je danst je eigen groei...

Ongezouten uitspraken, waar ik blij van werd...

Het oude afpellen en loslaten, het goede koesteren...


Wat Biodanza voor mij betekent

Wat het me doet

Een heerlijk werkje van Jan de Dreu dat paste bij het weekeinde.

HIER. vind je een artikel over het boekje LEEF van Jan de Dreu. Ik hou erg van wat hij schrijft. HIER vind je het boekje. 


Ik ga nog een paar dagen sprakeloos zijn. 
Liefs SAS

dinsdag 14 oktober 2014

Biodanza met pijn of ongemak


Soms vragen mensen me of ze mee kunnen doen met Biodanza als ze pijn hebben of een motorisch ongemak. Ik heb daar zelf ervaring mee dus ik zal er hier iets over vertellen.Iets over mijn geschiedenis:

Voor ik Biodanza deed worstelde ik jaren lang met chronische pijn. Pijn vooral in mijn nek en schouders. De oorzaak was onduidelijk, maar steeds had ik spierpijn, last van stijfheid en soms geïrriteerde pees aanhechtingen en slijmbeurzen. Toen ik met Biodanza in aanraking kwam, was dat behoorlijk erg, zo erg dat ik in overleg met mijn huisarts besloot een maandenlang pijnprogramma te gaan volgen in het ziekenhuis. Hier leerde je omgaan met chronische pijn. Daardoor leerde ik goed voor mezelf te zorgen, inspanning en ontspanning af te wisselen, sommige dingen gewoon niet meer te doen en andere juist wel. 

En zo begon ik aan de Biodanza opleiding. Er was geen enkele docent die mij ooit zei dat er iets onmogelijk was, of aan me twijfelde vanwege mijn beperkingen. Aan het einde van mijn opleiding brak mijn reuma een periode uit, schoot de mini discus uit één van mijn kaken en had ik een virus op mijn evenwichtsorgaan. Wederom was er geen enkele docent die zei, stop er maar mee. Ik danste zoals ik kon, schreef mijn scriptie in stukjes van tien minuten (langer kon niet vanwege het duizelen) en slaagde met mijn hele hebben en houwen. Dat er nooit iemand tegen me zei dat “het niet kon”, vond ik geweldig. Ieder danste met wat hij was en kon en durfde.

Soms ging het dansen gemakkelijk, en knapte ik er enorm van op. Soms ging ik over mijn grenzen en moest ik het bezuren, soms was het gewoon niet zo aanwezig.

Wat me het meeste hielp was het feit dat niemand van de docenten twijfelde of ik wel kon dansen. Dans gewoon met wat is, dat was de houding. Er werd ook nauwelijks geanalyseerd, mijn pijn kreeg geen betekenissen, ik hoefde niet te verbeteren; ik kon gewoon SAS zijn met mijn mogelijkheden en beperkingen. Zoals iedereen zijn eigen mix heeft. 

Toen het eens een tijdje heeeeel slecht ging met mijn gewrichten heb ik een gebedje gedaan naar “DE LIEFDE”. Ik zei, Liefde, als je wilt dat ik je rechterhand word en Biodanza docent word, dan moet je mijn lijf in zo’n staat houden dat ik les kan geven. Maakt niet uit hoe, ik kan best wat ongemak hebben. Maar ik wil je rechterhand zijn en dansen en dat moet je dan mogelijk maken! Ik heb nog nooit een les of een opleidingsweekeind hoeven afzeggen. 

Soms gaat het gemakkelijk met mijn lijf en soms niet. Maar het is niet meer zo belangrijk. Ik dans met wat is. Soms gaat dat goed en soms stribbel ik tegen. En zo heeft iedereen zijn uitdagingen. Maar zolang je nog adem haalt is er meer gezond en goed met je dan fout. En dat gezonde is altijd aan te wakkeren. En kusjes helpen overal voor (bij mij althans!).Vanuit mijn ervaring en die van anderen heb ik een lijstje met tips voor je gemaakt. Die gelden voor gewone Biodanza lessen. Er is ook klinische Biodanza; dwz Biodanza voor speciale groepen zoals: psychosomatische aandoeningen, kanker, mensen met depressie, Parkinson, anorexia, enzovoort. Voor sommige groepen is het fijn een speciale docent te hebben met extra brede ervaring. Ik geef je tips vanuit mijn eigen ervaring. Ik ben geen klinische Biodanza docent. (wie weet ooit wel…)

De Tips:

Vertel de docent en je mede leerlingen even praktisch wat je hebt en of er wat gebruiksaanwijzingen voor je gelden, maar maak er geen drama verhaal van. Bij Biodanza werken we met het gezonde deel. Dat wat kan wordt aangemoedigd en gevoed. En dat kan helend werken. Je hoeft niet op zoek naar oorzaken, dans gewoon met wat je hebt en bent.

Pas op met flink zijn. Soms is het goed jezelf uit te dagen. Er is goede pijn en foute pijn. Goede pijn is als je er uiteindelijk je bewegingsvermogen door vergroot. Foute pijn is als je het de dagen na je les teveel moet bezuren. Meestal weet je in de dans wel wat je aan het doen bent. Niet flink zijn. Jezelf uitdagen op een levensbevorderende manier. Maar je nooit ergens overheen zetten of doorbijten.

Bij ballet leerde ik flink zijn en doorbijten.... geen goed idee! 

Als er iets is, dat je niet kunt, geef het eenvoudig aan en doe het gewoon niet. Sommige oefeningen kun je gemakkelijk even aanpassen. Je pakt er een stoel bij, houdt de muur even vast voor evenwicht, doet het met 1 arm, doet het wat rustiger, enzovoort. Luister naar je lijf en behandel dat met liefde en zorg.

Zorg dat je lekker warm bent. Koude geeft meer kans op pijn, stijfheid en blessures.

Als je bv hielspoor of een peesontsteking in je voet hebt, gebruik dan schoentjes voor de springerige oefeningen. Liever dansen met schoenen (ook al dansen we het liefst op blote voeten) dan helemaal niet dansen of het zo verergeren dat je er voor weken uit bent.

Pas op met statische belasting bij alle soorten van pijn. Te lang in één houding staan. Ik kan zelf niet goed lang in de cirkel staan met mijn armen een beetje van mijn lijf af. Probeer dat op te lossen. Pak iemand schouder even vast, of laat even los. Armen om elkaars heupen doet soms ook pijn, dan laat ik mijn armen langs mijn lijf hangen en raak ik mijn naasten op een andere manier aan. Zoek een oplossing die voor jou en de ander prettig is, zonder het contact te verliezen.

Als je niet lang kunt staan, pak er dan een stoel bij waar je af en toe even op kunt zitten.

Bij liggende oefeningen, neem een paar kussentjes mee en een dekentje. Pas dingen aan zonder dat je anderen uit hun Vivencia haalt.

Als je erg zweet (zomaar of omdat je het spannend vindt of omdat je veel isolerende smeuïgheid hebt) , neem dan een handdoekje mee of een schoon shirt.

Als je echt niet kunt staan of dansen, kom dan evengoed. Kies voor iedere dans iemand uit de groep en dans met je ogen. Kijk zo goed naar je gekozen danser dat je meegaat in de Vivencia. Kijken activeert je spiegelneuronen. In je hersenen activeer je dan dezelfde delen als wanneer je zelf zou dansen. Zo ontstaan wonderen en nieuwe mogelijkheden. Kijkend in Vivencia raken is heel bijzonder. De danser danst dan ook voor jou. Dat creëert een heel diepe kostbare verbinding.

Als er maar iets is dat je kunt bewegen, laat dat dan dansen, je ogen, je handen, je hoofd, je schouders, je adem, je ene voet. Er is altijd iets dan kan dansen.Voor aanrakingsoefeningen is afstemming essentieel. In principe is aanraking helend. Maar en zijn talloze soorten pijn en ongemak. Alleen jij zelf weet wat voor jou goed is. Jij mag best een gebruiksaanwijzing hebben. Zorg voor jezelf zonder de Vivencia van de ander en de groep te verstoren.

Biodanza kan je heel goed helpen je pijn of ongemak er te laten zijn zonder eronder te lijden. Het gezonde in je aan te wakkeren. Te kijken naar mogelijkheden. Meer te leren genieten. Te zoeken naar het fijne en levengevende. Soms ontstaat heling en soms genezing. Biodanza nodigt uit te dansen met wat is. Het leven in jou wijst je de weg…als je maar heel goed luistert.

Voor docenten:

Geef als docent veel toestemming aan je groep om te luisteren naar het eigen lichaam. Lichaamsgewaarzijn, feedback met het eigen lichaam en autoregulatie zijn essentieel in Biodanza. En zijn voor iedereen belangrijk.

Leer als docent je groep ook te dansen met degene die even iets minder kunnen. Ik heb geweldige dansen gedaan met iemand in een rolstoel, met een blinde, met een spastische man, met iemand die een posttraumatische stress stoornis had, met een anorexia patiënte enzovoort! 

Als iemand aan de kant zit, gooi kusjes, maak expressieve gebaren, ontmoet ze, betrek ze bij het proces.Pas je lessen niet teveel aan. Leer de leerlingen, de uitvoering van de dansen aan te passen aan hun mogelijkheden. Dat werkt door in hun dagelijks leven. Leer ze te zoeken naar het mogelijke en dat tot op de bodem uit te diepen.

Verberg je eigen gebrekjes niet. Wees mens tussen de mensen. Je kunt de groep alleen leren wat jouw lichaam kan ervaren. Ervaar zelf zoveel je kunt. SAS

vrijdag 10 oktober 2014

Fantasie
Gister een workshop met Carolina Churba uit Zuid-Afrika over "de kunst van intimiteit". 

Onderweg in de auto sloeg mijn fantasie op hol over de werkelijke betekenis van een Curiosa winkel; een benieuwdheidsbazar. En wat je daar zou kunnen kopen. Daar volgt ooit een boek uit denk ik. Vanmorgen stuurde iemand me dit gedicht over fantasie. 

Ik geloof in toeval, fantasie en intimiteit. En Rolando Toro fantaseerde groter dan groot! Daarom stuur ik je het gedicht. Er is vast iemand die het heel hard nodig heeft vandaag! Laten we fantastisch fantaseren....Fantasie is een vorm van weigeren
je weigert om je te beperken tot
maar één manier van kijken.
 
Fantasie is niets anders
dan de feiten onder ogen zien
wel alle feiten tegelijk.
 
Fantasie is begrijpen dat alles
bestaat uit alles - en dat daarom
op ieder gegeven moment,
één enkele gedroomde wereld
zich kan ontpoppen als een vlinder
tot alomvattende werkelijkheid.
 
Ingmar Heytze


woensdag 8 oktober 2014

Je lichaam vertelt je verhaal
Ons lichaam is eerlijk. Het laat zien wie je bent, wat je beweegt, wat je hebt beleefd, wat je meedraagt, hoe je gewond bent geraakt, waar je mee worstelt, wat je kwaliteiten zijn, hoeveel vitaliteit er is.

Het lichaam vertelt wat er speelt in je onbewuste, het roept je tot de orde, het waarschuwt als er disbalans is, het is je leraar, je onthuller, je thuis.
Dat maakt Biodanza zo mooi en kwetsbaar. Je danst met je lichaam en dus met je hele verhaal. Zichtbaar voor wie die taal kan verstaan.

In Biodanza leer je langzaam de taal van je eigen lichaam en die van anderen verstaan en je helpt je lichaam dansend en in veilig contact zichzelf te hervinden, te ontmantelen, te ontmaskeren, te openen en tot volle bloei te komen.

Soms gaat dat snel, soms gaat dat langzaam.

Zelf heb ik veel spanningen in mijn nek, schouders en kaken. Ik heb al veel puzzelstukjes gevonden, maar ik had het gevoel dat ik een puzzel oploste zonder het gehele beeld te kennen. Ik heb reuma, maar die ben ik langzamerhand “groeipijn” gaan noemen. Een nieuwe naam gaf me meer mogelijkheden om er mee te zijn en te leven.

In een weekeind met Antonio Sarpe (Biodanza directeur en leraar uit Portugal die heel veel ervaring heeft met lichaamswerk en lichaamswijsheid) ontdekte ik misschien wel het gehele beeld van mijn spanning.

Antonio begint met zijn leerlingen in Biodanza heel motorisch, lichamelijk. Bewegingen in Biodanza leer je in fasen:

 1. Eerst leer je een beweging; de dans motorisch. Hoe gaat de beweging precies?
 2. Dan leer je die beweging die je geleerd hebt, gewaar te zijn. Die te voelen met je hele lichaam van binnenuit.
 3. Pas dan ontstaat de mogelijkheid tot Vivencia. Een lichamelijke beleving van de beweging, de dans, het lichaam, het contact en de betekenis van de dans in het HIER en NU.

Zo bewoon je langzamerhand het lichaam op dit moment in contact met jezelf, de ander en de wereld om je heen.

Ik dans al lang. Maar de oefeningen van de nek en schouders kon ik nog steeds niet Vivencieel beleven. Tot nu. De beweging in kleine brokjes verdeeld, een heleboel keer na elkaar gewaar geworden ontstond voor het eerst mijn "nek-vivencia".


Why this feeling of homecoming
Why my overwhelming sense of belonging
Why this letting go of fear and shyness
And the liberation of sad and lonely memories
Why all this being moved
Inside my movements, inside the music
I don’t know
I just surrender
Move in tune with my tears
Maybe it is because we dance
In the heart of Rolando
What better place
To find love so overwhelmingly
Abundant and everywhere
That there’s nothing else possible
Than let it dance
Let it be
And let it love me for evermore
And so arriving
In the heart of life
Of love
Unfolding….. along the way.Ik schrijf dit, om je te laten weten, dat eenvoudige bewegingen eindeloos boeiend kunnen zijn. De beweging van het hoofd, de schouders, vloeiendheid, een uitstrekking, een ademdans, het draaien van het bekken…. Na jaren kan ineens iets zich gaan ontvouwen. Een boodschap die jaren lang wachtte op gehoor, tranen die zo lang wachtte op de warmte om te smelten, stijfheid die veiligheid zocht, schaamte en angst die weggedoken zit en wacht in je lichaam op beweging, contact, aandacht, ruimte, mogen bestaan. 

Het ontvouwen kun je niet haasten, zoals je een geboorte niet kunt haasten. Iets ontvouwt zich als de omstandigheden dat toelaten. Zoals alles in de natuur zich op zijn eigen tijd ontvouwt.

Dit gedicht van Hafiz laat zien dat het eeuwen geleden al zo was…

It felt love
How
Did the rose
Ever open its heart
And gave to this world
All its
Beauty?
It felt the encouragement of light
Against its
Being.
Otherwise,
We all remain
Too
Frightened.


maandag 6 oktober 2014

Het vitale onbewuste en het biocentrisch principe (opleiding)

Het tweede weekeind van de Biodanza opleiding gaat over het vitale onbewuste en het Biocentrisch principe. 


Het Vitaal onbewuste

Rolando Toro heeft het concept van “het vitaal onbewuste” ontwikkeld. Met het vitaal onbewuste bedoeld hij het psychisme van de cellen; de overeenkomst tussen het autonoom functioneren van cellen en ons psychisch functioneren. Cellen blijken een vorm van geheugen te hebben, ze trekken elkaar aan en stoten elkaar af, ze zijn onderling solidair en communiceren op allerlei manier. Ze hebben een eigen soort bewustzijn en wijsheid. Het vitaal onbewuste wijst op de harmonie met de levende essentie van het leven. Het vitaal onbewuste zou je kunnen zien als een soort ijkpunt van gezondheid en welzijn.

Het oneindig grote onbewuste onderzoeken...
Het lichaam kan zich opnieuw afstemmen (ijken) op de wijsheid van de cellen, de harmonie van het leven en zich zo herstellen, ontwikkelen en vernieuwen. Biodanza oefeningen stimuleren deze vitale afstemming op het leven; het vitale onderbewuste. Dit werkt ook buiten ons bewustzijn om. Vivencia’s (momenten van volledig, levendig en lichamelijk het hier en nu beleven) helpen om toegang te krijgen tot het vitale onbewuste en zo de oorspronkelijke harmonie opnieuw mogelijk te maken.

Ritme, melodie, bepaalde bewegingen, aanraking, zachtheid, warmte, contact, veiligheid, ontspanning, plezier, vrolijkheid, lachen, gezonde voeding, verbinding met de natuur, regressie en lichaamsgewaarzijn werken diep door, ook zonder ze te begrijpen of te analyseren.

Levensenergie stroom door ons heen, als mensen blokkeren we die stroom soms en kunnen we ons ervan isoleren. Dit kan ontstaan door allerlei negatieve invloeden en ervaringen. Het is belangrijk te ontdekken hoe we ons weer af kunnen stemmen op de levensenergie en hoe we ons er opnieuw voor kunnen openstellen, zodat we meer levend, gezond en vitaal kunnen zijn. Afgestemd op de liefdevolle, wijze intelligentie die het leven eigen is.
In deze methode bereiken we dit door de combinatie van muziek, beweging en Vivencia.

We hebben het over telomeren...
Een telomeer bestaat uit deels dubbelstrengig en deels enkelstrengig DNA, ingekapseld in beschermende eiwitten, en zit aan het uiteinde van een chromosoom. Telomeer betekent in het Grieks eindstuk. Kortere telomeerlengte is al vaak geassocieerd met een hoger risico op kanker en hart- en vaatziekten en verouderingsziekten in het algemeen, maar het is nog onduidelijk of dit een oorzakelijk verband is.Een telomeer is te vergelijken met het plastic uiteinde van een veter. Bij iedere deling rafelt het uiteinde een stukje uit en uiteindelijk kan de cel niet meer delen en sterft. Menselijke cellen bereiken dit stadium na zo'n vijftig, zestig delingen. Als de telomeerlengte behouden blijft, kan de cel zich blijven delen zonder dood te gaan. Onder de microscoop is een telomeer zichtbaar als een oplichtend puntje.


...I came to see that movement is one of the great laws of life. It is the primary medium of our aliveness, the flow of energy going on in us like a river all the time, awake or asleep, twenty-four hours a day. Our movement is our behavior; there is a direct connection between what we are like and how we move...As people begin to move in their own way, they are faced with feelings of surprise and delight and often of anxiety and embarrassment. Judgments, corrections and explanations are of no use. It is their movement, and it happened just that way. -Mary Whitehouse


Het Biocentrische principe

Het Biocentrisch principe is een kern begrip binnen Biodanza en gaat over het leven centraal stellen en zien als heilig, kostbaar en samenhangend.“Man can no longer live for himself alone.
We must realize that all life is valuable and that we are united to all life.
From this knowledge comes our spiritual relationship with the universe.”
Albert Schweitzer

The trance of suspension is een ceremonie van de heiligheid van het leven...
Deze ceremonie hoort in dit weekeinde. Het is het ervaren van het Biocentrisch principe en het voeden van het vitale onbewuste. 


 • Suspension betekent: Vertraging en ook: wielophanging, de vering. 
 • Suspension komt van het Latijnse werkwoord 'suspendere' dat 'doen zweven' betekent; vandaar 'zwevende trance'

Zo vertragen door rond te draaien en gedragen te worden, dat je oplost in dit moment en in een volgend moment opnieuw geboren wordt. 

Eén persoon van de groep kan deze reis ervaren. De rest van de groep schept de omstandigheden.Toch ervaar je het mee als je aanwezig bent in het proces en ik realiseerde me ook dat iedere dans, iedere les en ook de hele opleiding ook zo'n proces is van wedergeboorte. Misschien het hele leven wel.... misschien het hele ontwaken van je ziel wel... 

Misschien ontdekt het leven zichzelf ook in zo'n ronddraaiende beweging door de eeuwen heen.
donderdag 2 oktober 2014

Aspecten van veiligheid in de Biodanzales (deel 7/ slot)
Een proces
Biodanza is een proces, het is niet iets dat je eventjes doet en “kunt”. Het is een transformatie proces waarin je het lichte en meest levende toelaat en waarin soms donkere aspecten belicht worden. Het is helend, leven gevend, transformeren en inspirerend. Het is als een reis met allerlei avonturen, langs hoogtes en diepten. Maar je eindigt steevast in het licht van de zon en de maan. Het is heel belangrijk dat je de tijd neemt voor dit proces. Jezelf tijd gunnen is misschien wel het allerbelangrijkste.Biodanza is voor gezonde mensen
In principe is Biodanza geschikt voor geestelijk en lichamelijk gezonde mensen. Met sommige lichamelijke aandoeningen kun je heel goed Biodanza ervaren, dat moet je samen met een docent even onderzoeken. Bij ernstige psychische aandoeningen is Biodanza af te raden. Het zou geweldig zijn wanneer er psychiaters en psychologen zijn die zich specialiseren in Biodanza voor mensen met een psychische uitdaging, maar voor een gewone docent vind ik dat geen goed idee. Het vraagt een diepe kennis op een veel breder gebied dan de gemiddelde docent heeft. Wat in de les gebeurt blijft daar

Het bevordert de veiligheid wanneer je met je groep afspreekt dat wat er in de groep gebeurt ook in de groep blijft. Dat er buiten de groep niet gepraat wordt over mede dansers en de dingen die beleefd en gedeeld worden. Zo zijn er ook nooit “kijkers” in een groep. Je bent deelnemer of niet. Je kunt niet half meedoen met Biodanza.

Krassen in de ziel
Ieder mens heeft krassen in de ziel. Bezeerd-heden en beschadigingen opgelopen in het leven. Biodanza helpt steeds weer om over die oude krassen nieuwe ervaringen te leggen, helende, plezierige, herstellende, vreugdevolle, veilige, nieuwe ervaringen. Zo verzachten de oude krassen, transformeren ze, worden ze minder diep. Zo heel je op de zachtst mogelijke manier…

Anxiety is love's greatest killer. 
It makes others feel as you might when a drowning man holds on to you. 
You want to save him, but you know he will strangle you with his panic. 
Anais Nin

Leven, dansen en liefhebben

Wat is het schitterend om mensen te zien leven en dansen. 

Bange mensen. 
Geblokkeerde mensen.
 Liefhebbende mensen. 
Verlichte mensen. 
Ongelukkige mensen. 
Aarzelende mensen. 
Zoekende mensen. 
Groeiende mensen. 
Vluchtende mensen. 
Gelukkige mensen. 
Bange mensen. 

Ze zijn allemaal even mooi. 
Het leven is geen ideaal. 
Het is wat het is. 
Het leven leven. 
En het leven geleefd zien worden. 
Grotere schoonheid is er niet. 
En wat is het heerlijk om daar liefde voor te kunnen voelen. 
En wat heb ik die liefde lief.